Giáo lý sơ lược Cha mẹ dạy con cái trong Gia đình

Chủ nhật - 12/08/2018 12:16 465 0
Một số câu Giáo lý "vỡ lòng" mà bất cứ Cha mẹ Công giáo nào cũng có thể dạy cho con cái của mình về Thiên Chúa và một số niềm tin căn bản của Giáo lý Công Giáo.
Giáo lý sơ lược Cha mẹ dạy con cái trong Gia đình

BÀI 1: ĐẠO

1/ Hỏi: Đạo là gì?

Thưa: Đạo là mối tình liên kết yêu thương giữa Chúa là Cha và ta là Con.

2/ H.: Tại sao gọi là Đạo Công giáo?

T.: Công là chung, Giáo là Đạo. Đạo Công giáo là đạo chung cho mọi người, mọi nơi, mọi thời.

3/ H: Tại sao gọi là Đạo Thiên Chúa?  (Thiên Chúa Giáo)

T.: Vì Đạo do Thiên Chúa lập ra. Đạo thờ Thiên Chúa, đạo sống hạnh phúc với Thiên Chúa đời này, đời sau.

4/ H.:Đạo Thiên Chúa có từ bao giờ?

T.: Đạo Thiên Chúa có từ khi có loài người.

5/ H.: Dấu của người Công giáo là dấu nào?

T.: Là Dấu Thánh giá Chúa Giêsu.

6/ H.: Dấu Thánh giá dạy ta những gì?

T.: Dấu Thánh giá dạy ba điều quan trọng này: Một là Chúa có Ba Ngôi. Hai là Ngôi Hai ra đời làm người. Ba là Ngôi Hai chịu chết để chuộc tội cho thiên hạ.

BÀI 2: THIÊN CHÚA

7/ H.: Đạo Công Giáo thờ ai?

T.: Đạo Công Giáo   thờ Thiên Chúa.

8/ H.: Thiên Chúa là ai?

T.: Thiên Chúa là Đấng dựng nên trời đất muôn vật.

9/ H.: Tại sao biết có Thiên Chúa?

T.:Trời, đất, muôn vật làm chứng cho Thiên Chúa.

10/ H.: Ai sinh ra Thiên Chúa?

T.: Thiên Chúa tự mình mà có, chẳng ai sinh ra.

11/ H.: Thiên Chúa có tự bao giờ?

T.: Thiên Chúa vẫn hằng có tự trước vô cùng.

12/ H.: Thiên Chúa có chết không?

T.: Thiên Chúa không bao giờ chết.

13/ H.: Thiên Chúa thế nào?

T.: Thiên Chúa thiêng liêng ở khắp mọi nơi, thấu suốt mọi sự, quyền phép vô cùng, tốt lành vô cùng.

14/ H.: Có mấy Thiên Chúa?

T.: Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi.

15/ H.: Tại sao lại chỉ có một Thiên Chúa?

T.: Vì Thiên Chúa là Đấng trên hết.

16/ H.: Thiên Chúa có mấy ngôi?

T.: Thiên Chúa có Ba ngôi:  Ngôi Nhất là Cha, Ngôi Hai là Con, Ngôi Ba là Thánh Thần.

17/ H.: Tại sao biết Thiên Chúa có Ba Ngôi?

T.: Vì Chúa Giêsu đã dạy như vậy.

BÀI 3: THIÊN THẦN, MA QUỶ

18/H.: Thiên Thần là ai?

T.: Thiên thần là loài thiêng liêng Chúa đã dựng nên.

19/ H.: Tất cả các thiên thần có theo Chúa không?

T.: Không, có nhiều thiên thần phản nghịch, bị phạt thành ma quỷ.

20/ H.: Ma quỷ có ghét loài người không?

T.: Ma quỷ ghét loài người lắm, chúng tìm mọi cách để làm hại loài người.

21/ H.: Mỗi người có một vị thiên thần gì?

T.: Mỗi người có một thiên thần bản mệnh.

BÀI 4: LOÀI NGƯỜI

22/H.: Loài người là ai?

T.:  Loài người là loài do Chúa dựng nên, có xác và linh hồn.

23/ H.: Linh hồn thế nào?

T.: Linh hồn giống Chúa, thiêng liêng, không chết

24/ H.: Xác có chết không?

T.: Xác có chết, nhưng ngày tận thế xác sẽ sống lại.

25/ H.: Sống lại rồi xác sẽ đi đâu?

T.: Xác sẽ kết hợp với linh hồn và được hưởng hạnh phúc Thiên đàng đời đời.

26/ H.: Tổ tông loài người là ai?

T.: Tổ tông loài người là Ông Adong và bà Evà.

27/ H.: Tổ tông loài người có thảo hiếu với Chúa?

T.: Tổ tông loài người đã nghe ma quỷ, bất hiếu với Chúa.

28/ H.: Tội bất hiếu của Tổ tông gọi là tội gì?

T.: Gọi là tội Tổ tông.

29/ H.: Tổ tông có truyền lại tội đó cho loài người?

T.: Có, gọi là tội Tổ tông truyền.

30/ H.: Hết mọi người có mắc tội Tổ tông truyền?

T.: Có, trừ Đức Maria.

31/ H.:Mắc tội Tổ tông truyền thì sao?

T.: Mắc tội Tổ tông truyền thì không được làm con Chúa.

BÀI 5: TỘI

32/ H.: Tội là gì?

T.: Tội là sự xúc phạm đến Chúa, làm hại người khác và làm hại cả bản thân mình nữa.

33/ H.: Bao giờ phạm tội?

T.: Khi ta lỗi luật Chúa hay luật của Giáo Hội.

34/ H.: Có mấy giống tội?

T.: Có hai giống tội:  một là tội Tổ tông truyền, hai là tội riêng ta phạm.

35/ H.: Tội riêng ta phạm có mấy thứ?

T.: Có hai thứ:  một là tội nặng, hai là tội nhẹ.

36/ H.: Khi nào ta phạm tội nặng?

T.: Khi phạm đến Chúa hay làm hại người khác cách nặng.

37/ H.: Khi nào phạm tội nhẹ?

T.: Khi phạm đến Chúa hay làm hại người khác cách nhẹ.

38/ H.: Mắc tội nặng, chết sẽ đi đâu?

T.: Sẽ phải xuống hỏa ngục.

39/ H.:Mắc tội nhẹ, chết sẽ đi đâu?

T.: Sẽ vào luyện ngục.

40/ H.: Sạch mọi tội, chết sẽ đi đâu?

T.: Sẽ được lên Thiên đàng.

41/ H.:Mắc tội Tổ tông truyền, chết có được lên Thiên đàng không?

T.: Không.

BÀI 6: CHÚA GIÊSU

42/ H.: Ngôi thứ mấy ra đời làm người?

T.: Ngôi Thứ Hai ra đời.

43/ H.: Ngôi Thứ Hai ra đời tên là gì?

T.: Tên là Giêsu, nghĩa là Cứu Thế.

44/ H.: Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa không?

T.: Phải, Chúa Giêsu là Thiên Chúa Ngôi Hai.

45/ H.: Chúa Giêsu có mấy bản tính?

T.:Chúa Giêsu có hai bản tính: một là bản tính Thiên Chúa, hai là bản tính loài người.

46/ H.: Ai sinh ra Chúa Giêsu về bản tính Thiên Chúa?

T.: Đức Chúa Cha sinh ra từ trước vô cùng.

47/ H.: Ai sinh ra Chúa Giêsu về bản tính loài người?

T.: Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

48/ H.: Đức Bà Maria đồng trinh mà sinh con làm sao?

T.: Đức Bà sinh con bởi quyền phép Đức Chúa Thánh Thần.

49/ H.: Đức Bà Maria có phải Mẹ thật Thiên Chúa?

T.: Phải.

50/ H.:Thánh Giuse là ai?

T.: Thánh Giuse là Cha nuôi của Chúa Giêsu và là Bạn thanh sạch Đức Bà Maria.

51/ H.: Chúa Giêsu sống ở thế gian bao nhiêu năm?

T.: Chúa Giêsu đã sống ở thế gian 33 năm.

52/ H.: Chúa Giêsu ở nhà Nazaret mấy năm?

T.: Ngài đã ở Nazaret 30 năm.

53/ H.: Chúa Giêsu đi giảng đạo mấy năm?

T.: Ngài đã đi ra giảng Tin Mừng 3 năm.

54/ H.: Chúa Giêsu chết ngày thứ mấy?

T.: Ngày thứ sáu.

55/ H.: Chúa Giêsu chết ở đâu?

T.: Chết trên Thánh Giá, tại núi Sọ.

56/ H.: Chúa Giêsu chết để làm gì?

T.: Để chuộc tội và cứu sống loài người.

57/ H.: Chúa Giêsu có sống lại không?

T.: Chúa Giêsu chết ba ngày thì Ngài sống lại.

58/ H.: Chúa Giêsu sống lại ngày thứ mấy?

T.: Ngài sống lại ngày Chúa nhật.

59/ H.: Sống lại rồi, Chúa Giêsu ở đâu?

T.: Chúa còn ở lại thế gian 40 ngày.

60/ H.: Sau 40 ngày, Chúa Giêsu đi đâu?

T.: Ngài về Trời.

61/ H.: Chúa Giêsu lên trời 10 ngày rồi ai xuống?

T.: Đức Chúa Thánh Thần.

62/ H.: Bây giờ Chúa Giêsu ở đâu?

T.: Riêng về bản tính Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu ở khắp mọi nơi. Còn chung về hai bản tính thì Chúa Giêsu ở trên trời, trong phép Mình Thánh, và ở trong ta khi ta rước lễ.

63/ H.: Có bao giờ Chúa Giêsu lại xuống thế gian?

T.: Ngày tận thế, Chúa Giêsu lại xuống phát xét thiên hạ.

BÀI 7 :GIÁO HỘI

64/ H.:Bây giờ ai thay Chúa Giêsu giúp ta nên thánh?

T.: Giáo Hội Công giáo do Chúa Giêsu lập nên và trao quyền.

65/ H.: Chúa Giêsu có lập nhiều Giáo Hội không?

T.: Không, Chúa Giêsu chỉ lập một Giáo Hội mà thôi.

66/ H.: Ai đứng đầu Giáo Hội Công giáo?

T.: Đức Giáo Hoàng kế vị Thánh Phêrô ở Rôma.

67/H.: Giáo Hội giúp ta nên thánh bằng cách nào?

T.: Giáo Hội dùng Kinh Thánh, lời cầu nguyện và các Bí Tích để giúp ta nên thánh.

BÀI 8: BÍ TÍCH

68/ H.: Bí Tích là gì?

T.: Là những phép thánh Chúa Giêsu đã lập, để ban ơn giúp ta nên thánh.

69/ H.:Có mấy phép Bí Tích?

T.:  Có bảy phép Bí Tích:

Một là phép Rửa Tội

Hai là phép Thêm Sức

Ba là phép Mình Thánh Chúa

Bốn là phép Giải Tội

Năm là phép Xức Dầu Thánh

Sáu là phép Truyền Chức Thánh

Bảy là phép Hôn Phối.

BÀI 9: PHÉP RỬA TỘI

 

70/ H. :Phép Rửa Tội là gì?

T. :Là phép Bí Tích rửa sạch tội lỗi.

71/ H. :Khi chịu phép Rửa tội được những ơn gì?

T. :Được sạch tội Tổ tông truyền, sạch tội riêng ta phạm, được sự sống của Chúa, được nên Con Chúa, con Giáo Hội và khi chết đáng lên Thiên đàng.

72/ H. :Phép rửa tội buộc ta làm gì?

T. :Buộc ta bỏ ma quỷ mà theo Chúa.

BÀI 10: PHÉP THÊM SỨC

73/ H. :Phép thêm sức là gì?

T. :Là phép Bí Tích làm cho ta nhận lấy Đức Chúa Thánh Thần để thêm sức mạnh mà sống Đạo và truyền đạo.

74/H. :Đức Chúa Thánh Thần là ai?

T. :Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba.

75/ H. :Đức Chúa Thánh Thần ban những ơn gì?

T. :Ban bảy ơn này: một là ơn Khôn ngoan, hai là ơn Hiểu biết, ba là ơn Chỉ dẫn, bốn là ơn Sức mạnh, năm là ơn Thông suốt, sáu là ơn Đạo hạnh, bảy là ơn Kính sợ Chúa.

76/ H. :Ơn khôn ngoan là gì?

T. :Là ơn giúp ta biết sống theo ý Chúa.

77/ H. :Ơn hiểu biết là gì?

T. :Là ơn giúp ta hiểu biết Đạo Chúa.

78/ H. :Ơn chỉ dẫn là gì?

T. :Là ơn giúp ta biết lo việc phần linh hồn.

79/ H. :Ơn sức mạnh là gì?

T. :Là ơn giúp ta can đảm hy sinh theo Chúa.

80/ H. :Ơn thông suốt là gì?

T. :Là ơn giúp ta suy xét mọi việc theo đường lối Chúa.

81/ H. :Ơn đạo hạnh là gì?

T. :Là ơn giúp chúng ta sống xứng đáng con Chúa.

82/ H. :Ơn kính sợ là gì?

T. :Là ơn giúp ta biết kính sợ Chúa mà xa lánh mọi tội lỗi.

83/ H. :Khi ban phép Thêm sức, Đức Giám mục là những lễ nghi nào?

T. :Ngài làm bốn lễ nghi này :

* Dâng lời cầu nguyện.

* Đặt tay trên đầu.

* Xức dầu trên trán.

* Chúc phúc bình an.

84/ H. :Phép Thêm sức buộc ta làm gì?

T. :Buộc ta trung thành sống đạo và nhiệt thành truyền đạo.

BÀI 11:PHÉP MÌNH THÁNH CHÚA

85/ H. : Phép Mình Thánh Chúa là gì?

T. :Là phép rất mầu nhiệm, có thật Mình Thánh Máu Thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng bản tính Thiên Chúa ngự trong hình bánh, và hình rượu.

86/ H. :Chúa Giêsu lập phép Mình Thánh khi nào?

T. :Tối thứ năm, trong bữa Tiệc ly trước khi Ngài đi chịu chết.

87/ H. :Chúa Giêsu dùng gì để lập Phép Mình Thánh?

T. :Ngài dùng bánh mì và rượu nho.

88/H. :Chúa Giêsu lập Phép Mình Thánh thế nào?

T. :Chúa Giêsu cầm bánh và nói: “NÀY LÀ MÌNH TA” và cầm chén rượu mà nói: “NÀY LÀ MÁU TA” tức thì bánh trở nên Thịt Chúa, rượu trở nên Máu Chúa.

89/ H. :Chúa có quyền cho ai làm như thế không?

T. :Có, Linh mục cũng làm như Chúa khi truyền phép Mình Máu Thánh.

90/H. :Chúa Giêsu lập Phép Mình Thánh để làm gì?

T. :Để làm của lễ dâng tiến Đức Chúa Cha, và làm của ăn nuôi linh hồn ta.

91/ H. :Khi nào Phép Mình Thánh nên của lễ?

T. :Khi Linh mục dâng Thánh lễ.

92/ H. :Khi nào Phép Mình Thánh nên của ăn?

T. :Khi ta rước lễ.

BÀI 12:THÁNH LỄ

93/ H. :Thánh lễ là gì?

T. :Là lễ Chúa Giêsu dùng tay Linh mục dâng tiến mạng sống Người lên Đức Chúa Cha.

94/ H. :Thánh lễ trên bàn thờ ngày nay và Thánh lễ trên Thánh Giá ngày xưa có giống nhau không?

T. :Giống nhau, chỉ khác một điều là nay Chúa không còn đổ máu và đau đớn như xưa.

95/ H. :Chúa Giêsu dâng Thánh lễ để làm gì?

T. :Để thờ phượng, cảm tạ, xin lỗi và xin ơn Thiên Chúa cho loài người.

96/ H. :Thánh lễ có phải là việc cao quí nhất không?

T. :Phải, vì chính Chúa Giêsu dâng lễ vật, và của lễ chính là mạng sống Ngài.

97/ H. :Giáo Hội có buộc ta đi dâng Thánh lễ với Chúa Giêsu không ?

T. :Buộc đi dâng Thánh lễ Chúa nhật và lễ buộc.

BÀI 13:RƯỚC LỄ

98/ H. :Rước lễ là gì?

T. :Là rước Chúa Giêsu vào lòng.

99/ H. :Rước lễ có phải là ăn bánh không?

T. :Không, nhưng là rước lấy Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh.

100/ H.:Muốn rước lễ nên phải làm gì?

T. :Linh hồn phải sạch tội trọng và có ý ngay lành, xác phải không ăn uống trước một giờ. Nước lã và thuốc chữa bệnh không phải cữ.

101/ H.:Giáo Hội có buộc giáo hữu rước lễ không?

T. :Có, Giáo Hội buộc người lớn và trẻ em đã tới tuổi khôn phải rước lễ.

102/ H.:Giáo Hội buộc rước lễ làm sao?

T. :Giáo Hội buộc mỗi năm rước lễ ít nhất 1 lần trong Mùa Phục Sinh.

103/ H.: Mỗi ngày được rước lễ mấy lần?

T. :Hai lần, nhưng không được liên tiếp (buổi sáng, buổi chiều).

104/ H.:Có nên siêng năng rước lễ không?

T. :Rất nên. Vì rước lễ, linh hồn sẽ được khỏe mạnh, sống với Chúa và được sống muôn đời.

BÀI 14: PHÉP GIẢI TỘI

105/ H.:Phép Giải tội là gì?

T. :Là Bí Tích tha tội riêng ta phạm.

106/ H.:Khi nào chịu phép Giải tội ?

T. :Khi đi xưng tội với Linh mục có quyền giải tội.

107/ H.:Muốn xưng tội nên phải làm mấy việc?

T. :Phải làm bốn việc:

* Một là xét mình.

* Hai là ăn năn và dốc lòng chừa.

* Ba là xưng tội.

* Bốn là đền tội.

108/ H.:Xét mình là gì?

T. :Là nhớ lại cho biết tội mình đã phạm.

109/ H.:Ăn năn tội là gì?

T. :Là lo buồn đau đớn, ghê tởm tội lỗi.

110/ H.:Dốc lòng chừa là gì?

T. :Là quyết chí không dám phạm tội nữa.

111/ H.:Xưng tội là gì?

T. :Là thành thực thú tội mình với Linh mục giải tội.

112/ H.:Đền tội là gì?

T. :Là làm việc Linh mục dạy để tạ tội với Chúa.

113/ H.:Trong bốn việc ấy, việc nào cần hơn?

T. :Việc cần nhất là ăn năn và dốc lòng chừa.

114/ H.:Có mấy cách ăn năn tội?

T. :Có hai cách:

* Một là ăn năn tội cách trọn.

* Hai là ăn năn tội cách chẳng trọn.

115/ H.:Ăn năn tội cách trọn là làm sao?

T. :Là ghét tội vì thương mến Chúa.

116/ H.:Ăn năn tội cách chẳng trọn là làm sao?

T. :Là ghét tội vì sợ hình phạt.

117/ H.:Khi đi xưng tội phải ăn năn tội cách nào?

T. :Cách nào cũng được, cả hai cách cũng được.

118/ H.:Khi không thể xưng tội mà muốn khỏi tội thì phải ăn năn tội cách nào?

T. :Phải ăn năn tội cách trọn.

119/ H.:Kinh nào giúp ta ăn năn tội và dốc lòng chừa tội?

T. :Kinh ăn năn tội.

120/ H.:Buộc phải xưng những tội nào?

T. :Buộc phải xưng mọi tội trọng mình nhớ được.

121/ H.:Giấu một tội trọng thì làm sao?

T. :Thì làm hư phép Giải tội, phạm sự thánh mà không được tha tội nào hết.

122/ H.:Luật Giáo Hội buộc xưng tội làm sao?

T.:Giáo Hội buộc xưng tội một năm ít là 1 lần.

123/ H.:Có nên siêng năng xưng tội không?

T. :Rất nên. Vì phép Giải tội làm cho linh hồn ta được sạch, bình an, đầy ơn Chúa. Cũng như phần xác năng tắm rửa, chữa bệnh thì sạch sẽ, khỏe mạnh.

BÀI 15: SỐNG ĐẠO

124/ H.:Muốn nên thánh và lên trời phải làm gì?

T. :Phải sống Đạo.

125/ H.:Sống Đạo là gì?

T. :Là sống theo ý Chúa.

126/ H.:Tại sao phải sống theo ý Chúa?

T. :Vì Chúa dạy: “Không phải những kẻ kêu rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời, nhưng là những kẻ làm theo ý Cha trên trời”. (Mt.7,21).

127/ H.:Muốn sống Đạo phải làm gì?

T. :Phải tin yêu Chúa: giữ luật Chúa, luật Giáo Hội. Tránh  tội lỗi, làm việc lành.

128/ H.:Sống Đạo thì được những gì?

T. :Sống Đạo thì đời sống tốt đẹp, tâm hồn an vui, và được hạnh phúc muôn đời.

NHỮNG BÀI CA VÀ HỌC NÓI

1.Có Thiên Chúa không?

- Có Thiên Chúa:

 Núi kia ai đắp mà cao?

 Biển sâu ai bới ai đào mà sâu?

 Ai phân ngày vắn đêm lâu?

 Tứ thời bác tiết đổi nhau liền liền

 Ấy là Thiên Chúa cầm quyền,

 Mọi người phải biết và tin yêu Ngài.

2.Những gì làm chứng có Thiên Chúa?

- Muôn vật làm chứng có Thiên Chúa.

 Có thợ thì mới có nhà

 Nếu không có thợ, hỏi nhà đâu ra?

 Nhìn xem trời đất bao la

 Trăng, sao, sông, biển, cỏ, hoa, núi, rừng,…

 Chòm cây chim hót vang lừng

 Mặt trời gieo ánh từng bừng sáng tươi.

 Bao nhiêu cảnh sắc tuyệt vời

 Quyết rằng cũng phải có Người dựng nên.

 Ấy là Thiên Chúa chớ quên

 Suốt đời yêu mến, ngày đêm kính thờ.

3.Chúa ở đâu?

- Chúa ở khắp nơi:

 Thế gian chỉ một mặt trời

 Vậy mà ánh sáng khắp nơi chan hòa.

 Kể chi trống, kín, gần xa

 Chúa đều thấy rõ như là trốc tay:

 Bởi vì mắt Chúa sáng thay

 Nhìn trong đêm tối như ngày hiển vinh.

 Ở đâu em cũng bảo mình:

 Rằng em có Chúa thiên đình ngự đây.

4.Có mấy Thiên Chúa?

- Có một Thiên Chúa:

 Chúa có Ba Ngôi

 Có tự muôn đời

 Không bao giờ chết

 Thiêng liêng, quyền phép

 Ở khắp mọi nơi

 Yêu thương mọi người

 Thấu suốt mọi sự.

5.Tổ tông loài người là ai?

- Adong, Evà:

 Chúa đã dựng nên

 Adong Evà

 Là tổ tiên ta

Có hồn có xác

 Trong hơn muôn vật.

6.Những của chỉ có “một” không thể thay thế:

Có một Thiên Chúa

Ta phải kính tôn

Có một linh hồn

Là của quý nhất

Có một Đạo thật

Là Đạo Chúa Trời

Ai ơi yêu mến suốt đời

Sống theo Đạo Chúa suốt đời hiển vinh

SAU ĐÂY LÀ BỐN BÀI HỌC NÓI

(Dành cho trẻ em mới tập nói, bập bẹ nói. Nếu cha mẹ, anh, chị,… để ý dạy các em, chắc chắn các em sẽ thuộc. Và như thế, đã xây dựng được một căn bản sống Đạo rất tốt đẹp, rất vững chắc).

BÀI 1: CON CHÚA

- Bé con ai? * Con Đức Chúa Trời

- Cháu ai? * Cháu ông Adong

- Dòng dõi ai? * Dòng dõi Đa-vít

- Quê ở đâu? * Quê ở Thiên Đàng

- Làm bạn với ai? * Bạn với các Thánh

- Con ăn bánh gì?  * Ăn bánh bởi trời

- Con sống Lời ai? * Sống Lời Chúa

- Lời Chúa ở đâu? * Trong Thánh Kinh

- Con đọc thử một câu? * Ai xin sẽ được ;* Ai gõ sẽ mở ; * Ai tìm sẽ thấy (Mt.7,8)

BÀI 2 : TÌM CHÚA

- Con tìm ai?* Tìm Chúa

- Tìm Chúa làm gì?* Xin ơn Cứu độ

- Con tìm bao lâu?* Một năm

- Chưa đủ* Hai năm

- Chưa đủ* Mười năm

- Chưa đủ* Trọn đời

- Đã đủ- Gian khó* Không sờn

- Quỷ ma* Không sợ

=> CHO CON ĐI TÌM

BÀI 3: THEO CHÚA

- Con muốn theo ai?* Theo Chúa

- Thánh giá?* Xin vâng

- Nhục nhằn?* Xin chịu

- Muốn hiểu?* Con tin

- Muốn nên?* Con cậy

- Muốn thấy?* Con yêu

- Nhận nhiều?* Cho nhiều.

=> CON GẮNG MÀ THEO

BÀI 4: MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

- Ai thương con nhất?* Chúa

- Ai thương con nhì?* Cha mẹ

- Con thương ai nhất?* Chúa

- Con thương ai nhì?* Cha mẹ

- Con thương ai nữa?* Mọi người

- Ai ghét con?* Con cũng thương

- Ai chửi con?* Con không giận

- Ai làm hại con?* Con tha cho họ.

=> CON MẸ (CHA) NGOAN GHÊ!!!

Tác giả bài viết: Sách "Gia đình Sống Đạo"

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019
   07/09/2019 03:40

  Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019

  Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo cùng Gia đình Giáo phận chương trình sinh hoạt mục vụ chung trong tháng 9&10 năm 2019 như sau:
  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới
   04/09/2019 22:39

  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới

  Sáng ngày 2-9-2019, vào lúc 6h00 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức Giám Mục Giuse giáo phận đã cử hành Thánh lễ giỗ lần thứ 21 của Đức Cha Vinh Sơn Phaolo Phạm Văn Dụ, Giám Mục tiên khởi của Giáo phận và cầu nguyện cho niên học mới của Tiền chủng viện Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
 • Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019
   01/09/2019 20:44

  Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019

  Hồi 6 giờ sáng hôm nay 02/9/2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể: cầu nguyện cho quốc thái dân an nhân ngày Quốc khánh Việt nam, cầu nguyện cho Đức cha cố Vinhson Phaolo Phạm Văn Dụ nhân dịp giỗ 21 năm, cầu nguyện cho Ứng sinh Tiền Chủng viện nhân ngày lễ Khai giảng niên học 2019-2020.
  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm
   01/09/2019 11:13

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm

  Vào hồi 19 giờ 30 tối Chúa nhật 01/9/2019, tại Thánh đường Giáo xứ Bản Lìm đã diễn ra một Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức khá đặc biệt. Đức cha Giuse Giáo phận đặt tay ban Bí tích này cho 8 người lớn là những Tân tòng đã được rửa tội từ mấy năm trở lại đây. Bầu khí Phụng vụ Thánh lễ được cử hành trang trọng và đầy cảm động.
 • Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng
   31/08/2019 12:33

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng

  Chiều thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019, đông đảo mọi thành phần Dân Chúa Giáo xứ Đồng Đăng (Giáo hạt Lạng Sơn) sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự tại Thánh đường Giáo xứ. Đức cha đã ban Bí tích Thêm Sức và cho một số em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu trong Thánh lễ.
  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn
   29/08/2019 07:24

  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn

  Trong Nhân dịp mừng kỷ niệm 71 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam, Curia Lạng Sơn tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn Thiên Chúa, Cảm tạ Đức Mẹ và cầu nguyện cho các thành viên trong hội và các Presidia về dự phiên họp định kỳ tháng 8, trong đó có bầu cử Ban quản trị mới của Hội đồng Curia.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu
   25/08/2019 19:24

  Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu

  Vào hồi 19 giờ 15 chiều Chúa nhật XXI Thường Niên, ngày 25 tháng 8 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu cho một số em thiếu nhi trong Giáo xứ.
  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín
   20/08/2019 06:26

  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín

  Ngày 13 tháng 8 năm 2019 vừa qua, cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiệp ý cùng gia đình và thân hữu của Đức cha Giáo phận hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa dịp mừng Đại thượng thọ 100 tuổi của Bà cố Lucia Nguỹễn Thị Chín là Thân mẫu của Đức cha.
 • Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.
   10/08/2019 11:15

  Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.

  Chiều ngày 07 tháng 8 vừa qua, các Linh mục ,Tu sỹ, Chủng sinh và Ứng sinh của Giáo phận đã có buổi tĩnh tâm thường kỳ tháng 8/2019 tại Toà Giám mục Lạng Sơn. Đức cha Giuse đã có bài chia sẻ hướng dẫn mỗi người tĩnh tâm trong dịp này. Sau đây là những ý tưởng chính của bài chia sẻ:
  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.
   08/08/2019 22:19

  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.

  Năm học 2019-2020 Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có 28 Đại Chủng sinh, được gửi đi tu học ở nhiều Chủng viện khác nhau. Có 24 ứng sinh Tiền Chủng viện Têresa trong đó có 7 anh em ứng sinh mới được nhận vào năm I sau kỳ tuyển sinh ơn gọi tháng 6 vừa qua. 

 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).
 • Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
   29/05/2019 10:30

  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

  Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Đức TGM Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.
  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập39
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm35
 • Hôm nay10,729
 • Tháng hiện tại159,614
 • Tổng lượt truy cập3,354,535
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây