Giáo lý sơ lược Cha mẹ dạy con cái trong Gia đình

Chủ nhật - 12/08/2018 12:16 273 0
Một số câu Giáo lý "vỡ lòng" mà bất cứ Cha mẹ Công giáo nào cũng có thể dạy cho con cái của mình về Thiên Chúa và một số niềm tin căn bản của Giáo lý Công Giáo.
Giáo lý sơ lược Cha mẹ dạy con cái trong Gia đình

BÀI 1: ĐẠO

1/ Hỏi: Đạo là gì?

Thưa: Đạo là mối tình liên kết yêu thương giữa Chúa là Cha và ta là Con.

2/ H.: Tại sao gọi là Đạo Công giáo?

T.: Công là chung, Giáo là Đạo. Đạo Công giáo là đạo chung cho mọi người, mọi nơi, mọi thời.

3/ H: Tại sao gọi là Đạo Thiên Chúa?  (Thiên Chúa Giáo)

T.: Vì Đạo do Thiên Chúa lập ra. Đạo thờ Thiên Chúa, đạo sống hạnh phúc với Thiên Chúa đời này, đời sau.

4/ H.:Đạo Thiên Chúa có từ bao giờ?

T.: Đạo Thiên Chúa có từ khi có loài người.

5/ H.: Dấu của người Công giáo là dấu nào?

T.: Là Dấu Thánh giá Chúa Giêsu.

6/ H.: Dấu Thánh giá dạy ta những gì?

T.: Dấu Thánh giá dạy ba điều quan trọng này: Một là Chúa có Ba Ngôi. Hai là Ngôi Hai ra đời làm người. Ba là Ngôi Hai chịu chết để chuộc tội cho thiên hạ.

BÀI 2: THIÊN CHÚA

7/ H.: Đạo Công Giáo thờ ai?

T.: Đạo Công Giáo   thờ Thiên Chúa.

8/ H.: Thiên Chúa là ai?

T.: Thiên Chúa là Đấng dựng nên trời đất muôn vật.

9/ H.: Tại sao biết có Thiên Chúa?

T.:Trời, đất, muôn vật làm chứng cho Thiên Chúa.

10/ H.: Ai sinh ra Thiên Chúa?

T.: Thiên Chúa tự mình mà có, chẳng ai sinh ra.

11/ H.: Thiên Chúa có tự bao giờ?

T.: Thiên Chúa vẫn hằng có tự trước vô cùng.

12/ H.: Thiên Chúa có chết không?

T.: Thiên Chúa không bao giờ chết.

13/ H.: Thiên Chúa thế nào?

T.: Thiên Chúa thiêng liêng ở khắp mọi nơi, thấu suốt mọi sự, quyền phép vô cùng, tốt lành vô cùng.

14/ H.: Có mấy Thiên Chúa?

T.: Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi.

15/ H.: Tại sao lại chỉ có một Thiên Chúa?

T.: Vì Thiên Chúa là Đấng trên hết.

16/ H.: Thiên Chúa có mấy ngôi?

T.: Thiên Chúa có Ba ngôi:  Ngôi Nhất là Cha, Ngôi Hai là Con, Ngôi Ba là Thánh Thần.

17/ H.: Tại sao biết Thiên Chúa có Ba Ngôi?

T.: Vì Chúa Giêsu đã dạy như vậy.

BÀI 3: THIÊN THẦN, MA QUỶ

18/H.: Thiên Thần là ai?

T.: Thiên thần là loài thiêng liêng Chúa đã dựng nên.

19/ H.: Tất cả các thiên thần có theo Chúa không?

T.: Không, có nhiều thiên thần phản nghịch, bị phạt thành ma quỷ.

20/ H.: Ma quỷ có ghét loài người không?

T.: Ma quỷ ghét loài người lắm, chúng tìm mọi cách để làm hại loài người.

21/ H.: Mỗi người có một vị thiên thần gì?

T.: Mỗi người có một thiên thần bản mệnh.

BÀI 4: LOÀI NGƯỜI

22/H.: Loài người là ai?

T.:  Loài người là loài do Chúa dựng nên, có xác và linh hồn.

23/ H.: Linh hồn thế nào?

T.: Linh hồn giống Chúa, thiêng liêng, không chết

24/ H.: Xác có chết không?

T.: Xác có chết, nhưng ngày tận thế xác sẽ sống lại.

25/ H.: Sống lại rồi xác sẽ đi đâu?

T.: Xác sẽ kết hợp với linh hồn và được hưởng hạnh phúc Thiên đàng đời đời.

26/ H.: Tổ tông loài người là ai?

T.: Tổ tông loài người là Ông Adong và bà Evà.

27/ H.: Tổ tông loài người có thảo hiếu với Chúa?

T.: Tổ tông loài người đã nghe ma quỷ, bất hiếu với Chúa.

28/ H.: Tội bất hiếu của Tổ tông gọi là tội gì?

T.: Gọi là tội Tổ tông.

29/ H.: Tổ tông có truyền lại tội đó cho loài người?

T.: Có, gọi là tội Tổ tông truyền.

30/ H.: Hết mọi người có mắc tội Tổ tông truyền?

T.: Có, trừ Đức Maria.

31/ H.:Mắc tội Tổ tông truyền thì sao?

T.: Mắc tội Tổ tông truyền thì không được làm con Chúa.

BÀI 5: TỘI

32/ H.: Tội là gì?

T.: Tội là sự xúc phạm đến Chúa, làm hại người khác và làm hại cả bản thân mình nữa.

33/ H.: Bao giờ phạm tội?

T.: Khi ta lỗi luật Chúa hay luật của Giáo Hội.

34/ H.: Có mấy giống tội?

T.: Có hai giống tội:  một là tội Tổ tông truyền, hai là tội riêng ta phạm.

35/ H.: Tội riêng ta phạm có mấy thứ?

T.: Có hai thứ:  một là tội nặng, hai là tội nhẹ.

36/ H.: Khi nào ta phạm tội nặng?

T.: Khi phạm đến Chúa hay làm hại người khác cách nặng.

37/ H.: Khi nào phạm tội nhẹ?

T.: Khi phạm đến Chúa hay làm hại người khác cách nhẹ.

38/ H.: Mắc tội nặng, chết sẽ đi đâu?

T.: Sẽ phải xuống hỏa ngục.

39/ H.:Mắc tội nhẹ, chết sẽ đi đâu?

T.: Sẽ vào luyện ngục.

40/ H.: Sạch mọi tội, chết sẽ đi đâu?

T.: Sẽ được lên Thiên đàng.

41/ H.:Mắc tội Tổ tông truyền, chết có được lên Thiên đàng không?

T.: Không.

BÀI 6: CHÚA GIÊSU

42/ H.: Ngôi thứ mấy ra đời làm người?

T.: Ngôi Thứ Hai ra đời.

43/ H.: Ngôi Thứ Hai ra đời tên là gì?

T.: Tên là Giêsu, nghĩa là Cứu Thế.

44/ H.: Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa không?

T.: Phải, Chúa Giêsu là Thiên Chúa Ngôi Hai.

45/ H.: Chúa Giêsu có mấy bản tính?

T.:Chúa Giêsu có hai bản tính: một là bản tính Thiên Chúa, hai là bản tính loài người.

46/ H.: Ai sinh ra Chúa Giêsu về bản tính Thiên Chúa?

T.: Đức Chúa Cha sinh ra từ trước vô cùng.

47/ H.: Ai sinh ra Chúa Giêsu về bản tính loài người?

T.: Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

48/ H.: Đức Bà Maria đồng trinh mà sinh con làm sao?

T.: Đức Bà sinh con bởi quyền phép Đức Chúa Thánh Thần.

49/ H.: Đức Bà Maria có phải Mẹ thật Thiên Chúa?

T.: Phải.

50/ H.:Thánh Giuse là ai?

T.: Thánh Giuse là Cha nuôi của Chúa Giêsu và là Bạn thanh sạch Đức Bà Maria.

51/ H.: Chúa Giêsu sống ở thế gian bao nhiêu năm?

T.: Chúa Giêsu đã sống ở thế gian 33 năm.

52/ H.: Chúa Giêsu ở nhà Nazaret mấy năm?

T.: Ngài đã ở Nazaret 30 năm.

53/ H.: Chúa Giêsu đi giảng đạo mấy năm?

T.: Ngài đã đi ra giảng Tin Mừng 3 năm.

54/ H.: Chúa Giêsu chết ngày thứ mấy?

T.: Ngày thứ sáu.

55/ H.: Chúa Giêsu chết ở đâu?

T.: Chết trên Thánh Giá, tại núi Sọ.

56/ H.: Chúa Giêsu chết để làm gì?

T.: Để chuộc tội và cứu sống loài người.

57/ H.: Chúa Giêsu có sống lại không?

T.: Chúa Giêsu chết ba ngày thì Ngài sống lại.

58/ H.: Chúa Giêsu sống lại ngày thứ mấy?

T.: Ngài sống lại ngày Chúa nhật.

59/ H.: Sống lại rồi, Chúa Giêsu ở đâu?

T.: Chúa còn ở lại thế gian 40 ngày.

60/ H.: Sau 40 ngày, Chúa Giêsu đi đâu?

T.: Ngài về Trời.

61/ H.: Chúa Giêsu lên trời 10 ngày rồi ai xuống?

T.: Đức Chúa Thánh Thần.

62/ H.: Bây giờ Chúa Giêsu ở đâu?

T.: Riêng về bản tính Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu ở khắp mọi nơi. Còn chung về hai bản tính thì Chúa Giêsu ở trên trời, trong phép Mình Thánh, và ở trong ta khi ta rước lễ.

63/ H.: Có bao giờ Chúa Giêsu lại xuống thế gian?

T.: Ngày tận thế, Chúa Giêsu lại xuống phát xét thiên hạ.

BÀI 7 :GIÁO HỘI

64/ H.:Bây giờ ai thay Chúa Giêsu giúp ta nên thánh?

T.: Giáo Hội Công giáo do Chúa Giêsu lập nên và trao quyền.

65/ H.: Chúa Giêsu có lập nhiều Giáo Hội không?

T.: Không, Chúa Giêsu chỉ lập một Giáo Hội mà thôi.

66/ H.: Ai đứng đầu Giáo Hội Công giáo?

T.: Đức Giáo Hoàng kế vị Thánh Phêrô ở Rôma.

67/H.: Giáo Hội giúp ta nên thánh bằng cách nào?

T.: Giáo Hội dùng Kinh Thánh, lời cầu nguyện và các Bí Tích để giúp ta nên thánh.

BÀI 8: BÍ TÍCH

68/ H.: Bí Tích là gì?

T.: Là những phép thánh Chúa Giêsu đã lập, để ban ơn giúp ta nên thánh.

69/ H.:Có mấy phép Bí Tích?

T.:  Có bảy phép Bí Tích:

Một là phép Rửa Tội

Hai là phép Thêm Sức

Ba là phép Mình Thánh Chúa

Bốn là phép Giải Tội

Năm là phép Xức Dầu Thánh

Sáu là phép Truyền Chức Thánh

Bảy là phép Hôn Phối.

BÀI 9: PHÉP RỬA TỘI

 

70/ H. :Phép Rửa Tội là gì?

T. :Là phép Bí Tích rửa sạch tội lỗi.

71/ H. :Khi chịu phép Rửa tội được những ơn gì?

T. :Được sạch tội Tổ tông truyền, sạch tội riêng ta phạm, được sự sống của Chúa, được nên Con Chúa, con Giáo Hội và khi chết đáng lên Thiên đàng.

72/ H. :Phép rửa tội buộc ta làm gì?

T. :Buộc ta bỏ ma quỷ mà theo Chúa.

BÀI 10: PHÉP THÊM SỨC

73/ H. :Phép thêm sức là gì?

T. :Là phép Bí Tích làm cho ta nhận lấy Đức Chúa Thánh Thần để thêm sức mạnh mà sống Đạo và truyền đạo.

74/H. :Đức Chúa Thánh Thần là ai?

T. :Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba.

75/ H. :Đức Chúa Thánh Thần ban những ơn gì?

T. :Ban bảy ơn này: một là ơn Khôn ngoan, hai là ơn Hiểu biết, ba là ơn Chỉ dẫn, bốn là ơn Sức mạnh, năm là ơn Thông suốt, sáu là ơn Đạo hạnh, bảy là ơn Kính sợ Chúa.

76/ H. :Ơn khôn ngoan là gì?

T. :Là ơn giúp ta biết sống theo ý Chúa.

77/ H. :Ơn hiểu biết là gì?

T. :Là ơn giúp ta hiểu biết Đạo Chúa.

78/ H. :Ơn chỉ dẫn là gì?

T. :Là ơn giúp ta biết lo việc phần linh hồn.

79/ H. :Ơn sức mạnh là gì?

T. :Là ơn giúp ta can đảm hy sinh theo Chúa.

80/ H. :Ơn thông suốt là gì?

T. :Là ơn giúp ta suy xét mọi việc theo đường lối Chúa.

81/ H. :Ơn đạo hạnh là gì?

T. :Là ơn giúp chúng ta sống xứng đáng con Chúa.

82/ H. :Ơn kính sợ là gì?

T. :Là ơn giúp ta biết kính sợ Chúa mà xa lánh mọi tội lỗi.

83/ H. :Khi ban phép Thêm sức, Đức Giám mục là những lễ nghi nào?

T. :Ngài làm bốn lễ nghi này :

* Dâng lời cầu nguyện.

* Đặt tay trên đầu.

* Xức dầu trên trán.

* Chúc phúc bình an.

84/ H. :Phép Thêm sức buộc ta làm gì?

T. :Buộc ta trung thành sống đạo và nhiệt thành truyền đạo.

BÀI 11:PHÉP MÌNH THÁNH CHÚA

85/ H. : Phép Mình Thánh Chúa là gì?

T. :Là phép rất mầu nhiệm, có thật Mình Thánh Máu Thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng bản tính Thiên Chúa ngự trong hình bánh, và hình rượu.

86/ H. :Chúa Giêsu lập phép Mình Thánh khi nào?

T. :Tối thứ năm, trong bữa Tiệc ly trước khi Ngài đi chịu chết.

87/ H. :Chúa Giêsu dùng gì để lập Phép Mình Thánh?

T. :Ngài dùng bánh mì và rượu nho.

88/H. :Chúa Giêsu lập Phép Mình Thánh thế nào?

T. :Chúa Giêsu cầm bánh và nói: “NÀY LÀ MÌNH TA” và cầm chén rượu mà nói: “NÀY LÀ MÁU TA” tức thì bánh trở nên Thịt Chúa, rượu trở nên Máu Chúa.

89/ H. :Chúa có quyền cho ai làm như thế không?

T. :Có, Linh mục cũng làm như Chúa khi truyền phép Mình Máu Thánh.

90/H. :Chúa Giêsu lập Phép Mình Thánh để làm gì?

T. :Để làm của lễ dâng tiến Đức Chúa Cha, và làm của ăn nuôi linh hồn ta.

91/ H. :Khi nào Phép Mình Thánh nên của lễ?

T. :Khi Linh mục dâng Thánh lễ.

92/ H. :Khi nào Phép Mình Thánh nên của ăn?

T. :Khi ta rước lễ.

BÀI 12:THÁNH LỄ

93/ H. :Thánh lễ là gì?

T. :Là lễ Chúa Giêsu dùng tay Linh mục dâng tiến mạng sống Người lên Đức Chúa Cha.

94/ H. :Thánh lễ trên bàn thờ ngày nay và Thánh lễ trên Thánh Giá ngày xưa có giống nhau không?

T. :Giống nhau, chỉ khác một điều là nay Chúa không còn đổ máu và đau đớn như xưa.

95/ H. :Chúa Giêsu dâng Thánh lễ để làm gì?

T. :Để thờ phượng, cảm tạ, xin lỗi và xin ơn Thiên Chúa cho loài người.

96/ H. :Thánh lễ có phải là việc cao quí nhất không?

T. :Phải, vì chính Chúa Giêsu dâng lễ vật, và của lễ chính là mạng sống Ngài.

97/ H. :Giáo Hội có buộc ta đi dâng Thánh lễ với Chúa Giêsu không ?

T. :Buộc đi dâng Thánh lễ Chúa nhật và lễ buộc.

BÀI 13:RƯỚC LỄ

98/ H. :Rước lễ là gì?

T. :Là rước Chúa Giêsu vào lòng.

99/ H. :Rước lễ có phải là ăn bánh không?

T. :Không, nhưng là rước lấy Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh.

100/ H.:Muốn rước lễ nên phải làm gì?

T. :Linh hồn phải sạch tội trọng và có ý ngay lành, xác phải không ăn uống trước một giờ. Nước lã và thuốc chữa bệnh không phải cữ.

101/ H.:Giáo Hội có buộc giáo hữu rước lễ không?

T. :Có, Giáo Hội buộc người lớn và trẻ em đã tới tuổi khôn phải rước lễ.

102/ H.:Giáo Hội buộc rước lễ làm sao?

T. :Giáo Hội buộc mỗi năm rước lễ ít nhất 1 lần trong Mùa Phục Sinh.

103/ H.: Mỗi ngày được rước lễ mấy lần?

T. :Hai lần, nhưng không được liên tiếp (buổi sáng, buổi chiều).

104/ H.:Có nên siêng năng rước lễ không?

T. :Rất nên. Vì rước lễ, linh hồn sẽ được khỏe mạnh, sống với Chúa và được sống muôn đời.

BÀI 14: PHÉP GIẢI TỘI

105/ H.:Phép Giải tội là gì?

T. :Là Bí Tích tha tội riêng ta phạm.

106/ H.:Khi nào chịu phép Giải tội ?

T. :Khi đi xưng tội với Linh mục có quyền giải tội.

107/ H.:Muốn xưng tội nên phải làm mấy việc?

T. :Phải làm bốn việc:

* Một là xét mình.

* Hai là ăn năn và dốc lòng chừa.

* Ba là xưng tội.

* Bốn là đền tội.

108/ H.:Xét mình là gì?

T. :Là nhớ lại cho biết tội mình đã phạm.

109/ H.:Ăn năn tội là gì?

T. :Là lo buồn đau đớn, ghê tởm tội lỗi.

110/ H.:Dốc lòng chừa là gì?

T. :Là quyết chí không dám phạm tội nữa.

111/ H.:Xưng tội là gì?

T. :Là thành thực thú tội mình với Linh mục giải tội.

112/ H.:Đền tội là gì?

T. :Là làm việc Linh mục dạy để tạ tội với Chúa.

113/ H.:Trong bốn việc ấy, việc nào cần hơn?

T. :Việc cần nhất là ăn năn và dốc lòng chừa.

114/ H.:Có mấy cách ăn năn tội?

T. :Có hai cách:

* Một là ăn năn tội cách trọn.

* Hai là ăn năn tội cách chẳng trọn.

115/ H.:Ăn năn tội cách trọn là làm sao?

T. :Là ghét tội vì thương mến Chúa.

116/ H.:Ăn năn tội cách chẳng trọn là làm sao?

T. :Là ghét tội vì sợ hình phạt.

117/ H.:Khi đi xưng tội phải ăn năn tội cách nào?

T. :Cách nào cũng được, cả hai cách cũng được.

118/ H.:Khi không thể xưng tội mà muốn khỏi tội thì phải ăn năn tội cách nào?

T. :Phải ăn năn tội cách trọn.

119/ H.:Kinh nào giúp ta ăn năn tội và dốc lòng chừa tội?

T. :Kinh ăn năn tội.

120/ H.:Buộc phải xưng những tội nào?

T. :Buộc phải xưng mọi tội trọng mình nhớ được.

121/ H.:Giấu một tội trọng thì làm sao?

T. :Thì làm hư phép Giải tội, phạm sự thánh mà không được tha tội nào hết.

122/ H.:Luật Giáo Hội buộc xưng tội làm sao?

T.:Giáo Hội buộc xưng tội một năm ít là 1 lần.

123/ H.:Có nên siêng năng xưng tội không?

T. :Rất nên. Vì phép Giải tội làm cho linh hồn ta được sạch, bình an, đầy ơn Chúa. Cũng như phần xác năng tắm rửa, chữa bệnh thì sạch sẽ, khỏe mạnh.

BÀI 15: SỐNG ĐẠO

124/ H.:Muốn nên thánh và lên trời phải làm gì?

T. :Phải sống Đạo.

125/ H.:Sống Đạo là gì?

T. :Là sống theo ý Chúa.

126/ H.:Tại sao phải sống theo ý Chúa?

T. :Vì Chúa dạy: “Không phải những kẻ kêu rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời, nhưng là những kẻ làm theo ý Cha trên trời”. (Mt.7,21).

127/ H.:Muốn sống Đạo phải làm gì?

T. :Phải tin yêu Chúa: giữ luật Chúa, luật Giáo Hội. Tránh  tội lỗi, làm việc lành.

128/ H.:Sống Đạo thì được những gì?

T. :Sống Đạo thì đời sống tốt đẹp, tâm hồn an vui, và được hạnh phúc muôn đời.

NHỮNG BÀI CA VÀ HỌC NÓI

1.Có Thiên Chúa không?

- Có Thiên Chúa:

 Núi kia ai đắp mà cao?

 Biển sâu ai bới ai đào mà sâu?

 Ai phân ngày vắn đêm lâu?

 Tứ thời bác tiết đổi nhau liền liền

 Ấy là Thiên Chúa cầm quyền,

 Mọi người phải biết và tin yêu Ngài.

2.Những gì làm chứng có Thiên Chúa?

- Muôn vật làm chứng có Thiên Chúa.

 Có thợ thì mới có nhà

 Nếu không có thợ, hỏi nhà đâu ra?

 Nhìn xem trời đất bao la

 Trăng, sao, sông, biển, cỏ, hoa, núi, rừng,…

 Chòm cây chim hót vang lừng

 Mặt trời gieo ánh từng bừng sáng tươi.

 Bao nhiêu cảnh sắc tuyệt vời

 Quyết rằng cũng phải có Người dựng nên.

 Ấy là Thiên Chúa chớ quên

 Suốt đời yêu mến, ngày đêm kính thờ.

3.Chúa ở đâu?

- Chúa ở khắp nơi:

 Thế gian chỉ một mặt trời

 Vậy mà ánh sáng khắp nơi chan hòa.

 Kể chi trống, kín, gần xa

 Chúa đều thấy rõ như là trốc tay:

 Bởi vì mắt Chúa sáng thay

 Nhìn trong đêm tối như ngày hiển vinh.

 Ở đâu em cũng bảo mình:

 Rằng em có Chúa thiên đình ngự đây.

4.Có mấy Thiên Chúa?

- Có một Thiên Chúa:

 Chúa có Ba Ngôi

 Có tự muôn đời

 Không bao giờ chết

 Thiêng liêng, quyền phép

 Ở khắp mọi nơi

 Yêu thương mọi người

 Thấu suốt mọi sự.

5.Tổ tông loài người là ai?

- Adong, Evà:

 Chúa đã dựng nên

 Adong Evà

 Là tổ tiên ta

Có hồn có xác

 Trong hơn muôn vật.

6.Những của chỉ có “một” không thể thay thế:

Có một Thiên Chúa

Ta phải kính tôn

Có một linh hồn

Là của quý nhất

Có một Đạo thật

Là Đạo Chúa Trời

Ai ơi yêu mến suốt đời

Sống theo Đạo Chúa suốt đời hiển vinh

SAU ĐÂY LÀ BỐN BÀI HỌC NÓI

(Dành cho trẻ em mới tập nói, bập bẹ nói. Nếu cha mẹ, anh, chị,… để ý dạy các em, chắc chắn các em sẽ thuộc. Và như thế, đã xây dựng được một căn bản sống Đạo rất tốt đẹp, rất vững chắc).

BÀI 1: CON CHÚA

- Bé con ai? * Con Đức Chúa Trời

- Cháu ai? * Cháu ông Adong

- Dòng dõi ai? * Dòng dõi Đa-vít

- Quê ở đâu? * Quê ở Thiên Đàng

- Làm bạn với ai? * Bạn với các Thánh

- Con ăn bánh gì?  * Ăn bánh bởi trời

- Con sống Lời ai? * Sống Lời Chúa

- Lời Chúa ở đâu? * Trong Thánh Kinh

- Con đọc thử một câu? * Ai xin sẽ được ;* Ai gõ sẽ mở ; * Ai tìm sẽ thấy (Mt.7,8)

BÀI 2 : TÌM CHÚA

- Con tìm ai?* Tìm Chúa

- Tìm Chúa làm gì?* Xin ơn Cứu độ

- Con tìm bao lâu?* Một năm

- Chưa đủ* Hai năm

- Chưa đủ* Mười năm

- Chưa đủ* Trọn đời

- Đã đủ- Gian khó* Không sờn

- Quỷ ma* Không sợ

=> CHO CON ĐI TÌM

BÀI 3: THEO CHÚA

- Con muốn theo ai?* Theo Chúa

- Thánh giá?* Xin vâng

- Nhục nhằn?* Xin chịu

- Muốn hiểu?* Con tin

- Muốn nên?* Con cậy

- Muốn thấy?* Con yêu

- Nhận nhiều?* Cho nhiều.

=> CON GẮNG MÀ THEO

BÀI 4: MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

- Ai thương con nhất?* Chúa

- Ai thương con nhì?* Cha mẹ

- Con thương ai nhất?* Chúa

- Con thương ai nhì?* Cha mẹ

- Con thương ai nữa?* Mọi người

- Ai ghét con?* Con cũng thương

- Ai chửi con?* Con không giận

- Ai làm hại con?* Con tha cho họ.

=> CON MẸ (CHA) NGOAN GHÊ!!!

Tác giả bài viết: Sách "Gia đình Sống Đạo"

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Bản Lìm
   21/04/2019 11:07

  Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Bản Lìm

  Vào hồi 19h30 chiều ngày Chúa Nhật Phục Sinh, 21 tháng 04 năm 2019, Đức cha Giuse Giuse đã chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh tại ngôi thánh đường cổ kính của giáo xứ Bản Lìm. 
  Giáo xứ Ngạn Sơn Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh
   20/04/2019 21:51

  Giáo xứ Ngạn Sơn Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh

  Hòa chung với niềm vui của Giáo Hội hân hoan mừng đại lễ Phục sinh, thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã chủ sự các nghi thức trong đêm Canh Thức và Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh. Tham dự thánh lễ có rất đông giáo dân ở trong và ngoài xứ.
 • Hân hoan mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Thanh Sơn 
   20/04/2019 21:44

  Hân hoan mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Thanh Sơn 

  Hòa chung tâm tình và niềm vui với toàn thể Giáo Hội trong ngày Con Thiên Chúa hoàn tất công cuộc cứu độ nhân loại, tối thứ Bảy Tuần Thánh, 20/4/2019, giáo xứ Thanh Sơn hân hoan và long trọng cử hành Đêm Canh Thức và Thánh lễ Phục Sinh.
  Giáo xứ Thanh Sơn suy ngắm 15 sự Thương khó Chúa
   20/04/2019 21:32

  Giáo xứ Thanh Sơn suy ngắm 15 sự Thương khó Chúa

  Trong bầu khí trang nghiêm của chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, 19/4/2019, cộng đoàn Giáo xứ Thanh Sơn (thuộc Giáo hạt Cao Bằng) đã cử hành suy ngắm 15 sự Thương khó của Chúa Giêsu.
 • Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn
   20/04/2019 20:53

  Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn

  Vào hồi 6 giờ sáng ngày Chúa Nhật Phục Sinh, 21 tháng 04 năm 2019, Đức cha Giuse CHâu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn.
  Hân hoan cử hành Đêm Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Nà Cáp
   20/04/2019 12:41

  Hân hoan cử hành Đêm Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Nà Cáp

  Tối thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 19 tháng 4 năm 2019, tại Nhà nguyện tạm của Giáo xứ Nà Cáp, cha xứ Antôn Đỗ Văn Tiên đã chủ tế Nghi thức làm phép Nến Phục Sinh và Thánh lễ Canh thức Vượt Qua thật long trọng với sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
 • Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2019 tại giáo xứ Chính Tòa
   20/04/2019 12:33

  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2019 tại giáo xứ Chính Tòa

  Tối ngày 20/04/2019, cha Tổng Đại Diện – chánh xứ Chính Tòa Giuse Trần Đức Hạnh đã chủ sự nghi thức làm phép lửa mới, kiệu nến Phục Sinh và cử hành thánh lễ Vọng Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn.
  Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn do Đức cha Giuse chủ sự
   20/04/2019 12:12

  Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn do Đức cha Giuse chủ sự

  Vào hồi 20 giờ thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 19 tháng 04 năm 2015, tại Thánh đường Giáo xứ Mỹ Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã long trọng cử hành Đêm Canh Thức Mừng Chúa Phục Sinh.
 • Giáo xứ Cao Bình cử hành Tam Nhật Thánh
   19/04/2019 23:55

  Giáo xứ Cao Bình cử hành Tam Nhật Thánh

  Hiệp cùng toàn thể Giáo hội trong Tam Nhật Thánh, cùng bước đi với Chúa Giêsu trong hành trình cuộc Khổ nạn và Phục Sinh của Người, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Cao Bình đã sốt sắng tham dự các cử hành Phụng vụ và Đạo đức được cử hành trang trọng, cảm động và sốt sáng tại Nhà thờ Giáo xứ.
  Tam nhật Thánh tại Giáo xứ Bó Tờ
   19/04/2019 22:58

  Tam nhật Thánh tại Giáo xứ Bó Tờ

  Bước vào ngày đầu tiên của Tam Nhật Thánh, Giáo Hội tưởng niệm lại việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Bí tích truyền chức Thánh và lời dặn dò sau cùng của Chúa cho các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

 • Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
 • Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.
  Cần lắm một bàn tay yêu thương
   28/03/2019 23:27

  Cần lắm một bàn tay yêu thương

  “Hãy phục vụ, đồng hành và ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ.” Vì ai cũng có quyền được sống xứng với phẩm giá của con người. Hãy là “đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què.” (G 29, 15).
 • Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương
   28/03/2019 23:27

  Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương

  Xin quý Cha thông báo cho anh chị em trong Giáo xứ và khu vực của mình đang sinh sống biết về chương trình Nhịp Tim Yêu Thương và liên lạc về địa chỉ trong văn bản để được giúp đỡ.
  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay
   23/03/2019 10:10

  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay

  Sống tinh thần bác ái Mùa Chay, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang, nơi xa xôi nhất của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã tổ chức nhiều cuộc thăm viếng những người khó khăn ở các xã bản xa xôi trong Giáo hạt cực Bắc đất nước này.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập36
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm33
 • Hôm nay7,693
 • Tháng hiện tại170,744
 • Tổng lượt truy cập1,768,118
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây