Đời Sống Gia Đình của người Công Giáo

Thứ năm - 07/03/2019 08:53 135 0
Giáo Hội muốn các gia đình nhìn lên gương Gia Thất thánh ở Nadarét: một gia đình bình an trong khó nghèo, một gia đình cầu nguyện trong lao động, một gia đình yêu thương trong khiêm nhượng, một gia đình thánh thiện trong đơn sơ.
Đời Sống Gia Đình của người Công Giáo

Giáo Hội muốn các gia đình nhìn lên gương Gia Thất thánh ở Nadarét: một gia đình bình an trong khó nghèo, một gia đình cầu nguyện trong lao động, một gia đình yêu thương trong khiêm nhượng, một gia đình thánh thiện trong đơn sơ.

Để làm nguồn gốc và nền tảng cho xã hội loài người do Ngài dựng nên, Thiên Chúa đã dùng Gia Đình như phương thế đặc biệt và duy nhất. Để cứu chuộc loài người phạm tội và để thành lập Giáo Hội hầu ban ơn cứu rỗi cho loài người, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài xuống trần gian, sinh và sống trong một gia đình, hầu thánh hoá loài người.

Theo thánh ý của Thiên Chúa, gia đình là nguồn gốc, là cơ sở, là nền tảng của xã hội và của Giáo Hội. Xã hội cũng như Giáo Hội, muốn được lành mạnh và phát triển, phải tùy thuộc chặt chẽ vào sự thánh thiện và đạo đức của gia đình.

Gia đình người công giáo khác với gia đình của người không cong giáo. Hai người nam nữ không công giáo, trước khi cùng nhau lập gia đình, cũng tìm hiểu nhau, cảm phục nhau. Rồi khi lập gia đình, họ chú trọng vào việc sinh con, dạy con, lo làm ăn cho được giàu có, lo làm sao cho dòng họ mình được vẻ vang, được danh tiếng. Còn hai người nam nữ công giáo thì khác. Vì có đức tin vào Chúa, người công giáo biết rằng gia đình mình không phải là một gia đình thường, nhưng là một gia đình đặc biệt; không phải chỉ là một gia đình phàm trần, nhưng còn là một gia đình thiêng liêng; không phải chỉ là một gia đình tự nhiên, nhưng còn là một gia đình siêu nhiên; không phải chỉ là một gia đình trăm năm hạnh phúc, nhưng là một gia đình đời đời hạnh phúc. Lý do là vìồng công giáo biết rằng khi cùng nhau lập gia đình trong đức tin, họ đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để thực hiện một ơn gọi đặc biệt mà Thiên Chúa đã chỉ định cho họ từ thuở đời đời.

Sự cao trọng của gia đình công giáo thật là lớn lao. Đối với Giáo Hội, gia đình công giáo rất cao trọng vì gia đình công giáo không những là một phép bí tích của đôi vợ chồng, nhưng còn là bí tích của Chúa Giêsu Kitô với Giáo Hội của Ngài như lời Đức Giáo Hoàng Piô XII dạy: “Bao lâu hai vợ chồng chung sống với nhau, bấy lâu cuộc sống chung của họ là bí tích của Chúa Giêsu Kitô với Giáo Hội.” Chúa Giêsu Kitô có mặt trong gia đình công giáo như Ngài có mặt trong Giáo Hội của Ngài. Cũng như Chúa Giêsu Kitô đã sinh ra, đã sống, đã chết và đã sống lại trong Giáo Hội của Ngài thế nào, thì Ngài cũng sinh ra, sống, chết và sống lại trong gia đình công giáo như vậy.

Giáo Hội xem mỗi gia đình công giáo là một Giáo Hội nhỏ, một Giáo Hội cơ sở, một Giáo Hội căn bản, mà nhiều gia đình công giáo họp lại, thành Giáo Hội địa phương, thành Giáo Hội toàn cầu.

Giáo Hội xác tín rằng tất cả những gì Giáo Hội làm được dưới sự hướng dẫn của ơn Chúa, là nhờ vào các gia đình công giáo. Và Giáo Hội đặt tất cả niềm hy vọng vào những gia đình tốt, đặc biệt là vào những gia đình công giáo đạo đức, thánh thiện.

Giáo dục gia đình là điều quan trọng nhất. Chủng viện thứ nhất, đệ tử viện thứ nhất, trường sư phạm thứ nhất, là gia đình công giáo. Không vị giám đốc nào tài ba, chuyên môn đến đâu, có thể thay thế cha mẹ được. Nếu cơ sở bậc nhất này mà bị hỏng, thì tương lai của Giáo Hội và của xã hội nhân loại cũng rung rinh sập đổ. Đức Gioan XXIII biên thư cho cha mẹ ngày ngài được ngũ tuần: “Thưa Thầy Mẹ, hôm nay con được 50 tuổi. Chúa thương ban cho con nhiều chức trong Hội Thánh, đi nhiều nơi, học nhiều sách, nhưng không trường nào dạy dỗ con, làm ích cho con hơn hồi con được ngồi trên chân Thầy Mẹ.” (Đường Hy Vọng)

Chồng vợ trong gia đình phải sống với nhau thế nào?

Chồng vợ phải sống yêu nhau: yêu nhau cách thật lòng, cao thượng, trong mọi hoàn cảnh; yêu nhau vì Chúa dạy, vì tình nghĩa vợ chồng, chứ không vì duyên sắc, của cải, tài ba; yêu nhau “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe”; yêu nhau trong sự quan tâm săn sóc lẫn nhau, đặc biệt trong những dịp quan trọng như sinh nhật, lễ bổn mạng, ngày kỷ niệm thành hôn, ….; yêu nhau, nên đón nhận nhau với lòng bao dung, quảng đại và tha thứ; yêu nhau, nên xác tín rằng: vợ chồng là quà tặng của Thiên Chúa, phải biết gìn giữ nhau trong tâm tình biết ơn, và nhất là, phải biết siêng năng cầu nguyện cho nhau.

Chồng vợ phải sống hoà thuận với nhau: “Nhà nào bất thuận, sẽ tự tan rã” (Mc 3,26), “Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn”; sống hoà thuận, nên luôn cố gắng hòa hợp bằng việc nhịn nhau, bàn bạc với nhau trong công việc, và lấy mọi sự làm của chung: “của chồng, công vợ”. Thánh Phaolô khuyên: “Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau.22 Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. Và như Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy” (Eph 5,21-24); “Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ” (Cl 3,18-19)

Chồng vợ phải sống trung thành với nhau: trung thành trong tư tưởng lẫn hành động và kéo dài mãi đến trọn đời. “Ai bỏ vợ mà lấy người khác thì phạm tội ngoại tình” (Mt 19,9). Ngoại tình là tội rất nặng, lỗi đức trong sạch và đức công bình đối với bạn mình.

Chồng vợ phải sống giúp đỡ nhau. Đây là ý Chúa : “Ta hãy làm cho nó một trợ tá” (St 2,18) và là mục đích của hôn nhân. Phải giúp đỡ nhau tận tình và thành thật, phần hồn phần xác, khi còn sống, nhất là lúc ốm đau cũng như lúc qua đời, vì lòng mến Chúa và trong tình nghĩa vợ chồng.

Trong gia đình, cha mẹ phải giáo dục con cái thế nào?

“Vì là người truyền sự sống cho con cái, nên cha mẹ có bổn phận rất quan trọng trong việc giáo dục chúng. Vì thế, họ phải được coi là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của chúng…gia đình là trường học đầu tiên …mà không một đoàn thể nào có thể vượt qua” (Tuyên ngôn giáo dục Kitô giáo, 3)

Cha mẹ phải giáo dục con cái một cách đầy đủ trong ba phượng diện: thể dục (phải giữ gìn sức khoẻ cho con cái bằng cách cho ăn uống đầy đủ, hợp vệ sinh; quần áo sạch sẽ lành lặn; thuốc men khi đau yếu, tránh bắt con cái làm việc quá sức mình), trí dục (phải cho con cái được học tập văn hoá và hướng nghiệp đến nơi đến chốn theo hết khả năng mình. Tránh để con mù chữ, thất học và vô công rỗi nghề), đức dục (phải giáo dục tôn giáo bằng việc dạy giáo lý ngay từ ấu nhi cho đến trưởng thành; giáo dục những đức tính nhân bản và xã hội…để con cái nên công dân tốt, thành một Kitô hữu đạo đức sốt sắng).

Ích lợi của gia đình công giáo đạo đức thánh thiện thật là lớn lao.

Gia đình công giáo nào đạo đức thánh thiện thì thật là một thiên đàng trên trần gian. Có thể gia đình công giáo đạo đức thánh thiện còn thiếu thốn vật chất, nhưng họ vẫn luôn đầy đủ ơn Chúa, luôn giàu có ơn Chúa, đó là điều quan trọng nhất trên đời nầy, vì thế họ luôn được bình an vui vẻ, vợ chồng cha mẹ con cái anh chị em trong gia đình họ hòa thuận yêu thương nhau. Gia đình họ luôn luôn hạnh phúc.

Gia đình công giáo nào đạo đức thánh thiện thì được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương, bảo vệ, nâng đỡ, ban ơn, như gia đình đạo đức của ông Noe được Chúa cứu khỏi lụt hồng thủy tiêu diệt, như gia đình đạo đức của ông Abraham được Chúa cho dòng dõi trường tồn, như gia đình đạo đức của ông Tôbia được Chúa cho khỏi bệnh tật và hạnh phúc, như gia đình đạo đức tại Cana được Chúa Giêsu và Đức Mẹ đến viếng thăm, như gia đình đạo đức tại Bêtania được Chúa Giêsu và Đức Mẹ thường đến trú ngụ.

Gia đình công giáo nào đạo đức thánh thiện thì sản xuất cho Giáo Hội những người con thánh thiện của Chúa, theo như ý Chúa mong đợi, vì trong gia đình đạo đức thánh thiện, cha mẹ biết rằng Chúa cho sinh con thì phải làm sao cho con mình làm sáng danh Chúa ở đời nầy, và làm vị thánh nam nữ sau nầy trên thiên đàng.

Vấn đề quan trọng nhất trên đời nầy là vấn đề gì?

Trên đời nầy, vấn đề sống là quan trọng: ai cũng lo sống.

Trên đời nầy, vấn đề chết cũng quan trọng không kém: ai cũng sợ chết, ai cũng lo chết.

Nhưng trên đời nầy, vấn đề lập gia đình là quan trọng hơn hết. Tất cả hạnh phúc của một đời người đều tùy thuộc vào gia đình của họ. Giàu sang, danh giá không đem lại hạnh phúc cho người đàn ông nếu họ không gặp được một người vợ hiền lành, siêng năng, đạo đức. Tiền rừng bạc bể cũng không đem lại hạnh phúc cho người đàn bà nếu họ không gặp được một người chồng đạo đức, siêng năng lo làm ăn, biết sống nhẹ nhàng thông cảm, không sống phung phí xa hoa.

Lạy Chúa, xin thánh hoá gia đình của những người công giáo chúng con.

Amen.

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

 
logo 2018 2019 dong hanh cung cac gia dinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019
   07/09/2019 03:40

  Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019

  Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo cùng Gia đình Giáo phận chương trình sinh hoạt mục vụ chung trong tháng 9&10 năm 2019 như sau:
  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới
   04/09/2019 22:39

  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới

  Sáng ngày 2-9-2019, vào lúc 6h00 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức Giám Mục Giuse giáo phận đã cử hành Thánh lễ giỗ lần thứ 21 của Đức Cha Vinh Sơn Phaolo Phạm Văn Dụ, Giám Mục tiên khởi của Giáo phận và cầu nguyện cho niên học mới của Tiền chủng viện Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
 • Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019
   01/09/2019 20:44

  Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019

  Hồi 6 giờ sáng hôm nay 02/9/2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể: cầu nguyện cho quốc thái dân an nhân ngày Quốc khánh Việt nam, cầu nguyện cho Đức cha cố Vinhson Phaolo Phạm Văn Dụ nhân dịp giỗ 21 năm, cầu nguyện cho Ứng sinh Tiền Chủng viện nhân ngày lễ Khai giảng niên học 2019-2020.
  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm
   01/09/2019 11:13

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm

  Vào hồi 19 giờ 30 tối Chúa nhật 01/9/2019, tại Thánh đường Giáo xứ Bản Lìm đã diễn ra một Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức khá đặc biệt. Đức cha Giuse Giáo phận đặt tay ban Bí tích này cho 8 người lớn là những Tân tòng đã được rửa tội từ mấy năm trở lại đây. Bầu khí Phụng vụ Thánh lễ được cử hành trang trọng và đầy cảm động.
 • Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng
   31/08/2019 12:33

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng

  Chiều thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019, đông đảo mọi thành phần Dân Chúa Giáo xứ Đồng Đăng (Giáo hạt Lạng Sơn) sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự tại Thánh đường Giáo xứ. Đức cha đã ban Bí tích Thêm Sức và cho một số em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu trong Thánh lễ.
  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn
   29/08/2019 07:24

  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn

  Trong Nhân dịp mừng kỷ niệm 71 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam, Curia Lạng Sơn tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn Thiên Chúa, Cảm tạ Đức Mẹ và cầu nguyện cho các thành viên trong hội và các Presidia về dự phiên họp định kỳ tháng 8, trong đó có bầu cử Ban quản trị mới của Hội đồng Curia.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu
   25/08/2019 19:24

  Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu

  Vào hồi 19 giờ 15 chiều Chúa nhật XXI Thường Niên, ngày 25 tháng 8 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu cho một số em thiếu nhi trong Giáo xứ.
  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín
   20/08/2019 06:26

  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín

  Ngày 13 tháng 8 năm 2019 vừa qua, cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiệp ý cùng gia đình và thân hữu của Đức cha Giáo phận hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa dịp mừng Đại thượng thọ 100 tuổi của Bà cố Lucia Nguỹễn Thị Chín là Thân mẫu của Đức cha.
 • Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.
   10/08/2019 11:15

  Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.

  Chiều ngày 07 tháng 8 vừa qua, các Linh mục ,Tu sỹ, Chủng sinh và Ứng sinh của Giáo phận đã có buổi tĩnh tâm thường kỳ tháng 8/2019 tại Toà Giám mục Lạng Sơn. Đức cha Giuse đã có bài chia sẻ hướng dẫn mỗi người tĩnh tâm trong dịp này. Sau đây là những ý tưởng chính của bài chia sẻ:
  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.
   08/08/2019 22:19

  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.

  Năm học 2019-2020 Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có 28 Đại Chủng sinh, được gửi đi tu học ở nhiều Chủng viện khác nhau. Có 24 ứng sinh Tiền Chủng viện Têresa trong đó có 7 anh em ứng sinh mới được nhận vào năm I sau kỳ tuyển sinh ơn gọi tháng 6 vừa qua. 

 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).
 • Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
   29/05/2019 10:30

  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

  Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Đức TGM Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.
  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập27
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm21
 • Hôm nay7,839
 • Tháng hiện tại173,205
 • Tổng lượt truy cập3,368,126
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây