Lễ Nhận Giáo Phận Lạng Sơn –Cao Bằng của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri

Thứ ba - 21/08/2018 08:24 1.079 0
Lúc 9 giờ 30 sáng 9. 4. 2016, đoàn đón rước Đức Cha Giuse của Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng từ Hà Nội về đến nhà Thờ Chính Tòa. Cộng đoàn Giáo phận Lạng Sơn- Cao bằng, Thân nhân, Ân nhân, khoảng 300 Giáo dân Giáo phận Đà Nẵng và Khách mời, đứng hai bên đường làm hàng chào danh dự, từ cổng vào đến nhà thờ, hân hoan chào đón Đức Cha Giuse – Tân Giám mục Giáo phận.
Lễ Nhận Giáo Phận Lạng Sơn –Cao Bằng của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri
Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Đà Nẵng – Nguyên Giám mục Lạng Sơn Cao Bằng và Linh mục đoàn Gp Lạng Sơn Cao Bằng đã tặng vòng hoa, trao hôn bình an …rất cảm động. Đi ngang đội kèn chào mừng, Đức Tân Giám mục rất vui, dừng lại ít phút, tay nhẹ nhàng đánh nhịp, làm tăng thêm niềm vui chung và sự động viên cho đội kèn của Giáo phận. Con cái Giáo phận Đà Nẵng mến thương Ngài, tuôn ra vây quanh người Cha yêu quí.

Tiếp đó, Đức Cha Giuse và đoàn tháp tùng tiến đến Cửa Năm Thánh, Ngài quì cầu nguyện ít phút, trước khi Ngài tiến vào trước Cung Thánh cầu nguyện. Cầu nguyện xong, Ngài trở về Tòa Giám mục ( bên cạnh nhà thờ Chính Tòa ).

Đúng 10 giờ, đoàn rước trọng thể từ TGM đến nhà thờ Chính Tòa gồm: Thánh Giá đèn hầu, đội trống, đoàn khách Giáo phận Đà Nẵng, đội kèn, Quý Tu sĩ, Sách Tin Mừng, 8 Vị Đại diện các thành phần Dân Chúa của Giáo phận thần phục Đức Tân Giám mục, hơn 50 Cha đồng tế, 25 Đức Giám Mục của Hội Đồng Giám mục Việt nam và Đức TGM Leopoldo Girelli – Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Đức Hồng Y TGM – Tổng Giáo phận Hà Nội Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn Chủ sự Nghi Lễ nhận Giáo phận đi cuối đoàn rước.

Khi Đức HY TGM vào đến cửa nhà thờ, Linh mục Chưởng nghi mời gọi cộng đoàn hiện diện hướng về cuối nhà thờ. Tại đây Đức HY giới thiệu Đức Cha Giuse cho Cha Niên trưởng Ban Tư vấn và cộng đoàn Giáo phận, Ngài đã được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô bổ nhiệm làm Tân Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao bằng.

Cha Niên trưởng ôm hôn Đức Cha Giuse và thân thưa: “ Chúng con hết lòng cám ơn Đức HY, trong tư cách là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận nhà, đã giới thiệu Đức Tân Giám mục Gp Lạng Sơn – Cao bằng cho chúng con “

Tiến lên Cung thánh, sau khi làm dấu Thánh Giá và chào bình an, ĐHY hỏi và mời Đức Cha Giuse trình và đọc Tông Sắc bổ nhiệm. Đức Cha Giuse đã trao Tông Sắc cho Cha Nguyên ( đại diện Ngài) tiến đến thư đài, đọc Tông Sắc của Đức Thánh Cha bổ nhiệm Ngài, một niềm vui mừng cao độ đến với cộng đoàn.

Tiếp đó, Đức Cha Giuse quỳ trước Đức TGM Leopoldo Girelli – Đại diện Đức Thánh Cha, Đức TGM Px Lê Văn Hồng và ĐC Giuse Nguyễn Chí Linh Đại diện Hội Đồng Giám mục Việt Nam, ngay trước Bàn thờ: Ngài Tuyên xưng Đức Tin trong: Kinh Tin Kính, Chân lý trong Lời Chúa, những điều Giáo Hội dạy ….và hứa trung thành với Giáo Hội, vâng phục Đức Thánh Cha, thừa nhận tuân phục Đại diện Giáo Hoàng, chăm lo giảng dạy, thánh hóa đoàn Dân Chúa, duy trì hiệp nhất, bảo vệ kho tàng Đức Tin Giáo Hội mà các Tông Đồ truyền lại…..tỏ lòng phụ tử với đoàn Dân Chúa, hứa sống thánh thiện, chu toàn trách vụ, bảo vệ kỷ luật Giáo Hội, tuân giữ Giáo luật, cử hành các Bí Tích….Ngài tỏ tình đặc biệt đến Tu sĩ nam nữ, chuyên chăm cầu nguyện và chăm lo công trình truyền Giáo. Ngài đã xin nhờ ơn Chúa giúp khi đặt tay trên sách Thánh để tuyên hứa những điều đó, và Ngài đã ký các bản tuyên thệ và biên bản nhậm chức ngay trước mặt cộng đoàn tham dự.

Tiếp đó, ĐHY trao gậy cho ĐGM Giáo phận và mời Ngài ngồi vào Tòa của Giám mục Giáo phận. Từ đây, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri chính thức lãnh đạo Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng.

Sau đó đoàn Đại diện Giáo phận 8 người: Cha Niên trưởng Giuse Trần Đức Hạnh, Cha Phê-rô Vũ Văn Tạo, Cha Gioan Lê Quang Vinh ( SDB), 3 Sơ ( Đaminh, Phao-lô, Mến Thánh Giá) và 2 Giáo dân ( 1 Thất Khê, 1 Chính Tòa ), tiến đến trước mặt Đức Cha. Cha Đại diện có lời chào mừng và tỏ lòng vâng phục và tôn kính Ngài, Cha đã sơ lược hiện tình Giáo phận có 13 Giáo xứ, 22 Linh mục, 37 Nữ tu, 6000 Giáo dân…. Đất rộng 17.815 Km2, đồi núi và nhiều khó khăn…, cám ơn Đức Cha đã vâng phục Tòa Thánh để đến phục vụ Giáo phận và hứa vâng phục, hiệp nhất mọi thành phần Dân Chúa để làm Vinh Danh Thiên Chúa.

Sau các nghi lễ, Đức Cha chính thức cai quản Giáo phận, Ngài Chủ sự Thánh Lễ, bắt đầu bằng Kinh Vinh Danh Thiên Chúa.

Trong bài giảng lễ: Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu long- GM Phụ tá Gp Hưng Hóa chia sẻ xoáy vào 3 vấn đề chính: Hiệp nhất, Cầu Nguyền và Truyền Giáo. Ngài nói: “ Hiệp nhất là điều căn bản của mọi cơ cấu gia đình và xã hội, thiếu hiệp nhất, cơ cấu sẻ đổ vỡ…. Hiệp nhất là trách nhiệm của Giám mục”. Đức Cha Anphong thuật lại lời của Đức Thánh Cha trong khóa thường huấn các Giám mục tại Roma ngày 19. 9. 2014: “….hiệp nhất, thắng vượt sự chia rẽ..”. Ngài tiếp: Hiệp nhất với Chúa là chất keo gắn kết mọi người. Ngày 22.1.2016 Đức Thánh Cha nhắc nhở: ”… Giám mục ở với Chúa trong cầu nguyện, cộng đoàn Giáo phận mạnh…”. Đức Cha Anphong mời gọi cộng đoàn sống hiệp nhất, cầu nguyện, chính Thiên Chúa là dây liên kết mọi thành phần Giáo phận và từ đó loan báo Tin Mừng cho anh chị em xung quanh.

Cuối Thánh lễ, Đức TGM Px Lê Văn Hồng Đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc mừng Đức Cha Giuse được Đức Thánh Cha bổ nhiệm trong con đường mới mục vụ và truyền Giáo. Ngài hứa HĐGM sẽ tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ để cộng đoàn Giáo phận Lạng Sơn – Cao bằng trở thành cộng đoàn hiệp nhất, cầu nguyện và truyền Giáo.

Đức TGM Leopoldo Girelli – Đại diện Đức Thánh Cha cũng chúc mừng, Ngài đem bình an và phúc lành của Đức Thánh Cha đến với Đức Cha Giuse. Đức TGM mời gọi mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận bước theo Vị Chủ chăn với tất cả lòng tin yêu và quí mến. Đức Tổng so sánh một hình tượng rất vui và nhiều tràng pháo tay, khi Ngài nói: “ Chúa Giê-su bắt đầu Sứ vụ tại biển hồ Galilê, sau đó Chúa đi lên núi gặp Đức Chúa Cha qua việc cầu nguyện để đi rao giảng Tin Mừng Nước trời. Đức Cha Giuse cũng vây, Bắt đầu Sứ vụ tại biển Đà Nẵng, lên núi Lạng Sơn, cầu nguyện gặp Chúa để rao giảng Tin Mừng yêu thương.” Đức Tổng trích dẫn việc Chúa làm phép lạ 2 con cá và 5 chiếc bánh nuôi 5000 người ăn, để khuyến khích Đức Tân Giám mục Giáo phận nuôi dưỡng Giáo dân bằng Bánh Lời Chúa và Cá Bí Tích, con số người ăn Trong phép lạ gần tương đương số Giáo dân Gp Lạng Sơn - Cao bằng hiện nay. Với kinh nghiệm quản trị và tài tổ chức của Đức Cha Giuse, Đức TGM hy vọng tương lai Giáo phận sẽ phát triển và nhà thờ Chính Tòa phải làm rộng lớn hơn, vì không còn đủ chổ cho Giáo dân tham dự phụng vụ ( do quá đông).

Trước lúc kết lễ, Đức Tân Giám mục nói lên tâm tình với cộng đoàn: Ngài cám ơn Đức Thánh Cha; Đức Leopoldo Girelli – Đại diện Tòa Thánh; Đức HY TGM Tổng Giáo phận Hà Nội là Người cha nâng đỡ tinh thần và tiếp nhận Ngài; Cám ơn Đức TGM Tổng Giáo phận Huế, Quý Đức Cha; Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt và Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân tiền nhiệm; Quý Cha, Quý Dòng; Cám ơn Chính Quyền đã tạo mọi điều kiện cho Lễ diễn ra tốt đẹp, Ngài hy vọng cùng Chính Quyền lo lắng cho đời sống tinh thần – Tôn Giáo và mọi mặt vì lợi ích chung của địa phương và Đất Nước. Đức Giám Mục Giuse đã chúc mừng các Thành viên Lãnh đạo Chính Phủ vừa mới được tín nhiệm và đắc cử; Cám ơn tất cả Ân nhân, Thân nhân ( cách riêng Bà Cố, Ngài đã giới thiệu Bà Cố của Ngài cho cộng đoàn), Giáo dân Gp Đà Nẵng- sự hiện diện nói lên tình hiệp thông 2 Giáo phận, đội kèn và mọi người đã tận tâm tận lực cộng tác giúp đỡ để Lễ nhận Giáo vụ của Ngài diễn ra tốt đẹp.

Thật cảm động khi Ngài mời cộng đoàn Giáo phận đứng lên, cùng nói lời biết ơn Đức Cha tiền nhiệm. Ngài muối trở nên người của mọi người (người Kinh của người Kinh, người Tày của người Tày, người Nùng của người Nùng, người Dao của người Dao….) Ngài quyết tâm cùng với Quý Cha, Quý Tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa làm cho Giáo phận hiệp nhất, cầu nguyện, loan báo Tin Mừng và phát triển toàn diện.

Phép lành trọng thể đã kết thúc Thánh lễ nhận Giáo vụ của Đức Cha Giuse – Giám mục Giáo phận lạng Sơn- Cao Bằng..

Sau Thánh lễ, Các Đức Giám Mục và cộng đoàn chụp hình lưu niệm tại tiền đường nhà thờ và tiệc mừng tại Tòa giám mục thật là vui vẻ hạnh phúc.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Đêm hoan ca Phục Sinh 2021 tại nhà thờ Chính Toà
   10/04/2021 23:30

  Đêm hoan ca Phục Sinh 2021 tại nhà thờ Chính Toà

  Tối thứ 5 ngày 08/04/2021, tại nhà thờ Chính Tòa đã diễn ra chương trình Hoan ca Phục Sinh với chủ đề: “XIN KỂ CHO CHÚNG TÔI NGHE”, kỷ niệm 5 năm Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri về nhận sứ vụ tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng và mừng Giáo phận có thêm 3 tiến chức Phó tế.
  Thánh lễ phong chức phó tế tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn
   10/04/2021 01:36

  Thánh lễ phong chức phó tế tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn

  Vào lúc 9h30 sáng thứ sáu, ngày 09/04/2021 tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, Đức cha Giu-se Châu Ngọc Tri đã long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức phó tế cho 3 thầy chủng sinh Giáo phận. Thánh lễ trọng đại này, cũng là lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức cha kỷ niệm tròn 5 năm nhận sứ vụ Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.
 • Tam Nhật Vượt Qua tại giáo xứ Cửa Nam
   02/04/2021 05:48

  Tam Nhật Vượt Qua tại giáo xứ Cửa Nam

  Tam Nhật Vượt Qua gồm Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh. Điều này bao gồm Đêm Vọng Phục Sinh, đỉnh cao của Tam Nhật Thánh.
  Phụng vụ Tuần Thánh tại nhà thờ Chính toà
   01/04/2021 05:32

  Phụng vụ Tuần Thánh tại nhà thờ Chính toà

  Tuần Thánh là tuần quan trọng nhất trong Phụng vụ của Giáo Hội. Tuần Thánh để người Kitô hữu tưởng niệm những biến cố đặc biệt trong những ngày cuối cùng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại.
 • Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   31/03/2021 23:53

  Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức cha Giu-se Châu Ngọc Tri Giám mục Giáo phận đã long trọng cử hành Thánh lễ Truyền Dầu. Cùng đồng tế với ngài có các linh mục trong Giáo phận và rất đông bà con giáo dân các giáo xứ về tham dự.
  Tòa Thánh: Giáo hội không thể chúc lành cho các kết hợp giữa người đồng tính
   25/03/2021 22:29

  Tòa Thánh: Giáo hội không thể chúc lành cho các kết hợp giữa người đồng tính

  TÒA THÁNH: GIÁO HỘI KHÔNG THỂ CHÚC LÀNH CHO CÁC KẾT HỢP GIỮA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH Hồng Thủy - Vatican News
 • Thông báo Mục vụ Tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn
   13/03/2021 08:21

  Thông báo Mục vụ Tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn

  Thánh lễ trọng thể kính Thánh Giuse được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 09g30 sáng thứ Sáu, ngày 19/3.
  Thư công bố ứng viên chịu chức Phó Tế
   13/03/2021 00:10

  Thư công bố ứng viên chịu chức Phó Tế

  Giáo phận chúng ta hiện nay có 04 chủng sinh đã mãn các Đại Chủng viện Hà Nội, Xuân Lộc vào cuối tháng 5 năm 2020, và một Thầy đã tốt nghiệp Đại Chủng viện Vinh-Thanh. Đức cha Giuse thông báo về việc chuẩn bị Truyền chức Phó Tế cho các Thầy:
 • Giáo họ Hùng Vương - Giáo xứ Chính tòa mừng kính Thánh Đaminh Đỗ Đình Cẩm bổn mạng
   12/03/2021 05:29

  Giáo họ Hùng Vương - Giáo xứ Chính tòa mừng kính Thánh Đaminh Đỗ Đình Cẩm bổn mạng

  Vào hồi 10 giờ sáng thứ Năm ngày 11 tháng 3 năm 2021, Cộng đoàn Dân Chúa của Giáo họ Hùng Vương thuộc Giáo xứ Chính Tòa Lạng Sơn đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tử Đạo Đa Minh Đỗ Đình Cẩm là Bổn mạng của Giáo họ. Thánh lễ do Đức cha Giuse chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Vinhsơn Vũ Văn Công, quản nhiệm Giáo họ, và quý Cha.
  Ăn năn sám hối
   10/03/2021 20:54

  Ăn năn sám hối

  Sám hối là phải đi đôi với việc hãm mình hy sinh, khi ý thức tình yêu thương Chúa dành cho ta thì việc hãm mình hy sinh không còn là gánh nặng, trái lại còn trở nên nhẹ nhàng cho những ai đang yêu Chúa và yêu người. Hãm mình hy sinh thường đi chung với cầu nguyện. Có cầu nguyện, tiếp xúc với Chúa, gặp gỡ Chúa, cảm nghiệm tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh nhiều thứ, và dễ dàng làm chủ bản thân mình.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập83
 • Máy chủ tìm kiếm24
 • Khách viếng thăm59
 • Hôm nay23,653
 • Tháng hiện tại309,297
 • Tổng lượt truy cập10,014,085
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây