Mẹ Maria với thiên chức Linh Mục

Chủ nhật - 30/09/2018 13:39 280 0
Để hiểu rõ hơn việc Đức Mẹ là gương mẫu của Giáo Hội về mọi phương diện, ta không thể bỏ qua hai đặc tính của Giáo Hội là Bạn trăm năm và là Linh mục của Chúa Giêsu. Công đồng Vaticano II đã bàn đến cả hai đặc tính này, và đồng thời cũng kể ra những biệt điểm khiến Đức Mẹ là gương mẫu Giáo Hội cả trong hai phương diện này nữa.
Mẹ Maria với thiên chức Linh Mục
Trước hết ta có thể nói Đức Mẹ là Bạn Trăm năm của Chúa Cứu Thế vì Công đồng quả quyết Đức Mẹ đã kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong việc cứu thế (LG. 55. 59), đồng thời cũng nói rõ Giáo Hội là Bạn trăm năm của Giêsu. (LG.I- II). Nhưng tương quan giữa Đức Mẹ và Giáo Hội trong hai điểm này là gì, thì ta có thể nhận các điều Công đồng dạy mà thưa rằng:

1. Đức Mẹ Maria quả là Bạn Trăm năm của Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể giáng trần, khi Đức Mẹ thưa hai tiếng “Xin vâng” để cộng tác trong việc cứu thế. Thái độ vâng phục và xin vâng này khiến Đức Mẹ trở thành gương mẫu của Giáo Hội và của mọi tín hữu. Vì Giáo Hội và tín hữu cũng phải ngoan ngoãn cộng tác với Chúa Giêsu trong việc cứu độ. Trong tinh thần cộng tác này, Đức Mẹ quả là gương mẫu đặc biệt. Vì là Mẹ Đức Kitô, Mẹ Đầu Giáo Hội, Đức Mẹ luôn hợp nhất với Chúa Giêsu trong suốt đời sống, từ Nazareth cho tới Calvario. Tại Calvario là nơi Giáo Hội được thành hình với tư cách là Bạn Trăm Năm của Chúa, nghĩa là một vị cộng tác đặc biệt trong công cuộc cứu đời, thì Đức Mẹ đứng đó và cộng tác để Giáo Hội được phát sinh ra từ cạnh sườn Adong mới. Đức Mẹ còn tiếp tục sứ vụ cộng tác đó một cách hữu hiệu để xứng đáng tước hiệu là “Mẹ muôn đời của tín hữu”.

Vì thế ba tước hiệu: Bạn Trăm Năm, Mẹ và Trinh nữ là ba tước hiệu không thể tách biệt ra ở nơi Đức Mẹ. Trái lại cả ba gắn liền nhau khắng khít: Người là Bạn Trăm Năm, nghĩa là kẻ cộng tác của Ngôi Lời, khi Đức Mẹ thưa hai tiếng xin vâng. Người là Mẹ đồng trinh của Ngôi Lời nhập thể, tức là Đức Giêsu Kitô. Đối với Giáo Hội thì Người là Mẹ thiêng liêng của các tín hữu vì các tín hữu là chi thể của Giáo Hội.

Còn việc Giáo Hội được trở thành Bạn Trăm Năm của Đức Kitô cũng phải nhờ vào sự cộng tác của Đức Mẹ. Vì chính Đức Mẹ đã cộng tác với Chúa Giêsu, từ Bethlem tới Calvario, để sinh ra Giáo Hội tại đó. Việc Giáo Hội áp dụng ơn cứu chuộc cho mọi phần tử, chính là lý do Giáo Hội cũng có ba tước hiệu như Đức Mẹ: Bạn Trăm Năm Chúa Cứu Thế, Mẹ và Trinh Nữ sinh ra các tín hữu. Nhưng nơi Đức Mẹ ba tước hiệu đó nổi bật và hữu hiệu hơn ở Giáo Hội nhiều.

Các trinh nữ nói riêng cũng có ba tước hiệu trên: Trinh nữ, Bạn Trăm Năm và Mẹ. Là trinh nữ vì tận hiến thân xác và tâm hồn cho Chúa Kitô. Là Bạn Trăm Năm vì cộng tác với Chúa Giêsu trong việc cứu thế. Là Mẹ, vì hợp cùng Giáo Hội ban Chúa Giêsu cho các linh hồn. Nhưng đây cũng chỉ là cách bắt chước ba tước hiệu của Đức Mẹ, đấng có trước, và nêu gương để các tín hữu, các trinh nữ bắt chước. Đức Mẹ cộng tác với Chúa Giêsu như Evà cộng tác với Adong trong việc sinh ra loài người. Đức Mẹ là mẹ thực của Chúa Giêsu, đồng thời là mẹ các chi thể của Chúa tức là các tín hữu. Còn về đức đồng trinh thì quả Đức Mẹ là một trinh nữ lạ lùng, sinh con thực sự mà vẫn còn khiết trinh.

2. Xét về chức linh mục, chúng ta nên biết rằng tất cả chương trình cứu độ đều có tính cách “Linh mục” nghĩa là tất cả ơn cứu độ gồm gói trong việc Ngôi Lời Nhập Thể, hiến tế trên núi sọ, vẫn còn luôn ban ơn cho tín hữu nhờ thừa tác vụ của Giáo Hội.

Việc nhập thể của Ngôi Lời chính là việc thụ phong linh mục của Đức Giêsu Thượng Tế. Vì khi nhân tính được kết hợp với thiên tính, thì nhân tính nơi Đức Kitô được hiến thánh, và trở thành hữu hiệu trong việc cứu thế. Ngay từ lúc việc nhập thể Đức Kitô đã dâng mình làm của lễ để cứu vãn trần gian. Trên Thập giá chính là lúc thực thi thiên chức một cách hoàn hảo. Vì tại đây Đức Kitô vừa là linh mục vừa là của hiến tế. Ngài chính là Chiên Thiên Chúa vì gánh tội trần gian nên phải chết trên thập giá.

Còn Giáo Hội khi được phát sinh trái tim bị đâm thủng của Chúa Cứu Thế đã trở thành đền thánh được xây trên nền thánh là Đức Giêsu, và đồng thời được thông công trong thiên chức linh mục của Đức Kitô. Không những Giáo Hội, mà tất cả các thánh phần của Giáo Hội, tuỳ bậc khác nhau, cũng được thông công trong thiên chức này. Các linh mục được thông công một cách đặc biệt nhờ phép Truyền chức. Còn tín hữu thì nhờ phép Rửa tội và Thêm sức được trở thành chi thể của Đức Kitô, vì cũng được thông công thiên chức linh mục của Ngài một cách chung.

Còn Đức Mẹ Maria tuy không thuộc về hàng giáo phẩm, nhưng Ngài có những đặc ân thuộc chức Linh mục. Không phải chỉ có những đặc ân như các trinh nữ khi họ được thông công vào chức linh mục của Đức Kitô, như thánh Phêrô nói về các tín hữu: “Anh em là dòng giống được lựa chọn, hàng tư tế vương giả, nước thánh thiện, dân được chọn làm sở hữu” nhưng Đức Mẹ có một địa vị đặc biệt vì Ngài chính là Mẹ của Đức Kitô Thượng Tế. Đức Mẹ cộng tác đặc biệt với Chúa Cứu Thế trong bất cứ hành động nào của Ngài, và suốt đời sống, đặc biệt là tại Calvario. Đây là điểm ta muốn bàn rộng theo Công đồng Vaticano II.

Trước hết Công đồng đã nói nhiều về thiên chức Linh mục của Giáo Hội trong chương II và III của Hiến chế Lumen Gentium, trong các sắc lệnh Optatam totius, Presbyterorum Ordinis và Christus Dominus. Nhưng trái lại không nói nhiều về tương quan giữa Đức Mẹ và thiên chức linh mục của Giáo Hội. Chỉ có sắc lệnh Presbyterorum Ordinis khi nhấn mạnh đến sứ mệnh và đời sống linh mục (số 18) có nói Đức Mẹ là Mẹ của vị Thượng Tế, là Nữ vương các Tông đồ, và là đấng phù trợ các linh mục trong sứ mệnh của họ. Công đồng nhấn mạnh đến việc Đức Mẹ là gương mẫu và là sự trợ giúp của hàng tư giáo, của tu sĩ và của các vị thừa sai.

Dẫu thế theo tài liệu Công đồng, ta có thể phân biệt rõ ràng hoạt động cứu độ của Đức Mẹ khác với các hoạt động của các linh mục, nhưng lại giống với các hoạt động có tính cách linh mục của các tín hữu. Tính cách này căn cứ không phải tại việc dâng của lễ, là việc thuộc riêng về Đức Kitô và các linh mục, nhưng tại việc hợp tác một cách sống động và có công trong việc tế lễ. Trong việc hợp tác này Đức Mẹ nỗi bật hơn mọi tín hữu.

Trước hết Đức Mẹ tham dự và hợp tác với Chúa Giêsu theo tư cách đại diện cho toàn thể tín hữu, khi Đức Mẹ dự cuộc hiến tế của Chúa Giêsu tại Golgota. Trong các Thánh lễ Missa khi các tín hữu tham dự với lòng tin và lòng mến để dâng của lễ, và hợp với của lễ để dâng chính đời sống mình cùng với các kinh nguyện và các đau khổ, thì Đức Mẹ cũng tham dự một cách đặc biệt vì Ngài chính là Mẹ Chúa Giêsu Thượng Tế. Đức Mẹ còn luôn hợp tác với Con một cách thắm thiết, vì Đức Mẹ là một đấng thánh thiện tuyệt vời, là đấng đầy công phúc, và thực sự Ngài đã cộng tác với Chúa Cứu Thế tới bậc anh hùng.

Xét theo phương diện này thì cả trong chức linh mục Đức Mẹ cũng vượt xa Giáo Hội, và còn là gương mẫu cho Giáo Hội và cho hàng Giáo Phẩm. Vì nhờ các linh mục và các tín hữu, Giáo Hội luôn tiếp tục sứ mệnh linh mục của Chúa Giêsu. Tuy các linh mục và tín hữu là bất toàn, là có thể thay thế được, nhưng Giáo Hội thì luôn luôn là duy nhất, thánh thiện và luôn sống mạnh. Đến đây chúng ta cần sửa sai một hình ảnh về Giáo Hội. Giáo Hội không phải là một tổ chức phi ngôi vị, hay chỉ là một tổ chức sống động: Giáo Hội hằng lo lắng và vất vả để mưu hạnh phúc hiện tại và tương lai cho xác cũng như hồn của tín hữu.

Tuy Giáo Hội cao trọng và hữu hiệu như vậy, nhưng Đức Mẹ còn nỗi bật, vì Người là Mẹ sinh ra chính Đấng cứu thế. Đức Mẹ có trước Giáo Hội, khi Đức Mẹ cộng tác với Chúa Giêsu tại Calvario để sinh ra Giáo Hội. Hơn nữa, Đức Mẹ còn là gương mẫu và là đấng cầu bầu để xin ơn thánh cho các linh mục, từ Đức Giáo Hoàng trở xuống tới cấp dưới hết trong phẩm trật Hội Thánh, rồi ra cho mọi tín hữu khi họ thông công hợp tác với chức linh mục của Chúa Giêsu và của Giáo Hội.

Tương quan giữa Đức Mẹ và Giáo Hội này là một đạo lý sâu xa, và rất hữu ích, vì cho ta thấy rằng Đức Mẹ không phải chỉ là một tạo vật đặc biệt đáng ta cung kính ngợi khen, mà trái lại là một vị đáng bắt chước vì Đức Mẹ cũng có những gì mà Giáo Hội và các tín hữu được, tuy Đức Mẹ được một cách đặc biệt hơn nhiều. Vì thế Đức Maria không những là “Mẹ” Giáo Hội mà còn có tính cách là “Chị” theo kiểu nói của Đức Phaolô VI. Mối tương quan này cũng cho thấy rõ luật “triển nở” đang hoạt động trong nhiệm thể Đức Kitô: Giáo Hội đã và đang vươn lên mãnh liệt.

 

Nguồn tin: dongcong.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Alleluia! Giáo xứ Tà Lùng mừng Chúa Phục Sinh
   23/04/2019 08:40

  Alleluia! Giáo xứ Tà Lùng mừng Chúa Phục Sinh

  Đêm Thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo Hội tiến đến tột đỉnh việc tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, khi bước vào đêm Canh thức mừng kính Đức Kitô Phục Sinh. Cộng đoàn Giáo xứ Tà Lùng cùng hòa vào bầu khí Phụng vụ thánh thiêng ấy khi tham dự đêm Canh thức và Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh, cùng cất cao lời ca Alleluia và lời chúc bình an trong ngày Đại lễ.
  Giáo xứ Bó Tờ hân hoan mừng Chúa Phục Sinh
   23/04/2019 08:40

  Giáo xứ Bó Tờ hân hoan mừng Chúa Phục Sinh

  Tối thứ Bảy Tuần Thánh, hiệp cùng với toàn thể Giáo hội, vào lúc 20 giờ 30, Cộng đoàn Giáo xứ Bó Tờ đã hân hoan cử hành Đêm Canh Thức và Thánh Lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh do Cha xứ Tôma Aquinô Trần Huy Sản chủ sự, Cha phó Giuse Mai Xuân Đỉnh đồng tế. 
 • Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo điểm Tân Thanh.
   23/04/2019 08:06

  Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo điểm Tân Thanh.

  Vào hồi 15 giờ chiều Chúa nhật 21/4/2019, Cộng đoàn Tân Thanh hân hoan chào đón Đức Giám mục Giáo phận, quý Cha, quý khách và anh chị em giáo dân đến hiệp dâng Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.
  Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Bản Lìm
   21/04/2019 11:07

  Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Bản Lìm

  Vào hồi 19h30 chiều ngày Chúa Nhật Phục Sinh, 21 tháng 04 năm 2019, Đức cha Giuse Giuse đã chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh tại ngôi thánh đường cổ kính của giáo xứ Bản Lìm. 
 • Giáo xứ Ngạn Sơn Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh
   20/04/2019 21:51

  Giáo xứ Ngạn Sơn Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh

  Hòa chung với niềm vui của Giáo Hội hân hoan mừng đại lễ Phục sinh, thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã chủ sự các nghi thức trong đêm Canh Thức và Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh. Tham dự thánh lễ có rất đông giáo dân ở trong và ngoài xứ.
  Hân hoan mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Thanh Sơn 
   20/04/2019 21:44

  Hân hoan mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Thanh Sơn 

  Hòa chung tâm tình và niềm vui với toàn thể Giáo Hội trong ngày Con Thiên Chúa hoàn tất công cuộc cứu độ nhân loại, tối thứ Bảy Tuần Thánh, 20/4/2019, giáo xứ Thanh Sơn hân hoan và long trọng cử hành Đêm Canh Thức và Thánh lễ Phục Sinh.
 • Giáo xứ Thanh Sơn suy ngắm 15 sự Thương khó Chúa
   20/04/2019 21:32

  Giáo xứ Thanh Sơn suy ngắm 15 sự Thương khó Chúa

  Trong bầu khí trang nghiêm của chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, 19/4/2019, cộng đoàn Giáo xứ Thanh Sơn (thuộc Giáo hạt Cao Bằng) đã cử hành suy ngắm 15 sự Thương khó của Chúa Giêsu.
  Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn
   20/04/2019 20:53

  Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn

  Vào hồi 6 giờ sáng ngày Chúa Nhật Phục Sinh, 21 tháng 04 năm 2019, Đức cha Giuse CHâu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn.
 • Hân hoan cử hành Đêm Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Nà Cáp
   20/04/2019 12:41

  Hân hoan cử hành Đêm Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Nà Cáp

  Tối thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 19 tháng 4 năm 2019, tại Nhà nguyện tạm của Giáo xứ Nà Cáp, cha xứ Antôn Đỗ Văn Tiên đã chủ tế Nghi thức làm phép Nến Phục Sinh và Thánh lễ Canh thức Vượt Qua thật long trọng với sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2019 tại giáo xứ Chính Tòa
   20/04/2019 12:33

  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2019 tại giáo xứ Chính Tòa

  Tối ngày 20/04/2019, cha Tổng Đại Diện – chánh xứ Chính Tòa Giuse Trần Đức Hạnh đã chủ sự nghi thức làm phép lửa mới, kiệu nến Phục Sinh và cử hành thánh lễ Vọng Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn.

 • Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
 • Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.
  Cần lắm một bàn tay yêu thương
   28/03/2019 23:27

  Cần lắm một bàn tay yêu thương

  “Hãy phục vụ, đồng hành và ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ.” Vì ai cũng có quyền được sống xứng với phẩm giá của con người. Hãy là “đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què.” (G 29, 15).
 • Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương
   28/03/2019 23:27

  Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương

  Xin quý Cha thông báo cho anh chị em trong Giáo xứ và khu vực của mình đang sinh sống biết về chương trình Nhịp Tim Yêu Thương và liên lạc về địa chỉ trong văn bản để được giúp đỡ.
  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay
   23/03/2019 10:10

  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay

  Sống tinh thần bác ái Mùa Chay, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang, nơi xa xôi nhất của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã tổ chức nhiều cuộc thăm viếng những người khó khăn ở các xã bản xa xôi trong Giáo hạt cực Bắc đất nước này.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập80
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm73
 • Hôm nay8,109
 • Tháng hiện tại189,348
 • Tổng lượt truy cập1,786,722
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây