Đức Ái Mục Tử – “nhân đức đặc loại” của người linh mục

Thứ tư - 19/09/2018 05:39 345 0
Riêng với các linh mục và cho sứ vụ mục tử – một “sứ vụ biệt loại” nhận được qua bí tích Truyền Chức, các ngài được thông phần vào đức ái mục tử của Chúa Kitô, và đức ái đó trở nên như một “nhân đức đặc loại” cho riêng người linh mục, để các ngài được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là Đầu và là Mục Tử.
Đức Ái Mục Tử – “nhân đức đặc loại” của người linh mục

Nhân đức là một tập quán thường xuyên và kiên trì để thực hành điều tốt, xuất phát từ sự lựa chọn căn bản mang tính hiện sinh hướng tới sự thiện, với tất cả cảm quan và tinh thần của chủ thể. Mọi nhân đức đều phục vụ cho mục tiêu tối hậu là làm vinh Danh Chúa và phục vụ ơn cứu độ con người. Nói cách khác, mọi nhân đức đều qui hướng về tình yêu Thiên Chúa và yêu thương mọi người.

Theo truyền thống, người ta chia các nhân đức thành hai loại: Các nhân đức nhân bản (cũng gọi là các nhân đức trụ hay các nhân đức luân lý) gồm bốn nhân đức chính: khôn ngoan, công bằng, dũng cảm và tiết độ; Và cácnhân đức đối thần gồm: tin, cậy, mến, trong đó đức mến là nhân đức cao trọng hơn cả (x. 1Cr 13, 1-13). Tuy nhiên, việc tập luyện, thực hành và phát huy các giá trị khách quan tương ứng với các nhân đức là đòi hỏi tự thân không riêng đối với các linh mục và tu sỹ, nhưng đối với tất cả mọi Kitô hữu. Đàng khác, một đời sống thánh thiện và đạo hạnh cũng không là “đặc quyền” của các giáo sỹ và tu sỹ, nhưng là lời mời gọi tha thiết đối với mọi Kitô hữu, theo một gương mẫu lớn nhất và khả tín nhất là Đức Giêsu Kitô. Vì thế, những ai càng có nhiều kinh nghiệm về vẻ đẹp và những giá trị của các nhân đức thì họ càng dễ dàng thực hành các nhân đức hơn, bất kể họ đang đảm nhận bậc sống nào.

Riêng với các linh mục và cho sứ vụ mục tử – một “sứ vụ biệt loại” nhận được qua bí tích Truyền Chức, các ngài được thông phần vào đức ái mục tử của Chúa Kitô, và đức ái đó trở nên như một “nhân đức đặc loại” cho riêng người linh mục, để các ngài được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là Đầu và là Mục Tử.

Quả thế, đời sống và sứ vụ của người linh mục phải được khởi đầu bằng “động lực tình yêu” – một thứ “nguyên động lực” mà từ đó, các ngài múc lấy lòng can đảm và niềm hăng say dấn thân một cách không do dự cho sứ vụ mục tử của mình theo gương Vị Mục Tử Nhân Lành. Với căn tính và sứ vụ (và cũng là ơn ban) nhận được sau khi lãnh bí tích Truyền Chức, người lãnh nhận trở nên linh mục, và  mục tử chứ không phải là làm linh mục như một nghề, để cùng với sứ vụ được trao ban đó, người linh mục được đòi hỏi ngày càng trở nên “phiên bản” của Mục Tử Giêsu hơn cho đoàn chiên. Hơn nữa, Nguyên Mẫu Giêsu phải được họa lại trong chính đời sống và sứ vụ của người linh mục, bởi từ Nguyên Mẫu ấy, người linh mục đã nhận được đức ái mục tử – một nhân đức đặc loại của căn tính mình. Chính vì thế, khi được thánh hiến nhờ bí tích Truyền Chức, cũng là lúc người linh mục được sai đi trong tư cách của Chúa Kitô là Đầu và là Mục Tử với “nguồn cội tột cùng của căn tính ở trong tình yêu của Chúa Cha, kết hợp cách bí tích với Chúa Con là Thượng Tế và là Mục Tử Nhân Lành, trong quyền năng của Thánh Thần” (PDV 18).

Jeremias-23-tronco-Jesé-Jesus-buen-pastor

Như thế, ơn gọi linh mục và thực thi sứ vụ tông đồ là một ơn ban xuất phát từ ý muốn của Đức Kitô và cũng là ý muốn của Chúa Cha (x. Mc 3,13-15). Ơn ban này trải theo quá trình được kêu gọi, được huấn luyện, được chọn lựa và được trao ban tương ứng với việc can đảm lắng nghe, chấp nhận biến đổi, hăng say đáp trả và ước ao đón nhận của người ứng sinh linh mục. Quá trình đó được thực hiện trong và qua Giáo Hội, cùng với việc đào tạo và tự đào tạo, các ứng sinh linh mục không ngừng được Thánh Thần tác động làm cho trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô để phục vụ công trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Bởi đó, đức ái mục tử nơi người linh mục chỉ được khởi đi và tùy thuộc nhờ việc ở với Chúa Giêsu, thuộc về Chúa Giêsu và nên đồng hình đồng dạng vớiChúa Giêsu để, mọi ngôn hành của linh mục đều trong tư cách của Chúa Kitô là Đầu (in persona Christi Capitis). Cũng trong ý nghĩa đó, việc sống đời độc thân linh mục và trinh khiết thánh hiến luôn là dấu chỉ sáng ngời của đức ái mục tử, bởi người linh mục được nối kết thâm sâu với tình yêu Chúa Kitô để trở nên gương mẫu và sức mạnh cho đoàn chiên.

Để xứng đáng là gương mẫu và là sức mạnh cho đoàn chiên, người linh mục phải mặc lấy đức ái mục tử và nhận nó như là nguồn sinh ra năng lực (power) cho đời sống và sứ vụ của mình. Chính vì thế có thể nói, đức ái mục tử là “nhân đức gốc” và là “mẹ” sinh ra các nhân đức phụ thuộc khác nhờ đó, người linh mục mới có thể thực thi sứ vụ của mình bằng việc sống tử tế, hiếu hòa, nhẫn nại, hiền lành, cảm thông, can đảm, tự chủ, thành thật, sẵn sàng, giản dị, tiết độ, khiêm tốn… để phục vụ đoàn chiên. Đức ái mục tử vừa là động lực vừa là hướng đích của đời sống và thừa tác vụ mà người linh mục theo đuổi và vươn tới, trong sự nối dài đời sống và sứ vụ của Chúa Kitô Mục Tử.

Khi được chọn gọi phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi trong Giáo Hội và nhờ Giáo Hội, người linh mục được phú ban thêm một “căn tính biệt loại” (PDV 12), theo đó, đức ái mục tử trở nên “nguyên lý nội tại” của căn tính đó và của toàn bộ đời sống người linh mục:

“Nguyên lý nội tại, nhân đức thôi thúc và hướng dẫn đời sống thiên liêng của linh mục, xét như nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là Đầu và Mục Tử, chính là đức ái mục tử, thông phần vào đức ái mục tử của Đức Kitô Giêsu: đó là ơn nhưng không của Thánh Thần và, đồng thời về phía linh mục, là sự dấn thân và lời mời gọi để đáp trả trong tự do và có trách nhiệm” (PDV 23).

Chính vì thế, ngoài các đòi hỏi căn bản về khả năng thích hợp với bốn chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ, thì, nếu người linh mục không mang trong mình những tâm tình, thái độ và hành động của Chúa Kitô Mục Tử, họ vẫn có nguy cơ trở thành như những nhân viên xã hội hoặc công chức nhà nước. Chắc chắn rằng, nếu không qui chiếu đời sống và sứ vụ của mình về Đức Ái của Đức Kitô thì người linh mục khó có thể cảm thông với người tội lỗi, chữa lành người đau yếu và giúp đỡ người nghèo của Đức Kitô được. Mọi ngôn hành của linh mục trước hết và trên hết phải là sự bày tỏ Đức Ái của Chúa Kitô trên giáo dân của ngài, để cùng với ơn Chúa, người linh mục mới có thể giúp khơi lên nơi tâm hồn những giáo dân khô khan, nguội lạnh ngọn lửa mến Chúa, yêu người.

Đức ái mục tử được cụ thể hóa khi các linh mục thực thi ba chức năng: rao giảng, thánh hóa và quản trị; và các ngài chỉ có thể bộc lộ rõ sự thật về căn tính của mình là “hiện thân của Chúa Kitô Mục Tử” khi các chức năng đó được thấm đẫm tinh thần đức ái. Khi người linh mục rao giảng, các ngài hiền hòa giải thích, động viên, khuyên bảo, sửa dạy với tình thương của người mục tử, bằng những lời đã được các ngài chiêm niệm và thực hành trong cuộc sống rút ra từ Lời Hằng Sống là Tin Mừng. Khi trung thành cử hành Hy Tế Thánh Thể để trao ban tình yêu sự sống cùng với việc sẵn sàng dang tay đón những người tội lỗi hối cải trở về với Chúa qua bí tích Hòa Giải, người linh mục mới thực sự trở nên tấm bánh cho đoàn chiên mình. Nhờ qui hướng về Đức Ái của Chúa Giêsu, người linh mục mới có thể quản trị giáo xứ của mình bằng tình thương và sự công bằng qua việc phục vụ hết mọi thành viên trong cộng đoàn không phân biệt, nhưng ưu tiên những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề. Chính đức ái mục tử thúc đẩy linh mục không ngừng tìm hiểu, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của mọi giáo dân, chăm sóc họ như người cha chăm sóc con mình và chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn của đời sống họ. Có thể khẳng định rằng, “linh hồn” của các chức năng của người mục tử chính là đức ái mục tử, để khi thi hành các chức năng này với tâm hồn tông đồ theo gương Vị Mục Tử Nhân Lành, người linh mục mới có thể biết chiên, yêu mến chiên, chăm sóc chiên, bảo vệ chiên và hi sinh tính mạng vì đoàn chiên.

Hiệu quả và ý nghĩa của sứ vụ mục tử tùy thuộc vào mức độ sống đức ái của người linh mục theo gương Chúa Kitô Mục Tử. Khi người linh mục dành ưu tiên trên hết cho tình yêu Chúa và khao khát phục vụ tha nhân vì Chúa, thì đức ái mục tử của Chúa Giêsu sẽ được đổ tràn trên các ngài. Chỉ nhờ đức ái mục tử mà cha Thánh Gioan Maria Vianney đã nhận ra những nhu cầu thiêng liêng cần thiết của giáo dân xứ Ars, và ngài đã dành trọn thời gian và cả cuộc đời mình để dâng Thánh Lễ, ngồi tòa giải tội, cầu nguyện, thăm viếng giáo dân… trong tinh thần khiêm nhường và hi sinh phục vụ.

Và thật thế, trong khi sống và thi hành sứ vụ mục tử, đức ái mục tử phải trở nên nguyên lý nội tại của căn tính người linh mục, và đức ái đó phải vượt trên tất cả để người linh mục làm được tất cả và có được tất cả.

LM. Fx. Cẩm Trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019
   07/09/2019 03:40

  Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019

  Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo cùng Gia đình Giáo phận chương trình sinh hoạt mục vụ chung trong tháng 9&10 năm 2019 như sau:
  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới
   04/09/2019 22:39

  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới

  Sáng ngày 2-9-2019, vào lúc 6h00 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức Giám Mục Giuse giáo phận đã cử hành Thánh lễ giỗ lần thứ 21 của Đức Cha Vinh Sơn Phaolo Phạm Văn Dụ, Giám Mục tiên khởi của Giáo phận và cầu nguyện cho niên học mới của Tiền chủng viện Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
 • Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019
   01/09/2019 20:44

  Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019

  Hồi 6 giờ sáng hôm nay 02/9/2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể: cầu nguyện cho quốc thái dân an nhân ngày Quốc khánh Việt nam, cầu nguyện cho Đức cha cố Vinhson Phaolo Phạm Văn Dụ nhân dịp giỗ 21 năm, cầu nguyện cho Ứng sinh Tiền Chủng viện nhân ngày lễ Khai giảng niên học 2019-2020.
  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm
   01/09/2019 11:13

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm

  Vào hồi 19 giờ 30 tối Chúa nhật 01/9/2019, tại Thánh đường Giáo xứ Bản Lìm đã diễn ra một Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức khá đặc biệt. Đức cha Giuse Giáo phận đặt tay ban Bí tích này cho 8 người lớn là những Tân tòng đã được rửa tội từ mấy năm trở lại đây. Bầu khí Phụng vụ Thánh lễ được cử hành trang trọng và đầy cảm động.
 • Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng
   31/08/2019 12:33

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng

  Chiều thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019, đông đảo mọi thành phần Dân Chúa Giáo xứ Đồng Đăng (Giáo hạt Lạng Sơn) sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự tại Thánh đường Giáo xứ. Đức cha đã ban Bí tích Thêm Sức và cho một số em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu trong Thánh lễ.
  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn
   29/08/2019 07:24

  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn

  Trong Nhân dịp mừng kỷ niệm 71 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam, Curia Lạng Sơn tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn Thiên Chúa, Cảm tạ Đức Mẹ và cầu nguyện cho các thành viên trong hội và các Presidia về dự phiên họp định kỳ tháng 8, trong đó có bầu cử Ban quản trị mới của Hội đồng Curia.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu
   25/08/2019 19:24

  Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu

  Vào hồi 19 giờ 15 chiều Chúa nhật XXI Thường Niên, ngày 25 tháng 8 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu cho một số em thiếu nhi trong Giáo xứ.
  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín
   20/08/2019 06:26

  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín

  Ngày 13 tháng 8 năm 2019 vừa qua, cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiệp ý cùng gia đình và thân hữu của Đức cha Giáo phận hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa dịp mừng Đại thượng thọ 100 tuổi của Bà cố Lucia Nguỹễn Thị Chín là Thân mẫu của Đức cha.
 • Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.
   10/08/2019 11:15

  Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.

  Chiều ngày 07 tháng 8 vừa qua, các Linh mục ,Tu sỹ, Chủng sinh và Ứng sinh của Giáo phận đã có buổi tĩnh tâm thường kỳ tháng 8/2019 tại Toà Giám mục Lạng Sơn. Đức cha Giuse đã có bài chia sẻ hướng dẫn mỗi người tĩnh tâm trong dịp này. Sau đây là những ý tưởng chính của bài chia sẻ:
  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.
   08/08/2019 22:19

  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.

  Năm học 2019-2020 Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có 28 Đại Chủng sinh, được gửi đi tu học ở nhiều Chủng viện khác nhau. Có 24 ứng sinh Tiền Chủng viện Têresa trong đó có 7 anh em ứng sinh mới được nhận vào năm I sau kỳ tuyển sinh ơn gọi tháng 6 vừa qua. 

 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).
 • Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
   29/05/2019 10:30

  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

  Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Đức TGM Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.
  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập24
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm20
 • Hôm nay7,839
 • Tháng hiện tại174,093
 • Tổng lượt truy cập3,369,014
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây