Đức Ái Mục Tử – “nhân đức đặc loại” của người linh mục

Thứ tư - 19/09/2018 05:39 465 0
Riêng với các linh mục và cho sứ vụ mục tử – một “sứ vụ biệt loại” nhận được qua bí tích Truyền Chức, các ngài được thông phần vào đức ái mục tử của Chúa Kitô, và đức ái đó trở nên như một “nhân đức đặc loại” cho riêng người linh mục, để các ngài được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là Đầu và là Mục Tử.
Đức Ái Mục Tử – “nhân đức đặc loại” của người linh mục

Nhân đức là một tập quán thường xuyên và kiên trì để thực hành điều tốt, xuất phát từ sự lựa chọn căn bản mang tính hiện sinh hướng tới sự thiện, với tất cả cảm quan và tinh thần của chủ thể. Mọi nhân đức đều phục vụ cho mục tiêu tối hậu là làm vinh Danh Chúa và phục vụ ơn cứu độ con người. Nói cách khác, mọi nhân đức đều qui hướng về tình yêu Thiên Chúa và yêu thương mọi người.

Theo truyền thống, người ta chia các nhân đức thành hai loại: Các nhân đức nhân bản (cũng gọi là các nhân đức trụ hay các nhân đức luân lý) gồm bốn nhân đức chính: khôn ngoan, công bằng, dũng cảm và tiết độ; Và cácnhân đức đối thần gồm: tin, cậy, mến, trong đó đức mến là nhân đức cao trọng hơn cả (x. 1Cr 13, 1-13). Tuy nhiên, việc tập luyện, thực hành và phát huy các giá trị khách quan tương ứng với các nhân đức là đòi hỏi tự thân không riêng đối với các linh mục và tu sỹ, nhưng đối với tất cả mọi Kitô hữu. Đàng khác, một đời sống thánh thiện và đạo hạnh cũng không là “đặc quyền” của các giáo sỹ và tu sỹ, nhưng là lời mời gọi tha thiết đối với mọi Kitô hữu, theo một gương mẫu lớn nhất và khả tín nhất là Đức Giêsu Kitô. Vì thế, những ai càng có nhiều kinh nghiệm về vẻ đẹp và những giá trị của các nhân đức thì họ càng dễ dàng thực hành các nhân đức hơn, bất kể họ đang đảm nhận bậc sống nào.

Riêng với các linh mục và cho sứ vụ mục tử – một “sứ vụ biệt loại” nhận được qua bí tích Truyền Chức, các ngài được thông phần vào đức ái mục tử của Chúa Kitô, và đức ái đó trở nên như một “nhân đức đặc loại” cho riêng người linh mục, để các ngài được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là Đầu và là Mục Tử.

Quả thế, đời sống và sứ vụ của người linh mục phải được khởi đầu bằng “động lực tình yêu” – một thứ “nguyên động lực” mà từ đó, các ngài múc lấy lòng can đảm và niềm hăng say dấn thân một cách không do dự cho sứ vụ mục tử của mình theo gương Vị Mục Tử Nhân Lành. Với căn tính và sứ vụ (và cũng là ơn ban) nhận được sau khi lãnh bí tích Truyền Chức, người lãnh nhận trở nên linh mục, và  mục tử chứ không phải là làm linh mục như một nghề, để cùng với sứ vụ được trao ban đó, người linh mục được đòi hỏi ngày càng trở nên “phiên bản” của Mục Tử Giêsu hơn cho đoàn chiên. Hơn nữa, Nguyên Mẫu Giêsu phải được họa lại trong chính đời sống và sứ vụ của người linh mục, bởi từ Nguyên Mẫu ấy, người linh mục đã nhận được đức ái mục tử – một nhân đức đặc loại của căn tính mình. Chính vì thế, khi được thánh hiến nhờ bí tích Truyền Chức, cũng là lúc người linh mục được sai đi trong tư cách của Chúa Kitô là Đầu và là Mục Tử với “nguồn cội tột cùng của căn tính ở trong tình yêu của Chúa Cha, kết hợp cách bí tích với Chúa Con là Thượng Tế và là Mục Tử Nhân Lành, trong quyền năng của Thánh Thần” (PDV 18).

Jeremias-23-tronco-Jesé-Jesus-buen-pastor

Như thế, ơn gọi linh mục và thực thi sứ vụ tông đồ là một ơn ban xuất phát từ ý muốn của Đức Kitô và cũng là ý muốn của Chúa Cha (x. Mc 3,13-15). Ơn ban này trải theo quá trình được kêu gọi, được huấn luyện, được chọn lựa và được trao ban tương ứng với việc can đảm lắng nghe, chấp nhận biến đổi, hăng say đáp trả và ước ao đón nhận của người ứng sinh linh mục. Quá trình đó được thực hiện trong và qua Giáo Hội, cùng với việc đào tạo và tự đào tạo, các ứng sinh linh mục không ngừng được Thánh Thần tác động làm cho trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô để phục vụ công trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Bởi đó, đức ái mục tử nơi người linh mục chỉ được khởi đi và tùy thuộc nhờ việc ở với Chúa Giêsu, thuộc về Chúa Giêsu và nên đồng hình đồng dạng vớiChúa Giêsu để, mọi ngôn hành của linh mục đều trong tư cách của Chúa Kitô là Đầu (in persona Christi Capitis). Cũng trong ý nghĩa đó, việc sống đời độc thân linh mục và trinh khiết thánh hiến luôn là dấu chỉ sáng ngời của đức ái mục tử, bởi người linh mục được nối kết thâm sâu với tình yêu Chúa Kitô để trở nên gương mẫu và sức mạnh cho đoàn chiên.

Để xứng đáng là gương mẫu và là sức mạnh cho đoàn chiên, người linh mục phải mặc lấy đức ái mục tử và nhận nó như là nguồn sinh ra năng lực (power) cho đời sống và sứ vụ của mình. Chính vì thế có thể nói, đức ái mục tử là “nhân đức gốc” và là “mẹ” sinh ra các nhân đức phụ thuộc khác nhờ đó, người linh mục mới có thể thực thi sứ vụ của mình bằng việc sống tử tế, hiếu hòa, nhẫn nại, hiền lành, cảm thông, can đảm, tự chủ, thành thật, sẵn sàng, giản dị, tiết độ, khiêm tốn… để phục vụ đoàn chiên. Đức ái mục tử vừa là động lực vừa là hướng đích của đời sống và thừa tác vụ mà người linh mục theo đuổi và vươn tới, trong sự nối dài đời sống và sứ vụ của Chúa Kitô Mục Tử.

Khi được chọn gọi phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi trong Giáo Hội và nhờ Giáo Hội, người linh mục được phú ban thêm một “căn tính biệt loại” (PDV 12), theo đó, đức ái mục tử trở nên “nguyên lý nội tại” của căn tính đó và của toàn bộ đời sống người linh mục:

“Nguyên lý nội tại, nhân đức thôi thúc và hướng dẫn đời sống thiên liêng của linh mục, xét như nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là Đầu và Mục Tử, chính là đức ái mục tử, thông phần vào đức ái mục tử của Đức Kitô Giêsu: đó là ơn nhưng không của Thánh Thần và, đồng thời về phía linh mục, là sự dấn thân và lời mời gọi để đáp trả trong tự do và có trách nhiệm” (PDV 23).

Chính vì thế, ngoài các đòi hỏi căn bản về khả năng thích hợp với bốn chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ, thì, nếu người linh mục không mang trong mình những tâm tình, thái độ và hành động của Chúa Kitô Mục Tử, họ vẫn có nguy cơ trở thành như những nhân viên xã hội hoặc công chức nhà nước. Chắc chắn rằng, nếu không qui chiếu đời sống và sứ vụ của mình về Đức Ái của Đức Kitô thì người linh mục khó có thể cảm thông với người tội lỗi, chữa lành người đau yếu và giúp đỡ người nghèo của Đức Kitô được. Mọi ngôn hành của linh mục trước hết và trên hết phải là sự bày tỏ Đức Ái của Chúa Kitô trên giáo dân của ngài, để cùng với ơn Chúa, người linh mục mới có thể giúp khơi lên nơi tâm hồn những giáo dân khô khan, nguội lạnh ngọn lửa mến Chúa, yêu người.

Đức ái mục tử được cụ thể hóa khi các linh mục thực thi ba chức năng: rao giảng, thánh hóa và quản trị; và các ngài chỉ có thể bộc lộ rõ sự thật về căn tính của mình là “hiện thân của Chúa Kitô Mục Tử” khi các chức năng đó được thấm đẫm tinh thần đức ái. Khi người linh mục rao giảng, các ngài hiền hòa giải thích, động viên, khuyên bảo, sửa dạy với tình thương của người mục tử, bằng những lời đã được các ngài chiêm niệm và thực hành trong cuộc sống rút ra từ Lời Hằng Sống là Tin Mừng. Khi trung thành cử hành Hy Tế Thánh Thể để trao ban tình yêu sự sống cùng với việc sẵn sàng dang tay đón những người tội lỗi hối cải trở về với Chúa qua bí tích Hòa Giải, người linh mục mới thực sự trở nên tấm bánh cho đoàn chiên mình. Nhờ qui hướng về Đức Ái của Chúa Giêsu, người linh mục mới có thể quản trị giáo xứ của mình bằng tình thương và sự công bằng qua việc phục vụ hết mọi thành viên trong cộng đoàn không phân biệt, nhưng ưu tiên những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề. Chính đức ái mục tử thúc đẩy linh mục không ngừng tìm hiểu, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của mọi giáo dân, chăm sóc họ như người cha chăm sóc con mình và chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn của đời sống họ. Có thể khẳng định rằng, “linh hồn” của các chức năng của người mục tử chính là đức ái mục tử, để khi thi hành các chức năng này với tâm hồn tông đồ theo gương Vị Mục Tử Nhân Lành, người linh mục mới có thể biết chiên, yêu mến chiên, chăm sóc chiên, bảo vệ chiên và hi sinh tính mạng vì đoàn chiên.

Hiệu quả và ý nghĩa của sứ vụ mục tử tùy thuộc vào mức độ sống đức ái của người linh mục theo gương Chúa Kitô Mục Tử. Khi người linh mục dành ưu tiên trên hết cho tình yêu Chúa và khao khát phục vụ tha nhân vì Chúa, thì đức ái mục tử của Chúa Giêsu sẽ được đổ tràn trên các ngài. Chỉ nhờ đức ái mục tử mà cha Thánh Gioan Maria Vianney đã nhận ra những nhu cầu thiêng liêng cần thiết của giáo dân xứ Ars, và ngài đã dành trọn thời gian và cả cuộc đời mình để dâng Thánh Lễ, ngồi tòa giải tội, cầu nguyện, thăm viếng giáo dân… trong tinh thần khiêm nhường và hi sinh phục vụ.

Và thật thế, trong khi sống và thi hành sứ vụ mục tử, đức ái mục tử phải trở nên nguyên lý nội tại của căn tính người linh mục, và đức ái đó phải vượt trên tất cả để người linh mục làm được tất cả và có được tất cả.

LM. Fx. Cẩm Trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"
   25/02/2020 20:37

  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"

  “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.
  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông
   24/12/2019 05:01

  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông

  Trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng sinh, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang học tập tại khu vực Phùng Khoang – Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện “Bó Tờ - Thắp sáng đêm đông” tại giáo xứ Bó Tờ, thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong hai ngày 21-22 tháng 12 năm 2019.
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
   02/07/2019 10:16

  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người

  Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nạn buôn người đã đạt đến mức kỷ lục và “tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới”.
  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
   16/06/2019 08:34

  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

  Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn đã công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận chính thức Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.
 • Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.
   16/06/2019 05:56

  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã công bố Văn thư Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas của Giáo phận. Sau đây là toàn văn Thư Bổ nhiệm Giáo vụ:
  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.
   10/06/2019 23:40

  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.

  Trong ngày 08-09/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang vui mừng đón Cộng đoàn Gioan từ Giáo xứ Hữu Vy thuộc Giáo phận Thái Bình tới thăm Giáo xứ, thăm vùng đất Truyền giáo Hà Giang và giúp đỡ chia sẻ với các em học sinh nghèo.
 • Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu
   05/06/2019 10:21

  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu

  Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu”.
  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế
   25/05/2019 21:04

  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế

  Trong Giáo hội tiên khởi, lần đầu tiên những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Môsê không?
 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập42
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm37
 • Hôm nay8,420
 • Tháng hiện tại275,392
 • Tổng lượt truy cập5,269,171
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Urbi et Orbi 27/03/2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây