Sứ vụ của Tu Sỹ

Thứ năm - 04/10/2018 21:02 324 0
Sứ vụ đầu tiên của tu sĩ là phát triển Giáo Hội ngày nay, trở nên thừa tác viên Tin Mừng bằng cách sống gương mẫu đối với những người tin tưởng vào sự quan tâm của tu sĩ và chia sẻ các giá trị Tin Mừng với họ.
Sứ vụ của Tu Sỹ

Thánh Phêrô nói:“Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương” (1 Pr 2:9-10). Và ngài khuyên mọi người: “Hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm” (1 Pr 2:11-12).

Đó là niềm hạnh phúc và danh hiệu cao quí nhất của Kitô hữu với tư cách là dân mới của Thiên Chúa trong Giáo Hội, không có danh hiệu và vinh dự nào cao trọng hơn nữa. Vì thế, Thánh Augustinô (354-430) đã xác định: “Với anh em tôi là một Kitô hữu, cho anh em tôi là một giám mục. Kitô hữu là một ân sủng, còn giám mục là một trách nhiệm nguy hiểm”.

Trong Giáo Hội có ba cấp bậc: giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Riêng về tu sĩ, Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo cho biết: “Do sự thiết lập của Thiên Chúa, trong Giáo Hội có các tín hữu là thừa tác viên thánh mà theo luật được gọi là giáo sĩ, các tín hữu khác được gọi là giáo dân. Trong số các tín hữu thuộc cả hai loại này, có các tín hữu nhờ sự tuyên khấn các lời khuyên của Phúc Âm mà được thánh hiến cho Giáo Hội để phục vụ cho sứ mạng của Giáo Hội” (số 934).

1. SỨ VỤ ĐÍCH THỰC

Nhiệm vụ đó thuộc về mọi tín nhân, cách riêng là tu sĩ. Trong một số định nghĩa, các học giả coi tôn giáo là quá trình tìm kiếm của con người về mối quan hệ tốt đẹp với những con người thánh đức. Đó cũng là cách thuyết phục sâu sắc về sự tuyệt đối, sự thánh thiện và sự công chính của đối tượng tôn thờ và niềm tin hiệu quả từ việc sùng kính sẽ sinh ích lợi là hạnh phúc và sự bảo vệ. Tóm lại, tôn giáo là phương thế để nhân loại tìm kiếm Ý Chúa, nhờ đó chúng ta khả dĩ thỏa mãn và có kết quả là sống trong bình an và hạnh phúc.

Nhiều học giả xác định các điểm chung trong các tôn giáo. Trước tiên, có khái niệm về sự mặc khải, trong đó nguyên nhân đức tin được thiết lập qua việc gặp gỡ của các tiên tri với Đấng Thánh. Trong cuộc gặp gỡ đó, ý muốn của Đấng Thánh thường được mặc khải cho con người. Các mặc khải này được ghi thành văn bản và trở thành Sách Thánh của tôn giáo. Nội dung Sách Thánh có thể gồm hai cột, nghĩa là huyền nhiệm và luân lý của tôn giáo. Nơi mặc khải, nơi các sự lạ và các sự kiện thuận lợi được tin là đã xảy ra, được thánh hiến để trở thành nơi thánh của đức tin. Cuối cùng, Đấng Thánh có thể mặc khải phần thưởng cho những người vâng lời và mô tả các giai đoạn về sự cứu độ sau cuộc sống trần gian này. Giai đoạn cuối cùng này thành lập phương diện về thuyết thế mạt liên quan đức tin. Do đó các tôn giáo đặt nền tảng trên sự mặc khải, các bản văn thánh, luân lý, nghi lễ, nơi thánh và sự cứu độ.

Về phương diện này, điểm hội tụ quan trọng nhất là luân lý. Đó là kiểu mẫu của các hành vi và hạnh kiểm được chấp nhận – điều được xã hội coi là đúng, đáng quý và đáng khen. Luân lý đích thực làm nên tính cách con người và xác định giá trị theo các tiêu chuẩn thế giới. Ở đây, mọi tôn giáo được liên kết, mọi người đồng ý về tính đại lượng, đoan trang, tôn trọng, bình an, thương xót, chân thật và trách nhiệm. Được coi là bản chất chung về tiêu chuẩn luân lý, có nghĩa là nó phải làm đẹp lòng Thiên Chúa nhiều nhất, vì nó xác định tính cách con người và mức độ công chính. Cũng có ý nghĩa để kết luận rằng đó là cách cách cư xử đạo đức đem lại phần thưởng từ Thiên Chúa là niềm hạnh phúc và sự an toàn. Như vậy, phần vững chắc nhất của việc thờ phượng là hạnh kiểm và cách cách cư xử đúng đắn. Nếu nền tảng chùng về hạnh kiểm đạo đức được đề cao trong việc thờ phượng, mục đích của sự hòa bình hoàn vũ và sự đồng hiện hữu hài hòa có thể đạt được, và Nước Trời có thể hiện hữu ngay trên thế gian này.

Tuy nhiên, việc nhấn mạnh về cách cách cư xử đạo đức sẽ tước mất quyền hành và tiền bạc của các nhà lãnh đạo tôn giáo mà họ rất muốn. Nếu người ta phải trở nên tốt hết sức, tránh tham lam, ghen ghét, bất lương và ghen tuông, đồng thời phải sống yêu thương, chân thật, trắc ẩn và thân thiện, mọi người sẽ nên thánh, các nhà lãnh đạo đại diện Thiên Chúa sẽ sớm nhận ra công việc của mình. Chẳng hạn, đa số các tín nhân đều quyết tâm dành một số tiền để làm việc từ thiện, bác ái. Nhờ hành động cao quý đó, các tín nhân sẽ sẵn sàng phục vụ nhân loại, cũng là phụng sự Thiên Chúa; nhưng bởi vì sự tham lam và sự tranh giành của các nhà lãnh đạo tôn giáo, các tín nhân sẽ không muốn góp công góp của nữa. Do đó, trước tiên các nhà lãnh đạo tôn giáo phải tránh xa vật chất, sống công chính và tập trung vào Tin Mừng. Hãy hiểu sâu sắc về cả nghĩa bóng và nghĩa đen trong mối phúc mà Chúa Giêsu đã hứa:“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó” (Mt 5:3).

Nghèo Khó là một nhân đức – còn gọi là Nghèo Nàn, Nghèo Hèn. Nghèo Khó cũng là một trong ba lời khấn chính yếu của các tu sĩ (có những dòng còn thêm các lời khấn khác). Đó là tự nguyện (chứ không ai ép buộc) sống Nghèo Khó vì Phúc Âm – gọi là sống theo lời khuyên của Phúc Âm. Vâng, sống Nghèo Khó chứ đừng sống Khó (mà) Nghèo. Sai một ly là đi tuốt luốt luôn đấy!

2. TU SĨ LÀ TẶNG PHẨM

Tu sĩ là tặng phẩm của Thiên Chúa dành cho Giáo Hội, họ được mời gọi đem lại sự canh tân và sinh khí cho sứ vụ của Giáo Hội. Tháng 12-2015, Thánh bộ về Đời sống Thánh hiến và Tông đồ công bố tài liệu “Identity and Mission of the Religious Brother in the Church” (Sự Đồng Nhất và Sứ vụ của Tu Sĩ trong Giáo Hội) để giúp đánh giá và thúc đẩy ơn gọi tu sĩ.

Tài liệu này khám phá vai trò của tu sĩ trong Giáo Hội Công giáo, đề cập ơn gọi tu sĩ là sự bí ẩn của sự chia sẻ về sứ vụ với ơn gọi sống tiên tri và sống trọn vẹn”. Tài liệu này trình bày chi tiết về sự đồng nhất gấp ba của các tu sĩ như một mầu nhiệm – tặng phẩm được trao ban, và như sự kết hiệp – tặng phẩm được chia sẻ, và như một sứ vụ – tặng phẩm được cho đi. Cuối cùng, tài liệu này đề nghị một số hướng dẫn về mọi thành phần trong thế giới này, trong các cộng đoàn, mỗi tu sĩ có thể (và nên) tự vấn: CHÚNG TA LÀ TU SĨ NHƯ THẾ NÀO TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY?

3. TẶNG PHẨM CỦA THIÊN CHÚA

Tu sĩ được mời gọi sống thân mật với Chúa Giêsu. Đó là bản chất của ơn gọi tu sĩ, là tặng phẩm được trao ban cho Giáo Hội và nhân loại, như đã được đề cập trong Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội Lumen Gentium: “Đời sống tôn giáo là tặng phẩm mà Giáo Hội đón nhận từ Thiên Chúa và luôn giữ gìn bằng ân sủng của Ngài” (số 43).

Là tặng phẩm của Thiên Chúa dành cho Giáo Hội, tu sĩ được mời gọi đem lại sự canh tân và sinh khí cho sứ vụ của Giáo Hội. Là tặng phẩm của Thiên Chúa, tu sĩ luôn là sự thúc đẩy trong sứ vụ của Giáo Hội. Họ phải là sự tiếp đón đối với những người cần lắng nghe và giúp đỡ để sống có ý nghĩa, đặc biệt đối với những người bị xã hội loại trừ, và phải chuyển tải lòng thương xót, niềm vui và hy vọng.

Nếu tu sĩ coi ơn gọi và sứ vụ truyền giáo là tặng phẩm lãnh nhận từ Thiên Chúa vì điều thiện của Giáo Hội và thế giới, họ sẽ vui sống ơn gọi của mình, hãnh diện và tận hưởng cuộc sống tu sĩ. Theo cách đó, họ có thể hiện diện trọn vẹn hơn và sống chứng nhân đối với mọi người trên thế gian này. Cách sống đó đòi hỏi một tinh thần bắt nguồn từ Lời Chúa, tận tụy với sứ vụ của mình, một tinh thần được tinh luyện gia tăng hằng ngày bằng việc tìm hiểu Lời Chúa, chia sẻ Lời Chúa với tha nhân.

4. TẶNG PHẨM ĐƯỢC CHIA SẺ

Một trong các phương diện quan trọng của tu sĩ là sống cộng đoàn. Nhờ sống chung, cùng nhau chia sẻ, cùng làm việc và cầu nguyện, tu sĩ được kết hiệp về tâm linh để chứng tỏ cho thế giới biết rằng tình huynh đệ có thể vượt qua mọi trở ngại. Cộng đoàn là vị trí nền tảng về tinh thần tu sĩ. Không gian trải nghiệm về Thiên Chúa có thể đạt tới sự viên mãn và truyền sang người khác. Điều này thúc giục tu sĩ chăm lo đời sống cầu nguyện và tinh thần đoàn kết để cùng nhau chia vui sẻ buồn với tha nhân, nhất là đối với người nghèo và người bị xã hội loại trừ.

Việc cầu nguyện củng cố đời sống chung, việc sống chung giúp tăng trưởng tinh thần đại lượng đối với tha nhân. Chọn cuộc sống tu sĩ nghĩa là chọn cách sống cộng đoàn và cùng hoạt động với cộng đoàn. Đó là nơi hình thành tu sĩ theo các nguyên tắc của lòng thương xót và tình huynh đệ, nhờ đó mà biết từ bỏ mình, ra đi hoàn tất sứ vụ của mình.

5. TẶNG PHẨM ĐƯỢC CHO ĐI

Thời đại ngày nay được định dạng bằng những thử thách và tai họa – thiên tai và nhân tai: xung đột chủng tộc, di cư, nhập cư, hạn hán, bệnh AIDS, dịch tễ, lụt lội, bần cùng nơi các khu ổ chuột,… Để phản ứng với các thử thách và tai họa, tu sĩ cần có dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa và cần có óc sáng tạo để có thể mở những cánh cửa mà loan báo Tin Mừng, dấn thân vì Đức Kitô, đến với những con người nghèo khổ.

Thánh Arnold Janssen đã đọc được và hiểu các dấu chỉ thời đại của ngài, rồi đáp ứng các nhu cầu đó. Nhìn vào thế giới thay đổi mau chóng này, con người phải đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô. Chúng ta – nhất là các tu sĩ – phải dùng khả năng Chúa ban để phục vụ. Tu sĩ phải là nhân chứng sống động về Ngôi Lời Nhập Thể trong thế giới ngày nay. Đó là cơ hội rất tốt để tu sĩ thi hành sứ vụ của mình!

Sứ vụ đầu tiên của tu sĩ là phát triển Giáo Hội ngày nay, trở nên thừa tác viên Tin Mừng bằng cách sống gương mẫu đối với những người tin tưởng vào sự quan tâm của tu sĩ và chia sẻ các giá trị Tin Mừng với họ. Vâng, thế giới cần các tu sĩ – những người tự nguyện trao tặng tài năng, kiến thức và cuộc đời vì những con người nghèo khổ, lang thang, yếu đuối, bị loại trừ, cô thân và những người chia sẻ “Niềm Vui Tin Mừng” hôm nay với những người chúng ta gặp. Hãy nên giống Đức Giêsu Kitô!

TRẦM THIÊN THU (viết theo GhanaWeb.com và PanamZone.net)

[Bài chủ đề báo ĐMHCG số 386, tháng 10-2018, DCCT xuất bản tại Hoa Kỳ]

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Linh mục Giáo hạt Lạng Sơn tĩnh tâm tháng 5/2019
   23/05/2019 23:11

  Linh mục Giáo hạt Lạng Sơn tĩnh tâm tháng 5/2019

  Ngày thứ Năm, 23 tháng 5 năm 2019, các Linh mục của Giáo hạt Lạng Sơn đã quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn để tham dự kỳ tĩnh tâm thường kỳ tháng 5. 
  Các nữ tu Hội dòng Mân Côi Bùi Chu dâng hoa Đức Mẹ tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn.
   17/05/2019 10:15

  Các nữ tu Hội dòng Mân Côi Bùi Chu dâng hoa Đức Mẹ tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn.

  Ngày Lễ Đức Mẹ Fatima, 13 tháng 5 năm 2019, vào hồi 19 giờ,  tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, 30 nữ tu đến từ Cộng đoàn Nhà Mẹ của Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu đã cử hành giờ dâng hoa kính Đức Mẹ thật trang nghiêm và sốt sắng.
 • Kỷ niệm 13 năm Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.
   16/05/2019 22:09

  Kỷ niệm 13 năm Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.

  Ngày 13 tháng 5 năm 2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima trong sự tham dự của đông đảo mọi thành phần Dân Chúa. Cộng đoàn cũng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Đức cha nhân kỷ niệm 13 năm ngày ngài được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục.
  Giáo xứ Thất Khê dâng hoa kính Đức Mẹ
   16/05/2019 20:30

  Giáo xứ Thất Khê dâng hoa kính Đức Mẹ

  Theo truyền thống đạo đức của Giáo Hội, nhất là tại Việt Nam, mỗi khi tháng Năm về, các giáo xứ đều tổ chức dâng hoa kính Đức Mẹ, dâng lên những đóa hoa tươi thắm, những đoá hoa diễn tả tấm lòng của mỗi người con trong đại gia đình đức tin. Hòa chung tâm tình ấy, mỗi tuần trong tháng Hoa, Giáo xứ Thất Khê lại hân hoan cử hành những buổi tiến hoa thật sốt sắng, dâng lên Đức Mẹ những tâm tình con thảo yêu mến.
 • Giáo xứ Mỹ Sơn: Giáo khu Fatima hân hoan mừng Lễ Bổn mạng
   15/05/2019 10:38

  Giáo xứ Mỹ Sơn: Giáo khu Fatima hân hoan mừng Lễ Bổn mạng

  Cùng với Giáo Hội, chúng ta đang sống trong tháng hoa dâng Mẹ. Ngày 13/05 vừa qua, Cha xứ cùng quý Cha phó dâng lễ kính Đức Mẹ Fatima là Bổn mạng Giáo khu Fatima tại giáo xứ Mỹ Sơn. 
  Giáo xứ Bó Tờ dâng hoa Tháng Năm kính Đức Mẹ
   14/05/2019 21:09

  Giáo xứ Bó Tờ dâng hoa Tháng Năm kính Đức Mẹ

  Trong ngôi nhà thờ thân thương của Giáo xứ Bó Tờ, các đội hoa của giới Gia trưởng, Hiền mẫu, Hội Monica, Thiếu nhi và nhất là các Ké (các cụ bà cao niên), cùng dâng lên Đức Mẹ những bông hoa tươi thắm, những ngọn nến lung linh giữa một bầu khí trang trọng và đầy cảm động.
 • Tòa Giám mục Lạng Sơn chúc mừng lễ Phật đản tại Chùa Thành
   14/05/2019 08:01

  Tòa Giám mục Lạng Sơn chúc mừng lễ Phật đản tại Chùa Thành

  Chiều thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019, đoàn của Tòa Giám mục Lạng Sơn do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri dẫn đầu đã đến Chùa Thành – Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn để thăm viếng và chúc mừng Đại lễ Phật đản.
  Ngày Gặp gỡ Lễ Sinh và Cầu cho Ơn Thiên Triệu  tại Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng
   12/05/2019 21:21

  Ngày Gặp gỡ Lễ Sinh và Cầu cho Ơn Thiên Triệu  tại Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Hòa cùng với bầu khí Phụng vụ của toàn thể Giáo hội trong Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành – Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn Thiên triệu,12/5/2019, gần 250 bạn Lễ Sinh thuộc các Giáo xứ trong Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã quy tụ về Tòa Giám mục Lạng Sơn để mừng lễ và tham dự ngày gặp gỡ Lễ Sinh thường niên của Giáo phận.
 • Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi Linh mục Giáo phận "Điểm Hẹn Xứ Lạng 2019"
   12/05/2019 20:41

  Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi Linh mục Giáo phận "Điểm Hẹn Xứ Lạng 2019"

  Vùng đất truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng luôn là lời mời gọi và cũng là cánh cửa mở rộng cho các Bạn Trẻ tâm huyết với sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội.Trong 2 mùa tuyển sinh vừa qua, gần 50 Bạn Trẻ khắp nơi đáp lời kêu gọi của Chủ Chăn Giáo phận, đã đến khám phá, và 18 Bạn đã quyết định ở lại, hiện đang được đào luyện tại Tiền Chủng viện Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu của Giáo phận...
  Thông báo về Chúa nhật Chúa Chiên Lành năm 2019
   10/05/2019 21:18

  Thông báo về Chúa nhật Chúa Chiên Lành năm 2019

  Chúa nhật IV Phục sinh, ngày 12 tháng 5 sắp tới là Lễ Chúa Chiên Lành - Ngày thế giới cầu cho Ơn gọi và Quyên góp giúp đỡ việc đào tạo Linh mục. Văn phòng Tòa Giám mục xin gửi tới quý Cha và Cộng đoàn một số thông báo.

 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...
 • Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
 • Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.
  Cần lắm một bàn tay yêu thương
   28/03/2019 23:27

  Cần lắm một bàn tay yêu thương

  “Hãy phục vụ, đồng hành và ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ.” Vì ai cũng có quyền được sống xứng với phẩm giá của con người. Hãy là “đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què.” (G 29, 15).

 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.
 • Phải sống cách nào để làm chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô trong hoàn cảnh thế giới ngày nay?
   24/05/2019 09:17

  Phải sống cách nào để làm chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô trong hoàn cảnh thế giới ngày nay?

  Mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội đều có sứ mệnh cao cả là làm chứng tá cho Chúa Kitô trước mặt người đời bằng chính đời sống của mình, bằng việc làm cụ thể phản ánh trung thực mọi giá trị của Tin Mừng Cứu Độ để mời gọi những người chưa biết Chúa, được tin có Chúa nhờ đời sống nhân chứng đích thực của mình.
  Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
   23/05/2019 20:55

  Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay

  Người truyền giáo hôm nay cũng sẽ đón nhận Đức Kitô vào đời mình bằng tinh thần nghèo khó. Để rồi, họ sẽ trở thành những người canh thức, giúp mọi người vượt qua sự thống trị của các quyền lực nguy hiểm, để dễ đón nhận Đức Kitô là Đấng cứu chuộc loài người chỉ bằng tình yêu chấp nhận hy sinh đến cùng.
 • Tìm hiểu để thực thi Sứ mạng Loan báo Tin Mừng
   14/05/2019 18:58

  Tìm hiểu để thực thi Sứ mạng Loan báo Tin Mừng

  Trước đây, đã có quan niệm cho rằng việc truyền giáo hay loan báo Tin Mừng là của quí cha, quí thầy, nói chung là của những đấng bậc tu hành, còn người giáo dân thì chỉ lo việc sáng lễ, tối chầu là đủ rồi! Và người giáo dân yên tâm “giữ đạo” như thế là khi chết chắc chắn được về Thiên Đàng…
  Cha Giulio Simoncelli, nhà truyền giáo ở châu Phi
   25/04/2019 08:50

  Cha Giulio Simoncelli, nhà truyền giáo ở châu Phi

  Cha Giulio Simoncelli truyền giáo tại Cộng hòa dân chủ Congo 50 năm. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 cha viết một cuốn sách kể lại cuộc đời “tận hiến cho chúa từ trong bụng mẹ”
 • Phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhân dịp Đài Chân lý Á châu (RVA) kỷ niệm 50 năm loan báo Tin Mừng
   08/04/2019 05:01

  Phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhân dịp Đài Chân lý Á châu (RVA) kỷ niệm 50 năm loan báo Tin Mừng

  Nhân dịp Đài Chân Lý Á Châu mừng kỷ niệm 50 năm Loan Báo Tin Mừng 11/4/1969 – 11/4/2019, Ban Việt ngữ – Đài Chân lý Á châu đã có cuộc phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Thành viên Bộ Truyền thông Toà Thánh và Thành viên Ban Quản trị FABC-OSC.
  Kinh nghiệm truyền giáo tại Cuba của 3 linh mục Milan
   06/04/2019 10:11

  Kinh nghiệm truyền giáo tại Cuba của 3 linh mục Milan

  Ngày 21/10/2017, lần đầu tiên giáo phận Milano của Ý gửi các linh mục “hồng ân đức tin” đến Cuba. Đó là các cha Adriano Valagussa, Marco Pavan, và cha Ezio Borsani.
 • Giáo dân là chủ thể trong việc rao giảng Tin Mừng
   03/04/2019 20:11

  Giáo dân là chủ thể trong việc rao giảng Tin Mừng

  Trong dụ ngôn các thợ làm vườn nho (xem Mt 20:1-15) Đức Giê-su mời gọi mọi tín hữu, bất luận là ai, vào làm việc trong vườn nho của Ngài. Và với lệnh truyền gởi tới mọi phần tử của Hội Thánh trước khi về trời, Ngài còn khẳng định vườn nho đó chính là toàn thể nhân loại sinh sống trên khắp mặt đất này, với tất cả sự đa diện muôn mầu muôn vẻ của nó.
  Nếu hạt lúa mỳ không chết đi
   26/03/2019 11:19

  Nếu hạt lúa mỳ không chết đi

  “Chay tịnh” khỏi những lo lắng của chúng ta, chúng ta dành chỗ để mang những gánh nặng mới mà Chúa Giêsu cho phép chúng ta mang theo để tình yêu của Chúa có thể nâng những người khác lên.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập36
 • Máy chủ tìm kiếm14
 • Khách viếng thăm22
 • Hôm nay5,068
 • Tháng hiện tại206,875
 • Tổng lượt truy cập2,056,635
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây