Lời Khấn Thứ 4 Trong Các Dòng Tu

Thứ tư - 03/04/2019 22:25 24 0
Thường thường các tu sĩ phải giữ ba lời khấn khiết tịnh, khó nghèo, vâng lời. Nhưng nghe nói có Dòng có tới bốn, năm lời khấn. Tại sao như vậy?
Lời Khấn Thứ 4 Trong Các Dòng Tu

Thường thường các tu sĩ phải giữ ba lời khấn khiết tịnh, khó nghèo, vâng lời. Nhưng nghe nói có Dòng có tới bốn, năm lời khấn. Tại sao như vậy?

Trong mục “Tìm hiểu Giáo luật”, tôi đã nói qua sự tiến triển về các hình thức của sự cam kết mà các tu sĩ phải tuyên giữ. Tôi đã có dịp nói tới trường hợp của Dòng Đaminh chỉ tuyên một lời khấn, lời khấn vâng lời, thay vì số ba như các Dòng khác. Lần này thì chúng ta bước sang trường hợp ngược lại, tức là những dòng thêm lời khấn thứ tư hay nhiều hơn nữa. Lịch sử bắt đầu từ thời Trung cổ. Chúng ta nên nhớ rằng từ thế kỷ IV hình thức tu trì thịnh hành trong Giáo hội là đời sống đan tu. Sang tới thế kỷ XII, bắt đầu xuất hiện những Dòng làm việc tông đồ. Các Dòng này, ngoài các nghĩa vụ cổ truyền của đời tu, còn thêm một lời cam kết nữa sẽ đi phục vụ công tác chuyên biệt của Dòng. Theo các sử gia, hai công thức cổ nhất của lời khấn thứ tư là Dòng Đức Bà chuộc kẻ làm tôi và Dòng thánh Clara, cả hai vào thế kỷ XIII. Dòng Đức Bà chuộc kẻ làm tôi thêm lời khấn sẽ đi cứu những người công giáo bị người Hồi giáo bắt làm nô lệ; còn lời khấn của Dòng Clara là giữ nội vi. Từ đó, nhiều Dòng đã thêm lời khấn thứ tư vào ba lời khấn cổ truyền, ra như muốn biểu lộ đặc sủng riêng của Dòng mình. Thêm vào đó, có những thời buổi mà đời tu xuống dốc quá, nên các vị sáng lập hay cải tổ muốn thêm một lời khấn nhằm bài trừ một khuynh hướng mà họ cho là nguyên nhân của sa đoạ.

Cha có thể kể vài tỉ dụ?

Chúng ta có thể lấy tỉ dụ thuộc cả hai động lực, nghĩa là hoặc là nhằm biểu lộ mục tiêu hoạt động riêng biệt của Dòng hoặc là nhằm bài trừ một tệ đoan. Dĩ nhiên là loại thứ nhất có nhiều và đáng kể hơn. Thí dụ: phục vụ người đau yếu (Dòng thánh Camillo de Lellis), phục vụ bệnh viện (Dòng thánh Gioan Thiên Chúa), phục vụ người nghèo (Dòng Thừa sai truyền giáo), giáo dục thiếu niên (Dòng sư huynh Lasan), suy gẫm sự thương khó của Chúa (Dòng Passionisti). Còn loại thứ hai ta có kể vài trường hợp tựa như khấn sẽ không mơ ước làm Giám mục (Dòng Chúa Ba ngôi, Dòng Tên, Dòng Camillô), khấn sẽ trình Bề trên nếu bị Toà thánh bắt nhận chức Giám mục (Dòng Tên), lời khấn sẽ không làm linh mục (Dòng Escolapiô và một số trợ sĩ trong các Dòng Augustinô, Carmêlô). Đối với các Dòng nữ, cần phải kể tới lời khấn giữ nội vi. Sau cùng còn phải kể tới lời khấn vâng phục Đức Thánh Cha. Theo một thống kê vào năm 1987, thì trải qua lịch sử đã có 140 loại lời khấn thứ tư, trong số đó loại thứ nhất chỉ chiếm một phần ba.

Có nhiều Dòng thêm lời khấn thứ tư không?

Tôi không rõ cho lắm, nhưng có điều là thái độ của Giáo hội khi thì khuyến khích, khi thì làm ngơ, lúc thì cấm thêm lời khấn thứ tư. Như đã nói, lời khấn thứ tư xuất hiện từ thế kỷ XIII với các Dòng chuyên biệt hoạt động tông đồ. Công đồng Trentô mặc nhiên chấp nhận tục lệ đó trong sắc lệnh bàn về đời tu. Sang thế kỷ XVII-XVIII, con số các Dòng hoạt động tông đồ tăng lên, và vì vậy việc khấn lời khuyên thứ tư coi như là chuyện thường tình, xét vì mỗi Dòng thấy cần phát biểu căn cước riêng của mình.

Thế nhưng, vào cuối thế kỷ XIX sang thế kỷ XX, Toà thánh không cho phép các Dòng mới được phát biểu lời khấn thứ tư nữa, viện lẽ rằng ba lời khấn đã đủ để diễn tả các nghĩa vụ căn bản của đời tu rồi; các nghĩa vụ khác không nói ra thì đã bao hàm trong lời khấn vâng lời. (Một khi đã khấn vâng lời, thì tất nhiên là phải tuân giữ những gì bề trên truyền dựa theo hiến pháp của Dòng). Lập trường của Toà thánh được xác nhận trong Quy luật về việc châu phê Dòng ban hành năm 1901. Tuy nhiên, hai bộ giáo luật ban hành năm 1917 và 1983 thì không đả động tới điểm này nữa. Sự làm thinh như vậy được coi như là không cấm. Vì vậy từ sau công đồng, khi duyệt lại Hiến pháp, thì nhiều Dòng hoặc tái khẳng định lời khấn thứ tư nếu đã có, hay sửa đổi lại công thức cho phù hợp với thời đại hơn. Nhưng cũng có Dòng trước kia không có lời khấn thứ tư, thì nay cũng du nhập vào. Và rồi các bản Hiến pháp ấy vẫn được Toà thánh châu phê, chứ không bị làm khó dễ. Thiết tưởng sự thay đổi thái độ của Toà thánh đối với lời khấn thứ tư không hệ tại bản chất thần học của lời khấn cho bằng tại quan niệm pháp lý về các Dòng tu.

Trong các thế kỷ gần đây, và nhất là từ năm 1900, Toà thánh ra như muốn cho tất cả các Dòng phải giữ một luật như nhau. Thậm chí, nhiều Dòng nữ được thành lập trong thời gian này đã phải chấp nhận một mẫu Hiến pháp tiền chế mà Toà thánh đã soạn, và chỉ châm chế về tên gọi và kiểu áo Dòng. Phải chờ tới công đồng Vaticanô II, thì tính chất đặc sủng đa diện của các Dòng tu mới được nhìn nhận. Bộ giáo luật hiện hành (đ.578) đã nhấn mạnh rằng mỗi Dòng có quyền và nghĩa vụ bảo vệ gia sản của mình. Hiểu như vậy, ta có thể kết luận rằng nếu Dòng nào đã có lời khấn thứ tư như gia sản thì cứ việc giữ. Dù sao nên lưu ý là phần lớn các dòng có lời khấn thứ tư thuộc vào số mới thành lập trong hai thế kỷ gần đây.

Nhưng mà qua ba lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời, tu sĩ đã hiến dâng trót đời cho Thiên Chúa rồi; thế thì còn gì mà dâng trong lời khấn thứ tư nữa?

Đó là lập luận của văn kiện Toà thánh hồi đầu thế kỷ như tôi đã nói trên đây. Và có lẽ đó cũng là lập luận của nhiều tu sĩ Dòng Đaminh, cho rằng chỉ cần khấn vâng lời là đủ rồi: bởi vì vâng lời có nghĩa là vâng giữ tất cả những nghĩa vụ đời tu ghi trong Hiến pháp. Thực ra, chúng ta nói “lời khấn thứ tư” là nói cho gọn vậy thôi, chứ không phải tất cả đều gọi lời khấn thứ tư như ngang hàng với ba lời khấn chính yếu của đời tu. Một số Dòng gọi rõ là lời khấn riêng là “lời khấn tùy” (votum accidentale, votum accessorium), ra như muốn phân biệt hệ cấp của nó, sánh với ba lời khấn chính (vota substantialia, vota essentialia); có Dòng thì gọi là “lời khấn riêng biệt” (votum peculiare, votum speciale), theo nghĩa là một đặc sủng riêng của Dòng, nhằm xác định rõ hơn mục tiêu riêng biệt của Dòng họ.

Ngoài ra cũng nên biết rằng có thể một Dòng có tới hai hay ba lời khấn phụ như vậy, tuy rằng có thể không phải tất cả các phần tử đều phải khấn, nhưng chỉ có một vài hạng thôi. Thí dụ lời khấn không làm linh mục chỉ buộc các trợ sĩ; còn lời khấn không nhận chức Giám mục hay tuân phục Giáo hoàng thì có lẽ buộc các bề trên nhiều hơn. Bên cạnh các lời khấn theo nghĩa chặt (votum), có Dòng chỉ đòi hỏi một lời thề (iuramentum) (hình như ở Việt Nam người ta gọi là “lời giao”), tỉ như khi cần phải đi phục vụ ở miền truyền giáo xa xăm, hay phải thi hành một sứ mạng nguy hiểm tới tính mạng. Chính vì có những quan niệm khác nhau về bản chất của lời khấn thứ tư như vậy, nên khó có thể tạo ra một học thuyết tổng quát về ý nghĩa của nó. Đại khái thì người ta vạch ra ba ý nghĩa chính sau đây:

1) Lời khấn thứ tư muốn củng cố và bảo đảm ý chí của tất cả các phần tử trung thành với mục tiêu riêng biệt của Dòng. Ý nghĩa này rõ rệt trong các lời khấn có tính cách cải tổ, vào những lúc Dòng sa sút hay bị nguy cơ lạc hướng, thì lời khấn thứ tư muốn xác quyết ý chí trung thành với ý hướng nguyên khởi, đặc biệt là sự khiêm nhường, khó nghèo, nhiệm nhặt. Dĩ nhiên có một só lời khấn ra đời vào một hoàn cảnh lịch sử riêng biệt nhưng nay đã qua rồi và trở nên lỗi thời: thí dụ sự vâng phục Đức Thánh Cha, là điều mà giáo luật hiện nay bắt buộc hết các tu sĩ (đ. 590 $2); hoặc luật nội vi Toà thánh dành cho các Dòng kín (đ.667 $3).

2) Còn đối với những Dòng mà lời khấn thứ tư nhằm tới một hoạt động chuyên biệt, thì họ cho rằng ba lời khấn căn bản quá mơ hồ trừu tượng; vì vậy cần phải xác định rõ ràng hơn ý nghĩa của việc dâng mình cho Chúa. Lời khấn thứ tư nhằm xác định cụ thể lý do của sự dâng mình: tôi tình nguyện dâng hết cả đời tôi để phục vụ người nghèo, người bệnh, người bị tù đày chẳng hạn.

3) Một chiều hướng khác nữa thì lập luận rằng: mỗi Dòng tu có một đặc sủng riêng; mỗi vị sáng lập đã nhận được một ơn gọi riêng để phục vụ Hội thánh và nhân loại. Lời khấn thứ tư nhằm biểu lộ khía cạnh đặc sủng của Dòng; và như vậy các lời khấn thứ tư biểu lộ tính cách đa dạng của đời tu, nhằm hoạ lại những nét phong phú của việc đi theo đức Kitô.

Tác giả bài viết: Lm.Phan Tấn Thành.OP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Giáo xứ Ngạn Sơn  đi Chặng đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh
   19/04/2019 08:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn  đi Chặng đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh

  Vào 15h00 chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh, 19/4/2019, tại khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Ngạn Sơn, Cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã chủ sự nghi thức suy niệm Cuộc Thương Khó của Đức Chúa Giêsu qua 14 chặng đàng Thánh Giá. 
  Các cử hành chiều Thứ Sáu Tuần Thánh tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Đăng
   19/04/2019 07:55

  Các cử hành chiều Thứ Sáu Tuần Thánh tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Đăng

  Hòa trong niềm cảm mến suy tôn của nhân loại đối với Chúa Giêsu và của người con đối với Thân thể Nhiệm mầu của mình là Giáo Hội, thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Đăng, cộng đoàn đã sốt sắng cử hành Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa.
 • Giáo xứ Tà Lùng: Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh
   19/04/2019 01:00

  Giáo xứ Tà Lùng: Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh

  Vào hồi 19h00 chiều Thứ Năm Tuần Thánh, 18 tháng 04 năm 2019, tại Nhà thờ GIáo xứ Tà Lùng, Cha xứ Antôn Bùi Văn Tăng đã chủ sự Thánh Lễ Tiệc Ly. Thánh lễ khởi đầu trong Tam Nhật Vượt Qua này có sự tham dự của rất đông anh chị em giáo hữu trong GIáo xứ.
  Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Ngạn Sơn 18-4-2019
   18/04/2019 12:13

  Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Ngạn Sơn 18-4-2019

  Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, trong bầu khí linh thiêng, trầm lắng của Phụng vụ Tam Nhật Thánh, tại nhà thờ Giáo xứ Ngạn Sơn, cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly. Tham dự Thánh lễ có đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.
 • Giáo xứ Mỹ Sơn bước vào Tam Nhật Vượt Qua với Thánh lễ Tiệc Ly
   18/04/2019 12:02

  Giáo xứ Mỹ Sơn bước vào Tam Nhật Vượt Qua với Thánh lễ Tiệc Ly

  Cùng với toàn thể Giáo Hội bước vào Tam Nhật Vượt Qua, tại Nhà thờ giáo xứ Mỹ Sơn, vào lúc 18 giờ 45 thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019, Cha xứ Gioan Lê Quang Vinh đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly, đồng tế có Cha phó Giuse Trần Văn Nghĩa. Đông đảo mọi thành phần Dân Chúa hiệp dâng Thánh lễ cách sốt sắng trang nghiêm.
  Thánh lễ Tiệc ly tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn
   18/04/2019 11:58

  Thánh lễ Tiệc ly tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn

  Để bước vào Tam Nhật Vượt Qua, tối ngày 18/04/2019 - nhằm thứ năm tuần thánh, quý cha xứ, cha phó, cha Quản lý Tòa Giám Mục cùng cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa long trọng khai mạc Tam Nhật Thánh bằng Thánh Lễ Tiệc Ly để cùng với Chúa Giê-su bước vào vườn Giệt-Si-Ma-Ni.
 • Đức cha Giuse cử hành Thánh lễ Tiệc ly tại Giáo xứ Lộc Bình. 
   18/04/2019 11:46

  Đức cha Giuse cử hành Thánh lễ Tiệc ly tại Giáo xứ Lộc Bình. 

  Hôm nay, 18/4/2019, ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hội cử hành tưởng niệm cách trọng thể Bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu cùng các Tông Đồ khi xưa. Đức cha Giuse đã thăm mục vụ Giáo xứ Lộc Bình và cử hành Thánh lễ Tiệc ly với Cộng đoàn Dân Chúa nơi đây. 
  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
 • Đức cha Giuse thăm mục vụ Giáo xứ Ngạn Sơn, 17/4/2019
   17/04/2019 23:16

  Đức cha Giuse thăm mục vụ Giáo xứ Ngạn Sơn, 17/4/2019

  Chiều thứ Tư Tuần Thánh, ngày 17/4/2019, Đức cha Giuse đã đến thăm mục vụ Giáo xứ Ngạn Sơn. Đây là xứ đạo thứ 10 trong hành trình thăm viếng Mùa Chay năm nay của ngài.
  Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng  
   17/04/2019 23:15

  Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng  

  Tham dự Thánh lễ Truyền Dầu hôm nay, Giáo Hội kêu mời anh chị em giáo dân cầu nguyện cho các Linh mục, Giám mục, và tích cực cộng tác với các ngài bằng cách thực thi những gì anh chị em có thể làm nhờ chức linh mục cộng đồng Chúa đã trao ban cho anh chị em ngày lãnh nhận bí tích Rửa tội.

 • Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
 • Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.
  Cần lắm một bàn tay yêu thương
   28/03/2019 23:27

  Cần lắm một bàn tay yêu thương

  “Hãy phục vụ, đồng hành và ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ.” Vì ai cũng có quyền được sống xứng với phẩm giá của con người. Hãy là “đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què.” (G 29, 15).
 • Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương
   28/03/2019 23:27

  Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương

  Xin quý Cha thông báo cho anh chị em trong Giáo xứ và khu vực của mình đang sinh sống biết về chương trình Nhịp Tim Yêu Thương và liên lạc về địa chỉ trong văn bản để được giúp đỡ.
  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay
   23/03/2019 10:10

  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay

  Sống tinh thần bác ái Mùa Chay, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang, nơi xa xôi nhất của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã tổ chức nhiều cuộc thăm viếng những người khó khăn ở các xã bản xa xôi trong Giáo hạt cực Bắc đất nước này.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập92
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm87
 • Hôm nay10,384
 • Tháng hiện tại152,049
 • Tổng lượt truy cập1,749,423
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây