Nghi thức chúc lành cho hãng xưởng, cơ sở mới

Chủ nhật - 19/08/2018 05:33 361 0
"Mọi tiến bộ trong phương tiện sản xuất và trao đổi hàng hóa cũng như dịch vụ là làm cho nền kinh tế trở nên một phương tiện hữu hiệu tuyệt hảo hơn để đáp ứng cho nhu cầu của gia đình nhân loại"
Nghi thức chúc lành cho hãng xưởng, cơ sở mới

Qua sự lao động của đôi tay con người, chúng ta luôn tìm cách trở nên người quản lý các tạo vật của Thiên Chúa. Tương tự như vậy, "mọi tiến bộ trong phương tiện sản xuất và trao đổi hàng hóa cũng như dịch vụ là làm cho nền kinh tế trở nên một phương tiện hữu hiệu tuyệt hảo hơn để đáp ứng cho nhu cầu của gia đình nhân loại" (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay--Gaudium et Spes, số 63). Bởi thế thật thích hợp để chúc lành đặc biệt cho các trung tâm ngành nghề khác nhau mà qua đó chúng ta tìm cách đem lại ích lợi cho chính chúng ta và tha nhân.

Nghi thức này vừa liên quan đến tập thể là văn phòng, cửa tiệm hay hãng xưởng và vừa liên quan đến những ai sẽ làm việc hay điều khiển cơ xưởng ở đây. Do đó, nghi thức này phải được cử hành với sự hiện diện của cả hai nhóm nói trên, hoặc tối thiểu là nhóm đại diện và những người sẽ làm việc ở đây.

Nghi thức này sẽ do linh mục hoặc phó tế cử hành. Chủ sự có thể thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh của nơi chốn và người dân, trong khi vẫn duy trì các yếu tố chính của nghi thức.

Phần Mở Đầu

Khi mọi người tụ họp đầy đủ, có thể hát một bài, sau đó chủ sự bắt đầu với dấu thánh giá:

CS: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

TC: Amen.

CS: Xin Thiên Chúa, là Đấng đã ban cho chúng ta được làm chủ công trình của Người, ở cùng anh chị em.

TC: Và ở cùng cha (thầy).

CS: Trong cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu Kitô, Người đã cho chúng ta thấy phẩm giá của sự lao động. Khi Người nhập thể, Chúa Giêsu đã được biết đến là con của người thợ mộc và sẵn sàng làm việc với các dụng cụ ngành nghề. Khi làm việc với đôi tay mình, Người đã biến đổi sự lao nhọc, thay vì là di sản của lời nguyền vì tội lỗi nguyên tổ, đã trở thành nguồn chúc phúc.

Nếu chúng ta thi hành công việc cách tốt đẹp, dù bất cứ việc gì, và dâng công việc ấy lên Thiên Chúa thì chúng ta thanh tẩy chính mình, và qua sự lao động của đôi tay và tâm trí chúng ta xây dựng tạo vật của Thiên Chúa. Nhờ công việc, chúng ta có thể thi hành đức bác ái và giúp đỡ những người kém may mắn hơn, nhờ đó, chúng ta được kết hợp với Chúa Kitô Đấng Cứu Thế và lớn lên trong tình yêu của Người.

Vì vậy, chúng ta hãy chúc tụng Chúa và xin Người tuôn đổ hồng ân trên tất cả những ai sẽ làm việc nơi đây.

Đọc Lời Chúa

CS: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy lắng nghe bài trích sách Sáng Thế (St 1:27-31a).

"Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.

Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: 
"Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. 
Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." 
Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ 
mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, 
để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và 
mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực." Và đã xảy ra như vậy. 
Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra thật tốt đẹp!"

hoặc chọn một trong các bài sau:

Mc 6:1-3

Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.

Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. 
Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. 
Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 
Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông 
Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? " Và họ vấp ngã vì Người.

Mt 25:14-29

Khi ấy Chúa Giêsu nói: "Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. 
Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, 
và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời 
được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu 
số bạc của chủ. 
Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, 
và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." 
Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. 
Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" 
Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, 
ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây." 
Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! " 
Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, 
tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, 
ông cầm lấy! " 
Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi 
vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 
Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, 
thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.

Mt 6:25-34

Khi ấy Chúa Giêsu nói: "Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống 
chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 
Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? 
Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, 
mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, 
ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, 
uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. 
Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 
Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Thánh Vịnh

Tùy theo hoàn cảnh cho phép, có thể đọc hay hát thánh vịnh sau đây.

TV 90

Đáp: Lậy Chúa, xin ban thành công cho công việc của chúng con.

Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên,
địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành,
Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời.

Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,
Ngài phán bảo: "Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi! "
Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi!

Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.
Lạy CHÚA, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ?
Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.

Xin cho chúng con được vui hưởng
lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con.
Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố,
xin củng cố việc tay chúng con làm.

Lời Nguyện Giáo Dân

CS: Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ và tràn ngập nó với biết bao quyền năng kỳ diệu của Người. Ngay từ nguyên thủy, Chúa cũng đã chúc lành cho sự lao nhọc của con người, vì thế nhờ noi gương thiện hảo của Đấng Tạo Hóa, chúng ta có thể chăm chỉ làm việc để đưa tạo vật đến sự tuyệt hảo. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời nguyện khi nói rằng:

Đáp: Lậy Chúa, xin rộng lượng hướng dẫn công trình của tay Ngài.

 1. Lậy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì đã ra lệnh cho chúng con phải làm việc, nhờ thế, qua đôi tay và trí óc, chúng con có thể tận tụy hoàn thiện các tạo vật của Chúa.
 2. Lậy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì đã muốn Con Ngài nhập thể để chúng con biết yêu quý sự lao động.
 3. Lậy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì trong Đức Kitô, Ngài đã biến ách lao nhọc thành ngọt ngào và gánh nặng trở nên nhẹ nhàng.
 4. Lậy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì trong sự quan phòng Chúa muốn chúng con luôn cố gắng thi hành công việc cách tốt đẹp nhất.
 5. Lậy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì đã chấp nhận sức lao công của chúng con như của lễ dâng lên Chúa và có thể trở thành của lễ đền tội, đem lại niềm vui cho anh chị em chúng con và giúp đỡ người nghèo khổ.

CS: Chúng ta hãy cầu nguyện

Lời Chúc Lành

Vừa giang tay, chủ sự đọc một trong những lời nguyện sau:

Chúc lành văn phòng

Lậy Chúa,
Ttrong sự quan phòng khôn ngoan của Ngài, Ngài đã vui lòng chúc lành mọi lao nhọc của con người, là công trình của đôi tay và tâm trí chúng con. Xin ban cho tất cả những ai dự định và thi hành công việc trong văn phòng này, nhờ Chúa dẫn dắt và hỗ trợ, sẽ biết quyết định đúng và thi hành cách tốt đẹp.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

TC: Amen

Chúc lành hãng xưởng

Lậy Chúa,
Qua công việc thợ mộc của Con Chúa, Ngài đã nâng cao phẩm giá của sức lao động con người và qua sự lao nhọc của chúng con, Ngài đã cho chúng con dự phần trong công trình cứu độ.

Xin Chúa kiên cường các tín hữu đang tìm kiếm chúc lành của Chúa. Xin ban cho những ai được thuê mướn làm việc sẽ khéo léo biến đổi những tạo vật của Chúa trở thành một ý nghĩa cho phẩm giá của họ. Xin giúp họ hài lòng tận tụy làm việc để gia đình nhân loại trở nên tốt đẹp hơn trong việc chúc tụng danh Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

TC: Amen

Chúc lành cửa tiệm

Lậy Thiên Chúa là người Cha đầy quan phòng của chúng con, Chúa đã giao cho chúng con việc chăm sóc trái đất và kết quả của nó, vì thế, qua sức lao động chúng con sẽ cố gắng đảm bảo rằng tất cả sẽ được chia sẻ kết quả của tạo vật. Xin Chúa chúc lành cho những ai sử dụng cửa tiệm này, dù là người mua hay người bán, sẽ tôn trọng sự công bằng và bác ái mà họ coi như góp phần vào sự thịnh vượng chung, và được tìm thấy niềm vui khi góp phần vào sự tiến bộ của thành phố.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

TC: Amen

Sau khi đọc lời nguyện, chủ sự rảy nước thánh trên những người hiện diện và phòng ốc.

Kết thúc

Chủ sự giang tay trên mọi người và cầu nguyện

Xin Thiên Chúa là Cha sự thiện hảo, Đấng đã ra lệnh cho chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau như anh chị em, chúc lành cho cơ sở mới này với sự hiện diện của Người và ân cần nhìn đến những ai sẽ ra vào cơ sở này.

Amen.

Và xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha, và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.

Amen.

Nguồn tin: Người Tín Hữu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Bản Lìm
   21/04/2019 11:07

  Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Bản Lìm

  Vào hồi 19h30 chiều ngày Chúa Nhật Phục Sinh, 21 tháng 04 năm 2019, Đức cha Giuse Giuse đã chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh tại ngôi thánh đường cổ kính của giáo xứ Bản Lìm. 
  Giáo xứ Ngạn Sơn Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh
   20/04/2019 21:51

  Giáo xứ Ngạn Sơn Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh

  Hòa chung với niềm vui của Giáo Hội hân hoan mừng đại lễ Phục sinh, thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã chủ sự các nghi thức trong đêm Canh Thức và Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh. Tham dự thánh lễ có rất đông giáo dân ở trong và ngoài xứ.
 • Hân hoan mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Thanh Sơn 
   20/04/2019 21:44

  Hân hoan mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Thanh Sơn 

  Hòa chung tâm tình và niềm vui với toàn thể Giáo Hội trong ngày Con Thiên Chúa hoàn tất công cuộc cứu độ nhân loại, tối thứ Bảy Tuần Thánh, 20/4/2019, giáo xứ Thanh Sơn hân hoan và long trọng cử hành Đêm Canh Thức và Thánh lễ Phục Sinh.
  Giáo xứ Thanh Sơn suy ngắm 15 sự Thương khó Chúa
   20/04/2019 21:32

  Giáo xứ Thanh Sơn suy ngắm 15 sự Thương khó Chúa

  Trong bầu khí trang nghiêm của chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, 19/4/2019, cộng đoàn Giáo xứ Thanh Sơn (thuộc Giáo hạt Cao Bằng) đã cử hành suy ngắm 15 sự Thương khó của Chúa Giêsu.
 • Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn
   20/04/2019 20:53

  Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn

  Vào hồi 6 giờ sáng ngày Chúa Nhật Phục Sinh, 21 tháng 04 năm 2019, Đức cha Giuse CHâu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn.
  Hân hoan cử hành Đêm Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Nà Cáp
   20/04/2019 12:41

  Hân hoan cử hành Đêm Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Nà Cáp

  Tối thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 19 tháng 4 năm 2019, tại Nhà nguyện tạm của Giáo xứ Nà Cáp, cha xứ Antôn Đỗ Văn Tiên đã chủ tế Nghi thức làm phép Nến Phục Sinh và Thánh lễ Canh thức Vượt Qua thật long trọng với sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
 • Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2019 tại giáo xứ Chính Tòa
   20/04/2019 12:33

  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2019 tại giáo xứ Chính Tòa

  Tối ngày 20/04/2019, cha Tổng Đại Diện – chánh xứ Chính Tòa Giuse Trần Đức Hạnh đã chủ sự nghi thức làm phép lửa mới, kiệu nến Phục Sinh và cử hành thánh lễ Vọng Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn.
  Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn do Đức cha Giuse chủ sự
   20/04/2019 12:12

  Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn do Đức cha Giuse chủ sự

  Vào hồi 20 giờ thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 19 tháng 04 năm 2015, tại Thánh đường Giáo xứ Mỹ Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã long trọng cử hành Đêm Canh Thức Mừng Chúa Phục Sinh.
 • Giáo xứ Cao Bình cử hành Tam Nhật Thánh
   19/04/2019 23:55

  Giáo xứ Cao Bình cử hành Tam Nhật Thánh

  Hiệp cùng toàn thể Giáo hội trong Tam Nhật Thánh, cùng bước đi với Chúa Giêsu trong hành trình cuộc Khổ nạn và Phục Sinh của Người, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Cao Bình đã sốt sắng tham dự các cử hành Phụng vụ và Đạo đức được cử hành trang trọng, cảm động và sốt sáng tại Nhà thờ Giáo xứ.
  Tam nhật Thánh tại Giáo xứ Bó Tờ
   19/04/2019 22:58

  Tam nhật Thánh tại Giáo xứ Bó Tờ

  Bước vào ngày đầu tiên của Tam Nhật Thánh, Giáo Hội tưởng niệm lại việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Bí tích truyền chức Thánh và lời dặn dò sau cùng của Chúa cho các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

 • Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
 • Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.
  Cần lắm một bàn tay yêu thương
   28/03/2019 23:27

  Cần lắm một bàn tay yêu thương

  “Hãy phục vụ, đồng hành và ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ.” Vì ai cũng có quyền được sống xứng với phẩm giá của con người. Hãy là “đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què.” (G 29, 15).
 • Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương
   28/03/2019 23:27

  Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương

  Xin quý Cha thông báo cho anh chị em trong Giáo xứ và khu vực của mình đang sinh sống biết về chương trình Nhịp Tim Yêu Thương và liên lạc về địa chỉ trong văn bản để được giúp đỡ.
  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay
   23/03/2019 10:10

  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay

  Sống tinh thần bác ái Mùa Chay, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang, nơi xa xôi nhất của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã tổ chức nhiều cuộc thăm viếng những người khó khăn ở các xã bản xa xôi trong Giáo hạt cực Bắc đất nước này.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập85
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm79
 • Hôm nay9,926
 • Tháng hiện tại182,821
 • Tổng lượt truy cập1,780,195
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây