Nghi thức ban Bí Tích Rửa Tội cho trẻ nhỏ

Thứ hai - 13/08/2018 23:03 516 0
Các cha mẹ công giáo có bổn phận lo cho con cái được lãnh nhận bí tích Thánh tẩy ngay trong những tuần lễ đầu tiên sau khi sinh ra (GL 867/1).
Nghi thức ban Bí Tích Rửa Tội cho trẻ nhỏ
NGHI THỨC RỬA TỘI TRẺ NHỎ
1. NHỮNG LƯU Ý MỤC VỤ CẦN BIẾT TRƯỚC
1. Các cha mẹ công giáo có bổn phận lo cho con cái được lãnh nhận bí tích Thánh tẩy ngay trong những tuần lễ đầu tiên sau khi sinh ra (GL 867/1). Thông thường, khi cho trẻ nhỏ lãnh nhận Thánh tẩy phải có sự đồng ý của cha mẹ các em (GL 868/1), tuy nhiên khi trẻ nhỏ ở trong tình trạng nguy tử, thì những ai biết cách đổ nước với chủ ý làm điều Giáo Hội muốn, dù là người công giáo hay không, đều có bổn phận đổ nước để ban bí tích Thánh tẩy cho trẻ nhỏ đang trong tình trạng nguy tử, cho dù cha mẹ các em có đồng ý hay không (Gl 861/2, 867/2, 868/2).
2. Trong trường hợp bình thường, nên cử hành Thánh tẩy cho trẻ nhỏ vào ngày Chúa nhật, ngoài thánh lễ, với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa, hoặc nếu không thể được, thì ít ra cần sự hiện diện của một số người thân trẻ nhỏ như cho mẹ, họ hàng, bạn hữu…
3. Mỗi trẻ nhỏ khi lãnh bí tích Thánh tẩy cần có người đỡ đầu, họ có thể chỉ là cha hoặc mẹ, hoặc cả  cha lẫn mẹ đỡ đầu (GL 873). Người đỡ đầu cần hiện diện cùng với cha mẹ trẻ nhỏ trong nghi thức Thánh tẩy, để giới thiệu trẻ nhỏ cho Giáo Hội và để diễn tả sự trợ giúp của họ trong việc giáo dục đức tin và hướng dẫn trẻ nhỏ sống đạo (GL 872, TE 33).
4. Thừa tác viên thông thường cử hành Thánh tẩy là giám mục, linh mục hay phó tế, tuy nhiên trong những trường hợp đặc biệt thì các thừa tác viên khác cũng có thể cử hành (GL 861).
2. NGHI THỨC THÁNH TẨY
Nghi thức đón tiếp
Mọi người tề tựu ở cửa chính nhà thờ hay một nơi nào đó trong nhà thờ nhưng không phải cung thánh hay giếng tửa tội. Linh mục hay phó tế mặc alba hoặc áo các phép với dây stola, tiến đến chào mọi người và ngỏ một vài lời nói lên niềm vui của buổi cử hành bí tích . Sau đó ngài đối thoại với cha mẹ trẻ nhỏ như sau:
Chủ sự: Ông bà (anh chị) đặt tên cho (các) cháu là gì?
Cha mẹ (hoặc từng cha mẹ, nếu có nhiều trẻ nhỏ): Thưa tên cháu là…
Chủ sự: Ông bà (anh chị) xin Hội Thánh cho cháu điều gì?
Tất cả các cha mẹ đáp một lần: Thưa xin phép Thánh tẩy
Chủ sự: Khi xin phép Thánh  tẩy cho con cái, ông bà (anh chị) lãnh nhận trách nhiệm giáo dục con cái trong đức tin, để các cháu tuân giữ các giới răn là mến Chúa yêu người, như Chúa Kitô đã dạy chúng ta, ông bà có ý thức điều đó không?
Tất cả các cha mẹ đáp: Thưa ý thức
Chủ sự hỏi những người đỡ đầu: (Các) ông bà (anh chị) đỡ đầu có sẵn sàng giúp đỡ cha mẹ cháu nhỏ này thi hành nhiệm vụ không?
Tất cả những người đỡ đầu đáp: Thưa sẵn sàng
Chủ sự nói với trẻ nhỏ sắp chịu Thánh tẩy: (Các) con thân mến cộng đoàn kitô hữu rất hoan hỷ đón nhận (các) con. Nhân danh cộng đoàn, cha (thầy) ghi dấu thánh giá cho (các) con, kế đó cha mẹ và người đỡ đầu cũng ghi dấu Chúa Kitô Cứu Thế cho (các) con.

Sau lời ngỏ trên, chủ sự thinh lặng ghi dấu thánh giá trên trán trẻ nhỏ, kế đó cha mẹ và nếu tiện cả người đỡ đầu cũng thinh lặng ghi dấu thánh giá cho các cháu.
Ghi dấu thánh giá xong, chủ sự mời mọi người tiến đến cung thánh hay một chỗ thuận tiện và trang trọng nào đó trong nhà thờ, tại đây sẽ cử hành Lời Chúa.
Cử hành lời Chúa
Khi đến nơi đã định, chủ sự đọc lời Chúa như sau:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
Khi ấy Chúa Giêsu tiến lại nói với các môn đệ rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
Đó là Lời Chúa.
Đọc Lời Chúa xong, chủ sự có thể giảng vắn tắt, kế đó mọi người đọc lời nguyện chung sau đây:
Chủ sự: Anh chị em thân mến,Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới của Người. Trong tâm tình tin tưởng cậy trông chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Chủ sự hay một xướng viên: -  Nhờ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, xin Chúa đoái thương dùng bí tích Thánh tẩy để tái sinh và thâu nhận (những) trẻ nhỏ này vào Hội Thánh Chúa.
Mọi người đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
- Nhờ ơn tái sinh trong các bí tích gia nhập đạo, xin Chúa cho những trẻ nhỏ này, trở nên môn đệ trung tín và chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới. Đáp
-  Nhờ những hồng ân của Chúa nâng đỡ, xin Chúa cho cha mẹ và những người đỡ đầu luôn biết sống gương mẫu, và hằng chăm lo giáo dục đức tin cho con cái. Đáp
-  Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, xin Chúa làm cho ơn bí tích Thánh tẩy sinh hoa quả dồi dào trong đời sống chúng con. Đáp
-  Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời – Cầu cho chúng con
-  Thánh Giuse – Cầu cho chúng con
-  Thánh Gioan Tẩy giả - Cầu cho chúng con
-  Thánh Phêrô và thánh Phaolô- Cầu cho chúng con
(Có thể thêm tên các thánh bổn mạng của các trẻ nhỏ sắp lãnh nhận Thánh tẩy)
- Các thánh Nam Nữ của Thiên Chúa – Cầu cho chúng con
Đọc lời nguyện chung xong, chủ sự đọc lời nguyện trừ tà sau đây
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã sai Con Chúa xuống thế gian để trục xuất quyền lực của Ác thần Satan ra khỏi chúng con, giải thoát và đem con người được giải thoát khỏi tối tăm vào ánh sáng kỳ diệu của nước Chúa.
Chúng con nài xin Chúa làm cho (những) trẻ nhỏ này, sau khi khỏi tội nguyên tổ, được Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn và được trở nên đền thờ của Chúa uy linh. Chúng con  cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Liền sau đó chủ sự sẽ đọc lời nguyện dự tòng.
Còn việc xức dầu dự tòng được tuỳ ý thực hiện theo tập quán của mỗi nơi:
 -  Nếu không xức dầu dự tòng thì đọc như sau: xin Chúa Kitô Cứu Thế ban sức mạnh của Người cho (các) con, người hằng sống hiển trị đời đời.
Nếu có xức dầu dự tòng thì đọc: Xin Chúa Kitô Cứu Thế ban sức mạnh của Người cho (các) con. Để biểu hiện ơn ấy, cha xức dầu cứu rỗi cho (các) con trong cũng một Đức Kitô, Chúa chúng ta, Đấng hằng sống hiển trị đời đời.
Đọc lời nguyện xong, nếu cần xức dầu, chủ sự xức dầu dự tòng trên ngực mỗi trẻ nhỏ. Nếu có linh mục hay phó tế giúp và khi có đông trẻ nhỏ, các Ngài cũng có thể phụ xức dầu với vị chủ sự.
Cử hành Thánh tẩy
Sau lời nguyện và xức dầu dự tòng, nếu có giếng thánh tẩy chủ sự và mọi người đến đó, bằng không chủ sự làm phép nước tại cung thánh hoặc nơi thuận tiện, rồi cử hành Thánh tẩy như sau.
Chủ sự: Thiên Chúa dùng bí tích Thánh tẩy mà ban sự sống của Người cho những kẻ tin. Vì thế trong niềm tin tưởng chúng ta xin Người cho (các) trẻ nhỏ này được tái sinh bởi nước và Thánh Thần.
Chủ sự hướng về phía đặt vò nước hay bình nước:
- Lạy Chúa là Cha chí thánh, từ mạch nước Thánh tẩy Chúa đã cho sự sống mới của Con Chúa tuôn trào lên trong chúng con.
Mọi người đáp sau mỗi câu tung hô của chủ sự:
Chúng con xin chúc tụng Chúa
. Bởi nước và Thánh Thần, Chúa đoái thương quy tụ thành một dân riêng tất cả những ai đã chịu Thánh tẩy trong Con Chúa là Đức Giêsu Kitô. Đáp
. Chúa ban Thánh Thần của tình yêu vào lòng chúng con, để Người giải thoát, ban bình an và biến đổi chúng con nên sứ giả Tin Mừng của Chúa. Đáp
Nếu nước chưa được làm phép chủ sự đọc lời nguyện sau đây:
Lạy Chúa, Chúa đã gọi các tôi tớ Chúa đến lãnh ơn tái sinh trong đức tin của Hội Thánh. Xin đoái thương chúc lành + cho nước này để thanh tầy các tôi tớ nam nữ của Chúa, để họ được sống muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Nếu và Mùa Phục sinh đã có nước được là phép  rồi chủ sự đọc lời nguyện sau đây:
Lạy Chúa, Chúa đã gọi các tôi tớ Chúa đến  chịu bí tích Thánh tẩy trong đức tin của Hội Thánh. Nhờ mầu nhiệm nước thánh này, xin Chúa chúc lành bởi Thánh Thần để họ được sống muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Sau lời nguyện làm phép nước, chủ sự mời gọi mọi người tuyên xưng đức tin.
Chủ sự: Anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu, những trẻ nhỏ anh chị em đem đến sắp lãnh nhận bí tích Thánh tẩy. Do lòng Chúa yêu mến, các em sẽ được sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần.
Anh chị em hãy để tâm giáo dục các em trong đức tin, để sự sống của Chúa khỏi thiệt thòi vì ảnh hưởng tội lỗi, như ngày càng nảy nở trong các em.
Vậy nếu nhờ đức tin hướng dẫn, anh chị em sẵn sàng đảm nhận bổn phận ấy, thì anh chị em hãy nhớ lại bí tích Thánh tẩy của mình mà từ bỏ tội lỗi, tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô, như Hội Thánh tin, chính trong đức tin này mà các em được lãnh bí tích Thánh tẩy.
Chủ sự: Để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không?  - Mọi người: Thưa từ bỏ
Chủ sự: Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không? - Mọi người: Thưa từ bỏ
Chủ sự: Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? -  Mọi người: Thưa từ bỏ
Chủ sự: Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?
Mọi người: Thưa tin
Chủ sự: anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?
Mọi người: Thưa tin
Chủ sự: Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không?
Mọi người: Thưa tin
Chủ sự: Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh, chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Mọi người: Amen
Chủ sự: Vậy ông bà (anh chị) có muốn cho (các) cháu được chịu Thánh tẩy trong đức tin của Hội Thánh mà tất cả chúng tôi vừa tuyên xưng với ông bà (anh chị) không?
Cha mẹ và người đỡ đầu: Thưa muốn
Tuyên xưng đức tin xong, chủ sự đổ nước cho từng trẻ nhỏ với công thức sau đây:
T……….CHA RỬA CON, NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN
Nếu có đông trẻ nhỏ, và có sẵn linh mục hay phó tế phụ giúp, thì các ngài có thể phân chia và đổ nước cho từng trẻ nhỏ với công thức trên. Khi đã đổ nước xong, sang phần diễn nghĩa, chủ sự đọc lời nguyện trước khi xức dầu thánh như sau:
Chủ sự: Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã giải thoát (các) con khỏi tội và tái sinh (các) con bởi nước và Chúa Thánh Thần, chính Người xức dầu cứu độ cho (các) con, để sau khi nhập đoàn với dân Người, (các) con mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế cõi sống đời đời.
Tất cả mọi người: Amen
Rồi chủ sự thinh lặng xức dầu thánh (SC) lên đỉnh đầu mỗi trẻ nhỏ.
Sau đó khi trao áo trắng, chủ sự đọc: (Các) con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tước vị của (các) con. Nhờ lời chỉ bảo và gương lành của thân nhân giúp đỡ, (các) con hãy mang nó tinh tuyền mãi cho đến cõi trường sinh.
Đọc lời nguyện xong, chủ sự trao áo trắng cho từng trẻ nhỏ, trao xong, chủ sự đưa nến cháy sáng cho từng cha mẹ hoặc người đỡ dầu và đọc chung một lần:
Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô. Anh chị em là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu, ánh sáng này được trao phó cho anh chị em chăm nom, tức là lo lắng cho (các) trẻ nhỏ này đã được Chúa Kitô soi sáng, luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin. Nhờ đó khi Chúa đến, chúng được ra nghinh đón Người với toàn thể các thánh trên trời.
Nghi thức kết thúc bằng kinh lạy Cha và phép lành như sau:
Chủ sự: Anh chị em thân mến, (các) trẻ nhỏ này đã được tái sinh và trở nên con Thiên Chúa qua bí tích Thánh tẩy. Giờ đây trong tinh thần nghĩa tử chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy tất cả chúng ta:
Mọi người: Lạy Cha…
Chủ sự ban phép lành: Anh chị em thân mến, chúng tôi phó thác trao anh chị em vào tay Thiên Chúa là Cha toàn năng cùng Con Một Ngài và Chúa Thánh Thần. Xin Người ban muôn ơn cho anh chị em, gìn giữ đời sống anh chị em, để anh chị em và cả chúng tôi nữa bước đi trong ánh sáng đức tin và đạt đến hạnh phúc Người đã hứa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con + và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Mọi người: Amen
Chủ sự: Chúc anh chị em ra về bình an
Mọi người: Tạ ơn Chúa (có thể hát một bài tạ ơn)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Bản Lìm
   21/04/2019 11:07

  Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Bản Lìm

  Vào hồi 19h30 chiều ngày Chúa Nhật Phục Sinh, 21 tháng 04 năm 2019, Đức cha Giuse Giuse đã chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh tại ngôi thánh đường cổ kính của giáo xứ Bản Lìm. 
  Giáo xứ Ngạn Sơn Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh
   20/04/2019 21:51

  Giáo xứ Ngạn Sơn Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh

  Hòa chung với niềm vui của Giáo Hội hân hoan mừng đại lễ Phục sinh, thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã chủ sự các nghi thức trong đêm Canh Thức và Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh. Tham dự thánh lễ có rất đông giáo dân ở trong và ngoài xứ.
 • Hân hoan mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Thanh Sơn 
   20/04/2019 21:44

  Hân hoan mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Thanh Sơn 

  Hòa chung tâm tình và niềm vui với toàn thể Giáo Hội trong ngày Con Thiên Chúa hoàn tất công cuộc cứu độ nhân loại, tối thứ Bảy Tuần Thánh, 20/4/2019, giáo xứ Thanh Sơn hân hoan và long trọng cử hành Đêm Canh Thức và Thánh lễ Phục Sinh.
  Giáo xứ Thanh Sơn suy ngắm 15 sự Thương khó Chúa
   20/04/2019 21:32

  Giáo xứ Thanh Sơn suy ngắm 15 sự Thương khó Chúa

  Trong bầu khí trang nghiêm của chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, 19/4/2019, cộng đoàn Giáo xứ Thanh Sơn (thuộc Giáo hạt Cao Bằng) đã cử hành suy ngắm 15 sự Thương khó của Chúa Giêsu.
 • Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn
   20/04/2019 20:53

  Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn

  Vào hồi 6 giờ sáng ngày Chúa Nhật Phục Sinh, 21 tháng 04 năm 2019, Đức cha Giuse CHâu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn.
  Hân hoan cử hành Đêm Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Nà Cáp
   20/04/2019 12:41

  Hân hoan cử hành Đêm Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Nà Cáp

  Tối thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 19 tháng 4 năm 2019, tại Nhà nguyện tạm của Giáo xứ Nà Cáp, cha xứ Antôn Đỗ Văn Tiên đã chủ tế Nghi thức làm phép Nến Phục Sinh và Thánh lễ Canh thức Vượt Qua thật long trọng với sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
 • Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2019 tại giáo xứ Chính Tòa
   20/04/2019 12:33

  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2019 tại giáo xứ Chính Tòa

  Tối ngày 20/04/2019, cha Tổng Đại Diện – chánh xứ Chính Tòa Giuse Trần Đức Hạnh đã chủ sự nghi thức làm phép lửa mới, kiệu nến Phục Sinh và cử hành thánh lễ Vọng Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn.
  Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn do Đức cha Giuse chủ sự
   20/04/2019 12:12

  Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn do Đức cha Giuse chủ sự

  Vào hồi 20 giờ thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 19 tháng 04 năm 2015, tại Thánh đường Giáo xứ Mỹ Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã long trọng cử hành Đêm Canh Thức Mừng Chúa Phục Sinh.
 • Giáo xứ Cao Bình cử hành Tam Nhật Thánh
   19/04/2019 23:55

  Giáo xứ Cao Bình cử hành Tam Nhật Thánh

  Hiệp cùng toàn thể Giáo hội trong Tam Nhật Thánh, cùng bước đi với Chúa Giêsu trong hành trình cuộc Khổ nạn và Phục Sinh của Người, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Cao Bình đã sốt sắng tham dự các cử hành Phụng vụ và Đạo đức được cử hành trang trọng, cảm động và sốt sáng tại Nhà thờ Giáo xứ.
  Tam nhật Thánh tại Giáo xứ Bó Tờ
   19/04/2019 22:58

  Tam nhật Thánh tại Giáo xứ Bó Tờ

  Bước vào ngày đầu tiên của Tam Nhật Thánh, Giáo Hội tưởng niệm lại việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Bí tích truyền chức Thánh và lời dặn dò sau cùng của Chúa cho các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

 • Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
 • Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.
  Cần lắm một bàn tay yêu thương
   28/03/2019 23:27

  Cần lắm một bàn tay yêu thương

  “Hãy phục vụ, đồng hành và ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ.” Vì ai cũng có quyền được sống xứng với phẩm giá của con người. Hãy là “đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què.” (G 29, 15).
 • Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương
   28/03/2019 23:27

  Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương

  Xin quý Cha thông báo cho anh chị em trong Giáo xứ và khu vực của mình đang sinh sống biết về chương trình Nhịp Tim Yêu Thương và liên lạc về địa chỉ trong văn bản để được giúp đỡ.
  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay
   23/03/2019 10:10

  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay

  Sống tinh thần bác ái Mùa Chay, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang, nơi xa xôi nhất của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã tổ chức nhiều cuộc thăm viếng những người khó khăn ở các xã bản xa xôi trong Giáo hạt cực Bắc đất nước này.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm10
 • Khách viếng thăm16
 • Hôm nay7,693
 • Tháng hiện tại171,823
 • Tổng lượt truy cập1,769,197
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây