Lắng nghe những suy tư của Đức Bênêđictô XVI về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em

Chủ nhật - 14/04/2019 11:33 38 0
Mới đây xuất hiện trên nguyệt san Klerusblatt tại Đức Quốc một bài viết dài của Đức Bênêđictô XVI về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em và cơn khủng hoảng Hội Thánh Công giáo đang phải đối diện.
Lắng nghe những suy tư của Đức Bênêđictô XVI về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em

Chắc chắn những suy tư của ngài còn cần được đào sâu trong thời gian tới; ở đây trong khuôn khổ một bài báo, chỉ xin nêu lên vài cảm nghĩ ban đầu khi tiếp cận những suy tư của ngài. 

1.    Một tầm nhìn rộng và sâu

Là người có kiến thức uyên bác cùng với kinh nghiệm mục tử ở tầm vóc toàn cầu, Đức Bênêđictô XVI nhìn vấn đề trong một bối cảnh lịch sử-văn hóa rộng lớn và phân tích những nguyên nhân để lý giải tình trạng hiện nay. Ngài cho thấy cuộc cách mạng 1968 ở phương Tây đã mở đường cho cuộc cách mạng tình dục vì người ta cho rằng giải phóng tình dục là một hình thái của giải phóng con người. Nhân danh cuộc giải phóng đó, người ta đòi hỏi “tự do tình dục hoàn toàn, không chấp nhận bất cứ lề luật nào”. Những gì bị coi là cấm kỵ trước đây thì bây giờ phơi bày thoải mái; phim ảnh khiêu dâm xuất hiện ngày càng nhiều; giáo dục giới tính cho học sinh không những là yêu cầu hợp lý mà còn được trình bày cách lộ liễu; hành vi tính dục với trẻ em được coi là không có vấn đề (trong thập niên 1970 người ta vẫn còn tranh cãi trên truyền hình về tính hợp pháp của hành vi tính dục với trẻ em).


Trong bối cảnh đó, đời sống Hội Thánh chịu tác động rất lớn, cả trên bình diện tư tưởng cũng như trong đời sống thực tiễn. Về mặt tư tưởng, Thần học luân lý Công giáo chao đảo. Người ta chủ trương rằng “tính luân lý chủ yếu được xác định bởi những mục đích của hành động”, một chủ trương trong thực tế chẳng khác gì lập luận “mục đích biện minh cho phương tiện”. Hệ quả là “không có bất cứ điều gì được cho là tốt lành tuyệt đối, cũng chẳng có gì là xấu từ nền tảng, chỉ có những phán quyết với giá trị tương đối mà thôi”. Về mặt thực tiễn, ơn gọi linh mục giảm sút trầm trọng, những nhóm đồng tính hình thành trong các chủng viện, số linh mục hồi tục gia tăng rất nhanh, đồng thời đây cũng là giai đoạn có nhiều linh mục vướng vào chuyện lạm dụng tình dục trẻ em. Đức Bênêđictô XVI còn nói đến vấn đề khá tế nhị là lúc đó, một trong những tiêu chuẩn để chọn Giám mục là tìm người biết “hòa hoãn” để có thể thích nghi với thời đại! Tất cả đều là những nhân tố góp phần làm nên cuộc khủng hoảng ngày nay.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhìn thấy rất rõ mối nguy hiểm này nên một trong những thông điệp quan trọng ngài ban hành là Veritatis Splendor (6-8-1993) để định hướng cho việc nghiên cứu và giảng dạy Thần học luân lý trong Hội Thánh. Phải xác tín rằng, “Có những điều tốt không bao giờ thay đổi, có những giá trị không bao giờ được hi sinh dù với lý do gì, kể cả việc bảo tồn mạng sống. Tử đạo là ở đây! Tin vào Thiên Chúa đòi hỏi những gì còn lớn lao hơn sự tồn tại thể xác. Một cuộc sống được mua bằng sự chối từ Thiên Chúa, một cuộc sống xây nền trên dối trá, đó không phải là sống” (non-life). Ngoài ra nếu có những người cho rằng Hội Thánh chỉ bất khả ngộ trong lãnh vực đức tin chứ không có quyền bất khả ngộ trong lãnh vực luân lý, thì cần cho họ thấy có những lề luật luân lý gắn chặt không thể tách rời với nguyên lý nền tảng của đức tin, do đó phải bảo vệ những luật luân lý đó; nếu không, đức tin sẽ chỉ còn là một lý thuyết chứ không đi vào đời sống cụ thể. 

2.    Trở về với những điều cốt lõi

Không phải Đức Bênêđictô XVI không quan tâm đến những kế hoạch và phương thế cụ thể để ngăn ngừa, chấn chỉnh, giải quyết những vi phạm trong lãnh vực này. Đừng quên rằng khi là Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, chính ngài đã đề nghị chuyển việc giải quyết các vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em, trước đây do Bộ Giáo sĩ, nay đưa sang Bộ Giáo Lý Đức Tin. Tuy nhiên ở đây, trong bài viết,  ngài đề nghị trở về với những điều cốt lõi.


Điều cốt lõi đầu tiên là phải xác tín rằng Thiên Chúa hiện hữu. Một thế giới không có Thiên Chúa chỉ có thể là một thế giới vô nghĩa, một thế giới không còn chuẩn mực để phân biệt đúng sai. Khi đó, chỉ có quyền lực là nguyên lý duy nhất, còn chân lý bị gạt ra bên lề. Do đó việc nhìn nhận một Thiên Chúa là Đấng tạo hóa và chuẩn mực của mọi sự, là đòi hỏi căn bản và thiết yếu. Bổn phận quan trọng nhất của Kitô hữu là phải thực sự lấy Chúa làm nền tảng cho đời sống của mình chứ không chỉ là tuyên xưng xuông.

Điều cốt lõi thứ hai là vị trí trung tâm của Đức Giêsu Kitô. Đấng Thiên Chúa mà chúng ta tuyên xưng là Đấng yêu thương nhân loại đến nỗi hiến ban Con Một của Người cho nhân loại, để Người Con ấy trở nên đường đi, sự thật và sự sống cho chúng ta. Ngày nay, sự gắn kết với Đấng Thiên Chúa nhập thể ấy được thể hiện cách cụ thể nhất nơi Bí tích Thánh Thể, là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Điều đáng buồn là tại nhiều nơi trên thế giới, Bí tích Thánh Thể không còn được tôn kính như đáng được, cụ thể là số tín hữu dự lễ Chúa nhật giảm sút nhiều hoặc coi Thánh Lễ chỉ còn như một nghi thức vô hồn. Người Công giáo phải xin Chúa giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự vĩ đại của hy tế Thánh Lễ, đồng thời phải làm mọi sự cần thiết để Bí tích cao trọng này không bị lạm dụng.

Điều cốt lõi thứ ba là tầm nhìn về Hội Thánh. Cuộc khủng hoảng ngày nay có thể làm cho một số người thất vọng và rời bỏ Hội Thánh, số khác nghĩ rằng Hội Thánh tệ hại quá và chúng ta cần phải thiết kế lại. Thế nhưng Đức Bênêđictô XVI nói: “Một Hội Thánh do con người tạo ra không thể mang lại hi vọng”. Đừng quên rằng chính Chúa Giêsu đã ví Hội Thánh như mẻ lưới, có cá tốt và có cả cá xấu; Hội Thánh như ruộng lúa có cỏ lùng chen lẫn lúa. Đúng là có cá xấu trong tấm lưới và cỏ lùng trong ruộng lúa Hội Thánh, thế nhưng “ruộng lúa vẫn là ruộng lúa của Chúa, và tấm lưới vẫn là tấm lưới của Chúa. Thời nào cũng thế, không chỉ có cỏ lùng và cá xấu, nhưng còn có lúa và cá tốt”. Ngày nay cũng thế, trong Hội Thánh đang có cỏ lùng và cá xấu nhưng đó là Hội Thánh của Chúa và chính Hội Thánh đó được Chúa dùng để cứu độ loài người. 

3.    Trong mối hiệp thông của Hội Thánh

Không thể phủ nhận rằng đang có sự chia rẽ trong Hội Thánh ngày nay, cách riêng được thể hiện qua thái độ, phản ứng của người ta đối với Đức Thánh Cha Phanxicô. Có nhóm tung hô hết mình, cũng có nhóm tìm cách hạ bệ ngài bằng được. Trong bối cảnh đó, có thể sẽ có người vận dụng bài viết của Đức Bênêđictô XVI như khí cụ phê phán đường lối và lập trường của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong cách điều hành Hội Thánh nói chung và trong cách giải quyết vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em nói riêng. Tuy nhiên sẽ thật sai lầm và ác ý nếu khai thác bài viết của Đức Bênêđictô XVI theo hướng đó, bởi lẽ ngay từ đầu bài viết, ngài đã trình bày lý do tại sao ngài viết ra những suy tư này: cuộc khủng hoảng do việc hàng giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em khiến cho nhiều linh mục cũng như giáo dân “đặt vấn đề về chính đức tin của Hội Thánh”, do đó “cần phải gửi một sứ điệp mạnh mẽ, tìm kiếm một khởi đầu mới, làm cho Hội Thánh lấy lại tính khả tín như ánh sáng giữa muôn dân và như nguồn lực chống lại những sức mạnh tàn phá”. Rồi ngài nói thêm: “Vì chính tôi đã từng lãnh trách nhiệm là mục tử của Hội Thánh khi cuộc khủng hoảng này nổ ra cũng như trong thời gian sau đó, tôi tự hỏi – dù nay đã về hưu, không còn chịu trách nhiệm trực tiếp nữa, tôi có thể đóng góp điều gì cho sự khởi đầu mới này”.


Những dòng chữ trên diễn tả tinh thần trách nhiệm và lòng yêu mến Hội Thánh của Đức Bênêđictô XVI. Không những thế, trước khi phổ biến bài viết, ngài còn liên lạc với Đức hồng y Quốc vụ khanh và Đức Giáo hoàng Phanxicô để hỏi ý kiến, rồi mới cho phổ biến trên Klerusblatt, nguyệt san cho hàng giáo sĩ trong hầu hết các Giáo phận vùng Bavaria, Đức Quốc. Và kết thúc bài viết là những lời không thể đẹp hơn về Đức Thánh Cha Phanxicô: “Kết thúc những suy tư này, tôi xin cảm ơn Đức Giáo hoàng Phanxicô về tất cả những gì Người làm để chỉ cho thấy ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng không bao giờ biến mất. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha!”

Quả là một bài học rất lớn về sự khiêm tốn và vâng phục, cũng là một trong những điều cốt yếu mỗi chúng ta cần học hỏi để không bao giờ làm tổn thương và xói mòn sự hiệp nhất trong Hội Thánh Chúa.

 Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

(WHĐ 13.04.2019)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Giáo xứ Ngạn Sơn  đi Chặng đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh
   19/04/2019 08:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn  đi Chặng đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh

  Vào 15h00 chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh, 19/4/2019, tại khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Ngạn Sơn, Cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã chủ sự nghi thức suy niệm Cuộc Thương Khó của Đức Chúa Giêsu qua 14 chặng đàng Thánh Giá. 
  Các cử hành chiều Thứ Sáu Tuần Thánh tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Đăng
   19/04/2019 07:55

  Các cử hành chiều Thứ Sáu Tuần Thánh tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Đăng

  Hòa trong niềm cảm mến suy tôn của nhân loại đối với Chúa Giêsu và của người con đối với Thân thể Nhiệm mầu của mình là Giáo Hội, thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Đăng, cộng đoàn đã sốt sắng cử hành Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa.
 • Giáo xứ Tà Lùng: Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh
   19/04/2019 01:00

  Giáo xứ Tà Lùng: Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh

  Vào hồi 19h00 chiều Thứ Năm Tuần Thánh, 18 tháng 04 năm 2019, tại Nhà thờ GIáo xứ Tà Lùng, Cha xứ Antôn Bùi Văn Tăng đã chủ sự Thánh Lễ Tiệc Ly. Thánh lễ khởi đầu trong Tam Nhật Vượt Qua này có sự tham dự của rất đông anh chị em giáo hữu trong GIáo xứ.
  Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Ngạn Sơn 18-4-2019
   18/04/2019 12:13

  Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Ngạn Sơn 18-4-2019

  Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, trong bầu khí linh thiêng, trầm lắng của Phụng vụ Tam Nhật Thánh, tại nhà thờ Giáo xứ Ngạn Sơn, cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly. Tham dự Thánh lễ có đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.
 • Giáo xứ Mỹ Sơn bước vào Tam Nhật Vượt Qua với Thánh lễ Tiệc Ly
   18/04/2019 12:02

  Giáo xứ Mỹ Sơn bước vào Tam Nhật Vượt Qua với Thánh lễ Tiệc Ly

  Cùng với toàn thể Giáo Hội bước vào Tam Nhật Vượt Qua, tại Nhà thờ giáo xứ Mỹ Sơn, vào lúc 18 giờ 45 thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019, Cha xứ Gioan Lê Quang Vinh đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly, đồng tế có Cha phó Giuse Trần Văn Nghĩa. Đông đảo mọi thành phần Dân Chúa hiệp dâng Thánh lễ cách sốt sắng trang nghiêm.
  Thánh lễ Tiệc ly tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn
   18/04/2019 11:58

  Thánh lễ Tiệc ly tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn

  Để bước vào Tam Nhật Vượt Qua, tối ngày 18/04/2019 - nhằm thứ năm tuần thánh, quý cha xứ, cha phó, cha Quản lý Tòa Giám Mục cùng cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa long trọng khai mạc Tam Nhật Thánh bằng Thánh Lễ Tiệc Ly để cùng với Chúa Giê-su bước vào vườn Giệt-Si-Ma-Ni.
 • Đức cha Giuse cử hành Thánh lễ Tiệc ly tại Giáo xứ Lộc Bình. 
   18/04/2019 11:46

  Đức cha Giuse cử hành Thánh lễ Tiệc ly tại Giáo xứ Lộc Bình. 

  Hôm nay, 18/4/2019, ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hội cử hành tưởng niệm cách trọng thể Bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu cùng các Tông Đồ khi xưa. Đức cha Giuse đã thăm mục vụ Giáo xứ Lộc Bình và cử hành Thánh lễ Tiệc ly với Cộng đoàn Dân Chúa nơi đây. 
  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
 • Đức cha Giuse thăm mục vụ Giáo xứ Ngạn Sơn, 17/4/2019
   17/04/2019 23:16

  Đức cha Giuse thăm mục vụ Giáo xứ Ngạn Sơn, 17/4/2019

  Chiều thứ Tư Tuần Thánh, ngày 17/4/2019, Đức cha Giuse đã đến thăm mục vụ Giáo xứ Ngạn Sơn. Đây là xứ đạo thứ 10 trong hành trình thăm viếng Mùa Chay năm nay của ngài.
  Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng  
   17/04/2019 23:15

  Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng  

  Tham dự Thánh lễ Truyền Dầu hôm nay, Giáo Hội kêu mời anh chị em giáo dân cầu nguyện cho các Linh mục, Giám mục, và tích cực cộng tác với các ngài bằng cách thực thi những gì anh chị em có thể làm nhờ chức linh mục cộng đồng Chúa đã trao ban cho anh chị em ngày lãnh nhận bí tích Rửa tội.

 • Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
 • Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.
  Cần lắm một bàn tay yêu thương
   28/03/2019 23:27

  Cần lắm một bàn tay yêu thương

  “Hãy phục vụ, đồng hành và ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ.” Vì ai cũng có quyền được sống xứng với phẩm giá của con người. Hãy là “đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què.” (G 29, 15).
 • Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương
   28/03/2019 23:27

  Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương

  Xin quý Cha thông báo cho anh chị em trong Giáo xứ và khu vực của mình đang sinh sống biết về chương trình Nhịp Tim Yêu Thương và liên lạc về địa chỉ trong văn bản để được giúp đỡ.
  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay
   23/03/2019 10:10

  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay

  Sống tinh thần bác ái Mùa Chay, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang, nơi xa xôi nhất của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã tổ chức nhiều cuộc thăm viếng những người khó khăn ở các xã bản xa xôi trong Giáo hạt cực Bắc đất nước này.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập55
 • Thành viên online1
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm51
 • Hôm nay10,721
 • Tháng hiện tại152,386
 • Tổng lượt truy cập1,749,760
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây