Đức Giêsu trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người nghĩa là gì?

Thứ ba - 02/04/2019 10:45 30 0
Ngài là đấng duy nhất có cả thiên tính và nhân tính. Ngài là đấng Thần nhân duy nhất. Và thế nên Chúa Giêsu trở nên trung gian độc nhất giữa Thiên Chúa và con người theo nghĩa đó. Ngài cũng là trung gian mà qua ngài, Giao Ước mới được khai mở.
Đức Giêsu trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người nghĩa là gì?

Trước tiên chúng ta sẽ trò chuyện Daniel đến từ Nam Portland, Maine, đang theo dõi trên ứng dụng Catholic Answers. Daniel, bạn đang được nối máy với Jimmy Akin.

Xin chào. Tôi là một người Tin Lành, và tôi cảm thấy thích thú  khi tìm hiểu Đức tin của người Công Giáo. Vâng nơi tôi lớn lên chỉ có người Tin Lành, và tôi chưa từng được biết điều gì về Công giáo cả. Và tôi tự hỏi rằng tại sao người Công giáo lại cầu nguyện với Đức Maria, bởi vì trong Kinh Thánh, câu 1 Timothê 2:5 có nói, “Chúa Kitô là Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người.”

Vâng. À, chúng ta hãy nói về đoạn này trước, và sau đó tôi muốn chia sẻ với anh vài điều rất thú vị về ngữ cảnh của đoạn ấy.

Thật đúng khi nói rằng Chúa Giêsu là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người theo những nghĩa rất đặc biệt sau. Đầu tiên: Ngài là đấng duy nhất có cả thiên tính và nhân tính. Ngài là đấng Thần nhân duy nhất. Và thế nên Chúa Giêsu trở nên trung gian độc nhất giữa Thiên Chúa và con người theo nghĩa đó. Ngài cũng là trung gian mà qua ngài, Giao Ước mới được khai mở.

Bởi lẽ đó, trong đêm diễn ra Bữa tiệc ly,  Ngài cầm chén rượu và nói, “đây là Giao Ước mới lập bằng máu Thầy,” và Ngài dùng cùng một thứ ngôn ngữ, hoặc ít nhất là thứ ngôn ngữ dựa trên ngôn ngữ mà Môsê đã nói khi ông ký kết Giao Ước Cũ, và Môsê đã dùng máu chiên vẩy lên dân Israel, và nói “đây là máu của Giao ước.”

Và thế nên trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã bày tỏ chính Ngài là đấng trung gian cho Giao Ước Mới cùng một cách thức Môsê đã làm trung gian cho Giao Ước Cũ. Và Môsê thậm chí còn được thánh Phaolô gọi là vị trung gian trong thư gửi tín hữu Galát, ở đoạn này thánh Phaolô đã giảng giải  về cách thức Giao Ước Cũ có hiệu lực qua một vị trung gian như thế nào, tức là Môsê, ông là vị trung gian của Giao Ước Cũ.

Vậy nên Chúa Giêsu là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người trong hai nghĩa: một là, Ngài là đấng thần nhân duy nhất, và hai, chính qua Ngài Giao Ước Mới của Thiên Chúa được khai mở.

Nhưng Ngài không phải là trung gian duy nhất xét theo các nghĩa khác. Chẳng hạn như, Môsê là trung gian của Giao Ước Cũ, và những người khác có thể là những vị trung gian khác theo các nghĩa khác. Một trong những điều và điều này đang hướng chúng ta đến điểm mà tôi muốn chia sẻ với anh liên quan đến đoạn kinh thánh trong câu hỏi này, câu trích dẫn 1 Timothê 2:5.

Vâng, nếu anh dừng lại và đọc những điều ghi trong bản văn, anh sẽ tìm thấy điều rất thú vị. Nếu anh trở lui ở câu 1 Timothê 2:1 và đọc tiếp,  anh sẽ nhận thấy rằng thánh Phaolô thực ra đang thôi thúc mọi người cầu nguyện cho nhau. Tức là họ đang chuyển cầu cho nhau.

Và thánh nhân muốn con người cùng nhau giơ đôi tay thánh thiện ở bất kỳ đâu trong khi dâng lời chuyển cầu cho người khác lên Thiên Chúa, và một cách hiển nhiên lời chuyển cầu không làm hỏng vai trò trung gian duy nhất của Giêsu đối với người Kitô hữu, vì nếu lời chuyển cầu phá vỡ vai trò trung gian duy nhất của Chúa Giêsu, thì chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể chuyển cầu cho chúng ta và, anh biết đấy, có lẽ thánh Phaolô mâu thuẫn với chính mình tại chính ngay đoạn văn này nếu như thánh nhân muốn nói rằng  lời chuyển cầu cản ngăn vai trò trung gian của Chúa Giêsu.

Nên một cách hiển nhiên thánh nhân không nghĩ như vậy. Ngài không nghĩ rằng thực tế Chúa Giêsu là đấng trung gian duy nhất có nghĩa là mọi người không thể chuyển cầu cho chúng ta.

Và do đó, chúng ta đọc thấy rằng không chỉ có một mình Chúa Giêsu chuyển cầu cho chúng ta trên Thiên Đàng; Chúa Thánh Thần cũng chuyển cầu cho chúng ta trên Thiên Đàng, toàn bộ Kitô hữu trên Trái Đất cũng chuyển cầu cho người khác.

Thực ra, chỉ ngay trong đoạn văn này, thánh Phaolô đã thôi thúc mọi người chuyển cầu cho nhau và thậm chí chúng ta biết rằng các thánh và các thiên thần trên Thiên Đàng cũng đang chuyển cầu cho chúng ta.
Nếu anh tìm đọc trong chương 5 của sách Khải huyền, chúng ta có 24 trưởng lão trên Thiên Đàng có lẽ là đại diện cho quyền lãnh đạo dân Chúa trên Thiên Đàng, và các vị này dâng hương cho Thiên Chúa, như chúng ta được dạy đó là những lời chuyển cầu của các thánh.
Và thường trong Tân Ước, khi chúng ta nói về các thánh, đó là các vị thánh sống trên trần gian, nên dường như chúng ta cũng có các vị thánh trên Thiên Đàng đang dâng lên Thiên Chúa lời nguyện cầu của các thánh trên mặt đất có nghĩa là chuyển cầu cho họ.
Nếu anh xem chương 8 của sách Khải huyền, chúng ta có một thiên thần trên Thiên Đàng đi đến bàn thờ, và vị ấy có một bình hương –anh biết đấy, đó là một trong những thứ mà chúng ta thường dùng để bỏ hương vào và vẫy, vị ấy có một bình hương và dâng hương lên Thiên Chúa, và chúng ta đã được đạy rằng hương trầm được hòa vào lời nguyện cầu của của các Thánh.

Nên một lần nữa, chúng ta có các vị thiên thần trên Thiên Đàng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện của các Thán ở dương thế và rồi chuyển cầu cho các ngài.
Và cùng lẽ đó nếu Chúa Giêsu chuyển cầu cho chứng ta trên Thiên Quốc, Chúa Thánh Thần chuyển cầu cho chúng ta trên Thiên Quốc các Thánh trên Thiên Đàng cũng chuyển cầu cho chúng ta, các Thiên Thần cũng chuyển cầu cho ta trên Thiên Đàng, các anh em Kitô hữu ngay trên dương thế cũng chuyển cầu cho chúng ta,
thì không còn lý do gì để không xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho chúng ta cả.
Và điều này đã trở nên hết sức hiển nhiên bởi vì Mẹ có một mối tương quan đặc biệt với con của Mẹ, và vì Mẹ được Thiên Chúa chúc phúc cách đặc biệt, như anh biết đấy, chính Mẹ cũng đã nói,  “hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”, trích đoạn trong Tin Mừng Luca;

Hết sức tự nhiên khi các Kitô hữu mọi thế hệ xin Đức Maria chuyển cầu cho họ và trở nên bạn đường cầu nguyện của họ, một cách tương tự như cách họ xin các Kitô hữu lữ hành trần thế hay các thánh trên Thiên Đàng cầu nguyện cho họ.

À Vâng. Và tôi có một câu hỏi nữa nếu như anh cho phép. Được chứ.

Anh có thể giải thích một cách ngắn gọn “Thánh” nghĩa là gì không? Vâng. Hạn từ “Thánh,”  có các từ khác nhau viết theo tiếng Do Thái, Hi Lạp, Latin và Tiếng Anh, nhưng điểm chung của tất cả các từ này, tất cả chúng đều mang nghĩa là một người thánh thiện. Đó là những gì mà một vị Thánh là.

Đó là một người thánh thiện. Hay thật ra trong tiếng Hi lạp và Do Thái từ này còn có thể chỉ đến hay trong Latin, thậm chí có thể ám chỉ đến một vật thánh;
nhưng trong Tiếng Anh thường muốn chỉ đến một người thánh thiện. Và do đó có nhiều loại người thánh thiện khác nhau, dựa trên cách thức khác nhau mà họ nên thánh.

Trong Cựu Ước, bạn biết đấy, dân Israel được xem là dân thánh của Đức Chúa, vì thế họ là người được thánh hóa hay người “thánh”. Trong Tân Ước, các Kitô hữu được nên thánh bởi Thiên Chúa, và do đó các Kitô hữu

cũng được xem là Thánh theo một nghĩa khác. Đương nhiên trong đời này chúng ta không phải là thánh cách hoàn hảo, nhưng đời sau trên Thiên Quốc chúng ta sẽ nên thánh cách hoàn hảo, bởi vì sách Khải Huyền nói rằng không có gì không thanh sạch mà vào được Nước Trời, và do vậy đến khi chúng ta vào được Nước Trời chúng ta sẽ nên thánh hoàn toàn, và vì thế chúng ta trở thành Thánh hoàn toàn theo nghĩa đó.

Chúng ta sẽ nên Thánh thậm chí theo một nghĩa cao hơn  so với khi chúng ta ở trên dương thế.

Một điều thú vị là, các thiên thần của Chúa, bạn biết đấy, những vị không phải là thần dữ, các thiên thần thánh thiện ấy cũng thánh thiện, nên chúng ta có thể gọi họ là Thánh.

Và có lẽ sẽ gây ngạc nhiên cho những người nói tiếng Anh, nhưng Thiên Chũa cũng được gọi là Thánh trong Kinh Thánh, mặc dù khi họ chuyển ngữ từ ấy sang tiếng Anh, họ thường dịch là “Đấng Thánh,”  thế nên Thiên Chúa được mô tả như là một Đấng Thánh của Israel.

Nhưng anh có thể dịch nó tương đương với chữ “thánh”, thánh của Israel đều đồng nghĩa. Và cũng bất ngờ với phần lớn ngươi nói tiếng Anh, là Chúa Giêsu cũng được gọi là thánh trong Kinh Thánh.  Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Nhưng anh có thể dịch thành “Vị thánh của Thiên Chúa”,  dù đây không phải là cách dịch truyền thống trong tiếng Anh.

Nhưng chúng là những từ tương đồng trong các ngôn ngữ Kinh Thánh. Do vậy “Thánh” ở đây là bất kỳ ai nên thánh bằng bất kỳ hình thức nào,  và có nhiều loại thánh thiện khác nhau và nhiều mức độ thánh thiện khác nhau, do vậy có nhiều loại Thánh khác nhau.

Cảm ơn anh

Daniel, tôi hy vọng những điều này hữu ích với anh.

Chuyển ngữ: Huy Văn
Hiệu đính: Minh Vương
Phụ đề: Thiên Kính, S.J.

Nguồn tin: SJVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Giáo xứ Ngạn Sơn Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh
   20/04/2019 21:51

  Giáo xứ Ngạn Sơn Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh

  Hòa chung với niềm vui của Giáo Hội hân hoan mừng đại lễ Phục sinh, thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã chủ sự các nghi thức trong đêm Canh Thức và Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh. Tham dự thánh lễ có rất đông giáo dân ở trong và ngoài xứ.
  Hân hoan mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Thanh Sơn 
   20/04/2019 21:44

  Hân hoan mừng Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Thanh Sơn 

  Hòa chung tâm tình và niềm vui với toàn thể Giáo Hội trong ngày Con Thiên Chúa hoàn tất công cuộc cứu độ nhân loại, tối thứ Bảy Tuần Thánh, 20/4/2019, giáo xứ Thanh Sơn hân hoan và long trọng cử hành Đêm Canh Thức và Thánh lễ Phục Sinh.
 • Giáo xứ Thanh Sơn suy ngắm 15 sự Thương khó Chúa
   20/04/2019 21:32

  Giáo xứ Thanh Sơn suy ngắm 15 sự Thương khó Chúa

  Trong bầu khí trang nghiêm của chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, 19/4/2019, cộng đoàn Giáo xứ Thanh Sơn (thuộc Giáo hạt Cao Bằng) đã cử hành suy ngắm 15 sự Thương khó của Chúa Giêsu.
  Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn
   20/04/2019 20:53

  Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn

  Vào hồi 6 giờ sáng ngày Chúa Nhật Phục Sinh, 21 tháng 04 năm 2019, Đức cha Giuse CHâu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn.
 • Hân hoan cử hành Đêm Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Nà Cáp
   20/04/2019 12:41

  Hân hoan cử hành Đêm Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Nà Cáp

  Tối thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 19 tháng 4 năm 2019, tại Nhà nguyện tạm của Giáo xứ Nà Cáp, cha xứ Antôn Đỗ Văn Tiên đã chủ tế Nghi thức làm phép Nến Phục Sinh và Thánh lễ Canh thức Vượt Qua thật long trọng với sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2019 tại giáo xứ Chính Tòa
   20/04/2019 12:33

  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2019 tại giáo xứ Chính Tòa

  Tối ngày 20/04/2019, cha Tổng Đại Diện – chánh xứ Chính Tòa Giuse Trần Đức Hạnh đã chủ sự nghi thức làm phép lửa mới, kiệu nến Phục Sinh và cử hành thánh lễ Vọng Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn.
 • Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn do Đức cha Giuse chủ sự
   20/04/2019 12:12

  Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn do Đức cha Giuse chủ sự

  Vào hồi 20 giờ thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 19 tháng 04 năm 2015, tại Thánh đường Giáo xứ Mỹ Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã long trọng cử hành Đêm Canh Thức Mừng Chúa Phục Sinh.
  Giáo xứ Cao Bình cử hành Tam Nhật Thánh
   19/04/2019 23:55

  Giáo xứ Cao Bình cử hành Tam Nhật Thánh

  Hiệp cùng toàn thể Giáo hội trong Tam Nhật Thánh, cùng bước đi với Chúa Giêsu trong hành trình cuộc Khổ nạn và Phục Sinh của Người, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Cao Bình đã sốt sắng tham dự các cử hành Phụng vụ và Đạo đức được cử hành trang trọng, cảm động và sốt sáng tại Nhà thờ Giáo xứ.
 • Tam nhật Thánh tại Giáo xứ Bó Tờ
   19/04/2019 22:58

  Tam nhật Thánh tại Giáo xứ Bó Tờ

  Bước vào ngày đầu tiên của Tam Nhật Thánh, Giáo Hội tưởng niệm lại việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Bí tích truyền chức Thánh và lời dặn dò sau cùng của Chúa cho các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
  Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Nà Cáp
   19/04/2019 22:40

  Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Nà Cáp

  Chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh, bà con giáo dân Nà Cáp qui tụ về khuôn viên Nhà nguyện tạm của Giáo xứ để cùng bước theo Chúa Giêsu trên 14 chặng đàng Thánh Giá. Những lời bài suy niệm, những tiếng hát tại mỗi chặng, là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính mình trước tình yêu vô biên và cao cả của Thiên Chúa, được tỏ bày qua Đức Giêsu Kitô. Nhìn lại để nhận ra nơi mỗi người còn biết bao thiếu sót và sai phạm, không chỉ với Thiên Chúa mà còn với Giáo Hội, với tha nhân.

 • Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
 • Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.
  Cần lắm một bàn tay yêu thương
   28/03/2019 23:27

  Cần lắm một bàn tay yêu thương

  “Hãy phục vụ, đồng hành và ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ.” Vì ai cũng có quyền được sống xứng với phẩm giá của con người. Hãy là “đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què.” (G 29, 15).
 • Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương
   28/03/2019 23:27

  Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương

  Xin quý Cha thông báo cho anh chị em trong Giáo xứ và khu vực của mình đang sinh sống biết về chương trình Nhịp Tim Yêu Thương và liên lạc về địa chỉ trong văn bản để được giúp đỡ.
  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay
   23/03/2019 10:10

  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay

  Sống tinh thần bác ái Mùa Chay, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang, nơi xa xôi nhất của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã tổ chức nhiều cuộc thăm viếng những người khó khăn ở các xã bản xa xôi trong Giáo hạt cực Bắc đất nước này.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập37
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm31
 • Hôm nay4,151
 • Tháng hiện tại166,085
 • Tổng lượt truy cập1,763,459
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây