Đức Giêsu trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người nghĩa là gì?

Thứ ba - 02/04/2019 10:45 186 0
Ngài là đấng duy nhất có cả thiên tính và nhân tính. Ngài là đấng Thần nhân duy nhất. Và thế nên Chúa Giêsu trở nên trung gian độc nhất giữa Thiên Chúa và con người theo nghĩa đó. Ngài cũng là trung gian mà qua ngài, Giao Ước mới được khai mở.
Đức Giêsu trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người nghĩa là gì?

Trước tiên chúng ta sẽ trò chuyện Daniel đến từ Nam Portland, Maine, đang theo dõi trên ứng dụng Catholic Answers. Daniel, bạn đang được nối máy với Jimmy Akin.

Xin chào. Tôi là một người Tin Lành, và tôi cảm thấy thích thú  khi tìm hiểu Đức tin của người Công Giáo. Vâng nơi tôi lớn lên chỉ có người Tin Lành, và tôi chưa từng được biết điều gì về Công giáo cả. Và tôi tự hỏi rằng tại sao người Công giáo lại cầu nguyện với Đức Maria, bởi vì trong Kinh Thánh, câu 1 Timothê 2:5 có nói, “Chúa Kitô là Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người.”

Vâng. À, chúng ta hãy nói về đoạn này trước, và sau đó tôi muốn chia sẻ với anh vài điều rất thú vị về ngữ cảnh của đoạn ấy.

Thật đúng khi nói rằng Chúa Giêsu là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người theo những nghĩa rất đặc biệt sau. Đầu tiên: Ngài là đấng duy nhất có cả thiên tính và nhân tính. Ngài là đấng Thần nhân duy nhất. Và thế nên Chúa Giêsu trở nên trung gian độc nhất giữa Thiên Chúa và con người theo nghĩa đó. Ngài cũng là trung gian mà qua ngài, Giao Ước mới được khai mở.

Bởi lẽ đó, trong đêm diễn ra Bữa tiệc ly,  Ngài cầm chén rượu và nói, “đây là Giao Ước mới lập bằng máu Thầy,” và Ngài dùng cùng một thứ ngôn ngữ, hoặc ít nhất là thứ ngôn ngữ dựa trên ngôn ngữ mà Môsê đã nói khi ông ký kết Giao Ước Cũ, và Môsê đã dùng máu chiên vẩy lên dân Israel, và nói “đây là máu của Giao ước.”

Và thế nên trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã bày tỏ chính Ngài là đấng trung gian cho Giao Ước Mới cùng một cách thức Môsê đã làm trung gian cho Giao Ước Cũ. Và Môsê thậm chí còn được thánh Phaolô gọi là vị trung gian trong thư gửi tín hữu Galát, ở đoạn này thánh Phaolô đã giảng giải  về cách thức Giao Ước Cũ có hiệu lực qua một vị trung gian như thế nào, tức là Môsê, ông là vị trung gian của Giao Ước Cũ.

Vậy nên Chúa Giêsu là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người trong hai nghĩa: một là, Ngài là đấng thần nhân duy nhất, và hai, chính qua Ngài Giao Ước Mới của Thiên Chúa được khai mở.

Nhưng Ngài không phải là trung gian duy nhất xét theo các nghĩa khác. Chẳng hạn như, Môsê là trung gian của Giao Ước Cũ, và những người khác có thể là những vị trung gian khác theo các nghĩa khác. Một trong những điều và điều này đang hướng chúng ta đến điểm mà tôi muốn chia sẻ với anh liên quan đến đoạn kinh thánh trong câu hỏi này, câu trích dẫn 1 Timothê 2:5.

Vâng, nếu anh dừng lại và đọc những điều ghi trong bản văn, anh sẽ tìm thấy điều rất thú vị. Nếu anh trở lui ở câu 1 Timothê 2:1 và đọc tiếp,  anh sẽ nhận thấy rằng thánh Phaolô thực ra đang thôi thúc mọi người cầu nguyện cho nhau. Tức là họ đang chuyển cầu cho nhau.

Và thánh nhân muốn con người cùng nhau giơ đôi tay thánh thiện ở bất kỳ đâu trong khi dâng lời chuyển cầu cho người khác lên Thiên Chúa, và một cách hiển nhiên lời chuyển cầu không làm hỏng vai trò trung gian duy nhất của Giêsu đối với người Kitô hữu, vì nếu lời chuyển cầu phá vỡ vai trò trung gian duy nhất của Chúa Giêsu, thì chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể chuyển cầu cho chúng ta và, anh biết đấy, có lẽ thánh Phaolô mâu thuẫn với chính mình tại chính ngay đoạn văn này nếu như thánh nhân muốn nói rằng  lời chuyển cầu cản ngăn vai trò trung gian của Chúa Giêsu.

Nên một cách hiển nhiên thánh nhân không nghĩ như vậy. Ngài không nghĩ rằng thực tế Chúa Giêsu là đấng trung gian duy nhất có nghĩa là mọi người không thể chuyển cầu cho chúng ta.

Và do đó, chúng ta đọc thấy rằng không chỉ có một mình Chúa Giêsu chuyển cầu cho chúng ta trên Thiên Đàng; Chúa Thánh Thần cũng chuyển cầu cho chúng ta trên Thiên Đàng, toàn bộ Kitô hữu trên Trái Đất cũng chuyển cầu cho người khác.

Thực ra, chỉ ngay trong đoạn văn này, thánh Phaolô đã thôi thúc mọi người chuyển cầu cho nhau và thậm chí chúng ta biết rằng các thánh và các thiên thần trên Thiên Đàng cũng đang chuyển cầu cho chúng ta.
Nếu anh tìm đọc trong chương 5 của sách Khải huyền, chúng ta có 24 trưởng lão trên Thiên Đàng có lẽ là đại diện cho quyền lãnh đạo dân Chúa trên Thiên Đàng, và các vị này dâng hương cho Thiên Chúa, như chúng ta được dạy đó là những lời chuyển cầu của các thánh.
Và thường trong Tân Ước, khi chúng ta nói về các thánh, đó là các vị thánh sống trên trần gian, nên dường như chúng ta cũng có các vị thánh trên Thiên Đàng đang dâng lên Thiên Chúa lời nguyện cầu của các thánh trên mặt đất có nghĩa là chuyển cầu cho họ.
Nếu anh xem chương 8 của sách Khải huyền, chúng ta có một thiên thần trên Thiên Đàng đi đến bàn thờ, và vị ấy có một bình hương –anh biết đấy, đó là một trong những thứ mà chúng ta thường dùng để bỏ hương vào và vẫy, vị ấy có một bình hương và dâng hương lên Thiên Chúa, và chúng ta đã được đạy rằng hương trầm được hòa vào lời nguyện cầu của của các Thánh.

Nên một lần nữa, chúng ta có các vị thiên thần trên Thiên Đàng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện của các Thán ở dương thế và rồi chuyển cầu cho các ngài.
Và cùng lẽ đó nếu Chúa Giêsu chuyển cầu cho chứng ta trên Thiên Quốc, Chúa Thánh Thần chuyển cầu cho chúng ta trên Thiên Quốc các Thánh trên Thiên Đàng cũng chuyển cầu cho chúng ta, các Thiên Thần cũng chuyển cầu cho ta trên Thiên Đàng, các anh em Kitô hữu ngay trên dương thế cũng chuyển cầu cho chúng ta,
thì không còn lý do gì để không xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho chúng ta cả.
Và điều này đã trở nên hết sức hiển nhiên bởi vì Mẹ có một mối tương quan đặc biệt với con của Mẹ, và vì Mẹ được Thiên Chúa chúc phúc cách đặc biệt, như anh biết đấy, chính Mẹ cũng đã nói,  “hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”, trích đoạn trong Tin Mừng Luca;

Hết sức tự nhiên khi các Kitô hữu mọi thế hệ xin Đức Maria chuyển cầu cho họ và trở nên bạn đường cầu nguyện của họ, một cách tương tự như cách họ xin các Kitô hữu lữ hành trần thế hay các thánh trên Thiên Đàng cầu nguyện cho họ.

À Vâng. Và tôi có một câu hỏi nữa nếu như anh cho phép. Được chứ.

Anh có thể giải thích một cách ngắn gọn “Thánh” nghĩa là gì không? Vâng. Hạn từ “Thánh,”  có các từ khác nhau viết theo tiếng Do Thái, Hi Lạp, Latin và Tiếng Anh, nhưng điểm chung của tất cả các từ này, tất cả chúng đều mang nghĩa là một người thánh thiện. Đó là những gì mà một vị Thánh là.

Đó là một người thánh thiện. Hay thật ra trong tiếng Hi lạp và Do Thái từ này còn có thể chỉ đến hay trong Latin, thậm chí có thể ám chỉ đến một vật thánh;
nhưng trong Tiếng Anh thường muốn chỉ đến một người thánh thiện. Và do đó có nhiều loại người thánh thiện khác nhau, dựa trên cách thức khác nhau mà họ nên thánh.

Trong Cựu Ước, bạn biết đấy, dân Israel được xem là dân thánh của Đức Chúa, vì thế họ là người được thánh hóa hay người “thánh”. Trong Tân Ước, các Kitô hữu được nên thánh bởi Thiên Chúa, và do đó các Kitô hữu

cũng được xem là Thánh theo một nghĩa khác. Đương nhiên trong đời này chúng ta không phải là thánh cách hoàn hảo, nhưng đời sau trên Thiên Quốc chúng ta sẽ nên thánh cách hoàn hảo, bởi vì sách Khải Huyền nói rằng không có gì không thanh sạch mà vào được Nước Trời, và do vậy đến khi chúng ta vào được Nước Trời chúng ta sẽ nên thánh hoàn toàn, và vì thế chúng ta trở thành Thánh hoàn toàn theo nghĩa đó.

Chúng ta sẽ nên Thánh thậm chí theo một nghĩa cao hơn  so với khi chúng ta ở trên dương thế.

Một điều thú vị là, các thiên thần của Chúa, bạn biết đấy, những vị không phải là thần dữ, các thiên thần thánh thiện ấy cũng thánh thiện, nên chúng ta có thể gọi họ là Thánh.

Và có lẽ sẽ gây ngạc nhiên cho những người nói tiếng Anh, nhưng Thiên Chũa cũng được gọi là Thánh trong Kinh Thánh, mặc dù khi họ chuyển ngữ từ ấy sang tiếng Anh, họ thường dịch là “Đấng Thánh,”  thế nên Thiên Chúa được mô tả như là một Đấng Thánh của Israel.

Nhưng anh có thể dịch nó tương đương với chữ “thánh”, thánh của Israel đều đồng nghĩa. Và cũng bất ngờ với phần lớn ngươi nói tiếng Anh, là Chúa Giêsu cũng được gọi là thánh trong Kinh Thánh.  Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Nhưng anh có thể dịch thành “Vị thánh của Thiên Chúa”,  dù đây không phải là cách dịch truyền thống trong tiếng Anh.

Nhưng chúng là những từ tương đồng trong các ngôn ngữ Kinh Thánh. Do vậy “Thánh” ở đây là bất kỳ ai nên thánh bằng bất kỳ hình thức nào,  và có nhiều loại thánh thiện khác nhau và nhiều mức độ thánh thiện khác nhau, do vậy có nhiều loại Thánh khác nhau.

Cảm ơn anh

Daniel, tôi hy vọng những điều này hữu ích với anh.

Chuyển ngữ: Huy Văn
Hiệu đính: Minh Vương
Phụ đề: Thiên Kính, S.J.

Nguồn tin: SJVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019
   07/09/2019 03:40

  Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019

  Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo cùng Gia đình Giáo phận chương trình sinh hoạt mục vụ chung trong tháng 9&10 năm 2019 như sau:
  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới
   04/09/2019 22:39

  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới

  Sáng ngày 2-9-2019, vào lúc 6h00 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức Giám Mục Giuse giáo phận đã cử hành Thánh lễ giỗ lần thứ 21 của Đức Cha Vinh Sơn Phaolo Phạm Văn Dụ, Giám Mục tiên khởi của Giáo phận và cầu nguyện cho niên học mới của Tiền chủng viện Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
 • Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019
   01/09/2019 20:44

  Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019

  Hồi 6 giờ sáng hôm nay 02/9/2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể: cầu nguyện cho quốc thái dân an nhân ngày Quốc khánh Việt nam, cầu nguyện cho Đức cha cố Vinhson Phaolo Phạm Văn Dụ nhân dịp giỗ 21 năm, cầu nguyện cho Ứng sinh Tiền Chủng viện nhân ngày lễ Khai giảng niên học 2019-2020.
  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm
   01/09/2019 11:13

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm

  Vào hồi 19 giờ 30 tối Chúa nhật 01/9/2019, tại Thánh đường Giáo xứ Bản Lìm đã diễn ra một Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức khá đặc biệt. Đức cha Giuse Giáo phận đặt tay ban Bí tích này cho 8 người lớn là những Tân tòng đã được rửa tội từ mấy năm trở lại đây. Bầu khí Phụng vụ Thánh lễ được cử hành trang trọng và đầy cảm động.
 • Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng
   31/08/2019 12:33

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng

  Chiều thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019, đông đảo mọi thành phần Dân Chúa Giáo xứ Đồng Đăng (Giáo hạt Lạng Sơn) sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự tại Thánh đường Giáo xứ. Đức cha đã ban Bí tích Thêm Sức và cho một số em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu trong Thánh lễ.
  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn
   29/08/2019 07:24

  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn

  Trong Nhân dịp mừng kỷ niệm 71 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam, Curia Lạng Sơn tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn Thiên Chúa, Cảm tạ Đức Mẹ và cầu nguyện cho các thành viên trong hội và các Presidia về dự phiên họp định kỳ tháng 8, trong đó có bầu cử Ban quản trị mới của Hội đồng Curia.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu
   25/08/2019 19:24

  Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu

  Vào hồi 19 giờ 15 chiều Chúa nhật XXI Thường Niên, ngày 25 tháng 8 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu cho một số em thiếu nhi trong Giáo xứ.
  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín
   20/08/2019 06:26

  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín

  Ngày 13 tháng 8 năm 2019 vừa qua, cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiệp ý cùng gia đình và thân hữu của Đức cha Giáo phận hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa dịp mừng Đại thượng thọ 100 tuổi của Bà cố Lucia Nguỹễn Thị Chín là Thân mẫu của Đức cha.
 • Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.
   10/08/2019 11:15

  Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.

  Chiều ngày 07 tháng 8 vừa qua, các Linh mục ,Tu sỹ, Chủng sinh và Ứng sinh của Giáo phận đã có buổi tĩnh tâm thường kỳ tháng 8/2019 tại Toà Giám mục Lạng Sơn. Đức cha Giuse đã có bài chia sẻ hướng dẫn mỗi người tĩnh tâm trong dịp này. Sau đây là những ý tưởng chính của bài chia sẻ:
  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.
   08/08/2019 22:19

  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.

  Năm học 2019-2020 Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có 28 Đại Chủng sinh, được gửi đi tu học ở nhiều Chủng viện khác nhau. Có 24 ứng sinh Tiền Chủng viện Têresa trong đó có 7 anh em ứng sinh mới được nhận vào năm I sau kỳ tuyển sinh ơn gọi tháng 6 vừa qua. 

 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).
 • Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
   29/05/2019 10:30

  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

  Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Đức TGM Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.
  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập99
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm96
 • Hôm nay6,592
 • Tháng hiện tại170,654
 • Tổng lượt truy cập3,365,575
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây