Quan niệm nền tảng về Đức Ái Ki-tô giáo

Chủ nhật - 12/08/2018 12:45 549 0
Đức bác ái không thu hẹp trong khung khổ chỉ nguyên bố thí của cho người nghèo, hay đừng nói xấu người khác mà thôi. Nó còn bao hàm phạm vi rộng rãi, bao la hơn .
Quan niệm nền tảng về Đức Ái Ki-tô giáo

Bác ái là một nhân đức trực thuộc Thiên Chúa; đã trực thuộc Thiên Chúa, thì đối tượng trực tiếp chính là Thiên Chúa, qua các anh em. Nó chỉ có mỗi một đối tượng Thiên Chúa mà thôi: tức là đức ái làm cho ta mến Chúa qua người khác, và ta yêu người khác qua Chúa. Nói cách khác, nó là thần lực siêu nhiên, là ơn ban, nhờ đó ta có thể yêu mến người khác cũng một tình yêu mà Thiên Chúa vẫn yêu mến họ.

Bao lâu chúng ta không nhìn nhận Thiên Chúa trong người khác, bấy lâu đối với họ, chưa gọi được có tình yêu, thứ tình yêu Thiên Chúa muốn cho ta yêu mến Người, và Người âu yếm ta: như thế ta chưa hiểu đức ái là gì cả.

Cố nhiên Thiên Chúa yêu mến chúng ta, bằng cũng một tình yêu Người luôn luôn yêu mình Người. Nói thế nghe lạ tai nhưng là một sự thật: vì Chúa đã yêu ta, và còn yêu ta như điên như dại!

“Thiên Chúa đã thương yêu thế gian, đến mức ban Con Một cho”. Thánh Phaolô tuyên bố trường hợp mình, cũng như trường hợp tất cả chúng ta. “Trong đức tin Chúa Kitô, Đấng đã yêu tôi, và phó mình cho tôi”. Gal.II,20).

Mười Điều Răn tóm về hai quan điểm này: một là mến Chúa, hai là yêu người, nhưng có đem đổ dồn lại một đức ái còn đúng nghĩa hơn. Vì mến Chúa, yêu người không phải là hai sự kiện khác nhau: nó chỉ là hai lĩnh vực, cùng thuộc về một đức ái, có thể định nghĩa như sau:

MẾN CHÚA BAO HÀM CŨNG MỘT TÌNH YÊU MẾN, YÊU CHÍNH CHÚA VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ MẬT THIẾT VỚI NGƯỜI, YÊU NHÂN TÍNH CHÚA KITÔ, VÀ TRONG CHÚA KITÔ, YÊU TẤT CẢ TRONG NHIỆM THỂ NGƯỜI.

Thực thế, căn bản cốt yếu của giới răn bác ái Công Giáo chỉ là tín điều chúng ta sát nhập vào Chúa Kitô, một tín điều người ta ít biết đến.

Cha Dom Marmion viết: “Một tâm hồn thiếu bác ái, không thể kêu: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Nói như thế là nói dối, vì họ không bao quát cùng tình yêu đối với Chúa Kitô và các chi thể Người, họ dừng lại ở nhân tính cá nhân Đức Kitô mà quên mất khúc nối tiếp nhiệm thể, tức là thân thể Mầu Nhiệm Chúa Giêsu”.

“Khi chúng ta rước lễ, chúng ta phải sẵn sàng quảng đại bồng bế Chúa Kitô và những gì liên kết với Người, trong cùng một tình yêu mến”.

Công cuộc sáng tạo lạ lùng của Thiên Chúa vô cùng tế nhị, không phải nguyên trong việc Nhập Thể hay ơn Cứu Chuộc và trong phép Thánh Thể, nhưng mục đích của tất cả các Mầu Nhiệm đó là sát nhập kỳ diệu khiến mỗi người chúng ta được một phần vào bản thân Chúa.

Chúa Kitô, quả thực không phải chỉ nguyên Chúa Giêsu thôi, mà còn là Chúa Giêsu với tất cả các linh hồn, nhờ ơn nghĩa Thánh hợp nhất với Người (Chúa Kitô Toàn Thể, Chúa Kitô Tổng Hợp).

Như chúng ta đây, người nọ đối với người kia là anh em với nhau, không phải vì hết thảy là con cháu nguyên tổ Ađam Evà, nhưng vì nhờ ơn Thánh, cùng được hưởng mạch sống Thiên Chúa chuyển thông trong tâm hồn chúng ta.

Thánh Têrêxa Cả ở Avila tuyên bố theo ý tôi, “Phương pháp chắc chắn hơn cả, để biết chúng ta có giữ hai điều răn của đức ái, là xem tình trạng bậc trọn lành của chúng ta đối với tha nhân thế nào”.

“Chúng ta kính mến Thiên Chúa ư? Điều đó chúng ta không thể biết được, mặc dầu chúng ta có những dấu tích để đoán được như thế. Nhưng biết có yêu tha nhân không, phải, điều này chúng ta biết được.”

“Các con hãy yên tâm, các con càng tiến tới thêm yêu mến tha nhân hơn bao nhiêu, các con lại càng kính mến Thiên Chúa hơn bấy nhiêu.”

1. LÝ DO THỨ NHẤT: VÌ CHÚA GIÊSU KITÔ COI TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚNG TA LÀM CHO NGƯỜI KHÁC, LÀ NHƯ LÀM CHO CHÍNH CHÚA

“Hễ ai tiếp rước một đứa trẻ nhân danh Ta, đó là tiếp rước Ta (Luc.9,48)

Chúng ta nhắc tới bản án công phán chung thẩm, thánh sử Matthêu đề xuất cho chúng ta thấy trước. Không ai có thể tin rằng để thưởng công cho ai được vào nước trời, Chúa lại sát hạch nguyên thái độ chúng ta xử đối với người khác thôi. Nếu có thể thì bản án chung thẩm này không thành vấn đề. Chẳng qua là Chúa sớm cảnh cáo cách chúng ta sẽ đối xử với anh em.

Vua cả trời đất sẽ phán với các người ở bên hữu rằng:

“Hỡi các người Cha Ta chúc phúc. Hãy đến, vì Ta đói các ngươi cho Ta ăn, Ta khát các ngươi cho Ta uống… Ta là người cơ nhở, các ngươi tiếp rước Ta, Ta không có áo, các ngươi cho Ta mặc, Ta đau yếu các ngươi săn sóc, Ta bị tù, các ngươi thăm viếng…

Kẻ lành bỡ ngỡ hỏi Chúa rằng: “Thưa Chúa, có bao giờ chúng tôi đã làm bấy nhiêu công việc đó đâu? Chúa đáp: quả thật Ta bảo các ngươi, hết mọi lần các ngươi đã làm cho một trẻ nhỏ trong các anh em ta tức là đã làm cho Ta vậy”.

Trong bức tranh phác họa đổi ngược lại là số phận các kẻ bị lên án như sau: “Hỡi loài vô phúc hãy ra khỏi mặt Ta, vì Ta đói các ngươi không cho Ta ăn….”. Kẻ dữ đáp lại hỏi duyên cớ, được Vua cả trả lời: “Chỉ vì bay thiếu bác ái đối với anh em, tức là thiếu sót đối với Ta”. (Mt.25,34-46)

Khi ai động chạm tay vào một người nào, không phải chỉ động chạm có tay thôi, nhưng đã động đến nhân vị người ấy. Lúc đả thương ở mắt người nào là đả thương đến toàn thể con người họ rồi.

2. LÝ DO THỨ HAI: VÌ CHÚA NHẬN BÁC ÁI LÀ ĐIỀU RĂN RIÊNG CỦA NGƯỜI

Vì là một điểm Chúa bận tâm hơn cả, nên mới trối như di sản, Ngài ban mệnh lệnh cuối cùng cho các môn đệ, trước khi lìa cõi trần: “Thầy ban điều răn mới đặc biệt riêng Thầy, như Thầy yêu quý các con thế nào, các con cũng yêu nhau như vậy” (Jn.13,34).

Thiếu bác ái với anh em, tức là làm cho Chúa bị thương tích đau đớn hơn hết, khác gì phân thây:

“Anh em hãy nên một thân thể với Chúa Kitô, mỗi chi thể, tùy theo bổn phận của mình” (I. Cor.12,27 và Rom.12,5).

3. LÝ DO THỨ BA: ĐỨC BÁC ÁI ĐỐI VỚI ANH EM LÀ PHƯƠNG PHÁP TRỌNG ĐẠI ĐỂ CHỨNG MINH CHO CHÚA THẤY CHÚNG TA TIN VÀ KÍNH MẾN THÀNH THỰC.

Chúa phán với Thánh Nữ Catarina Thành Sienna: “Con không làm gì phục vụ Cha, nhưng con có thể làm giúp đỡ anh em. Phần con không thể nào yêu mến Cha vô vị lợi, bởi vì con không thể mến Cha, mà đồng thời không kèm theo ý mong Cha thương con; thế nhưng Cha đặt sẵn con ngay bên cạnh anh em con, để con có thể làm cho họ, việc con không sao làm cho Cha được: tức là yêu mến vô vị lợi, không mong một ân thưởng hay một lợi lộc gì. Lúc đó Cha coi tất cả những gì con làm cho họ, là làm cho Cha”.

Nói cách khác: con có muốn biết cách nào con chứng minh lòng con biết ơn Cha không? Không cách nào trọn hảo hơn bằng cách xử tốt đối với tha nhân, hãy tỏ đôi chút lòng nhân hậu như Cha đã xử đối với con, để con yêu họ bằng cùng một tình yêu thúc bách Cha yêu con và Cha yêu họ.

4. LÝ DO THỨ BỐN: LÀ CHÚA GIÊSU CHỈ ĐỊNH ĐỨC BÁC ÁI LÀ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI KITÔ HỮU.

Theo luận điệu của Maurice Barrès, đó là đặc điểm riêng biệt đích thực thuộc về Chúa Kitô.

Thế ra dấu tích đích thực của Kitô hữu không phải là dấu Thánh Giá, không phải kinh Tin Kính, không phải thực hành một đôi việc đạo đức bề ngoài, mà chính đức bác ái vậy.

“Các con có thực tình yêu nhau, mọi người mới nhận biết các con là môn đệ Thầy” (Jn.13,35).

Antoine Martel trong ngày lịch sử của Đại học Montpèllier (Lễ Phục Sinh năm 1931) đã tuyên bố: “Người ta sẽ quan sát thấy chính tình yêu đó sống động trong chúng ta và ở giữa chúng ta”.

Thực vậy, chính hàm lượng đức bác ái thực của chúng ta, làm cho đời sống Kitô hữu chúng ta nên một lý chứng thuận hay nghịch với Chúa Giêsu Kitô.

5. LÝ DO THỨ NĂM: TÙY THEO NGƯỜI TA THÀNH THỰC THI HÀNH BÁC ÁI, MÀ NƯỚC CHÚA ĐƯỢC RỘNG SÁNG RA NHIỀU HAY LÀ ÍT TRÊN HOÀN CẦU.

Bài cầu nguyện cho chính Linh mục, Thánh Gioan thuật lại trong Phúc Âm thư đoạn thứ 17 hai lần (câu 21 và 23). Chúa nhấn mạnh hành vi truyền bá đức tin đem lại kết quả tất nhiên là các giáo hữu hiệp nhất với nhau: “Để hết thảy chúng nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để các con cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con” (Jn.17,21).

Các giáo hữu sơ khai hiểu điều đó, khiến cho ông Trạch-Tu-Tiên (Tertullien) có thể đề cao như là thách đố: “Các người hãy coi họ yêu nhau thế!” Cái nhãn hiệu: “Hãy coi họ yêu nhau thế nào” trong Giáo Hội sơ khai, chẳng phải là khởi điểm cho nhiều cuộc trở lại đông đảo là gì?

Trong một buổi diễn thuyết khai mạc “Tuần báo Tri-thức Công Giáo” năm 1948, dưới đầu đề: “Người tri thức đứng trước bác ái Chúa Kitô” ông Daniel Rops giải thích đề tài như sau:

“Bác ái là một phương pháp hành động có một thần lực rất đặc biệt, nó là đòn bẩy (levier) có thể nhấc bổng cả thế gian, nó làm nên yếu tố động cơ của đại biến thiên lịch sử, tức là Cách mạng Thánh Giá…”

“Cuộc cách mạng Thánh Giá không giống bất cứ một cuộc cách mạng nào khác. Tất cả các cuộc cách mạng, lịch sử loài người biết và ghi lại, đều nhân danh vũ lực và bạo động. Có khi các chiến sĩ mang trong mình đức hy sinh thực sự, nhưng hoạt động của họ không kém thứ hoạt động đố kỵ và yêu sách.”

“Theo như ông Proudhon kêu lên: “Họ không có đòn bẩy mạnh, chỉ có cường bạo, thành ra không đi đến đâu cả” Cách mạng Thánh Giá, đơn phương trong phương pháp cũng như trong nguyên tắc, luôn luôn cự tuyệt không thèm dùng vũ lực và ghen ghét, không khi nào tìm dựa vào những đồng lõa xấu xa ngấm ngầm hợp với bản năng hư hèn.”

“Yêu mến thù địch ! Tha thứ những xúc phạm! Chịu đựng tất cả! Hy sinh bản thân! Như thế là điều lệ trọng đại, các giáo hữu mười hai thế hệ đầu đã trung thành giữ. Như thể là sức huyền bí, và đến lúc quyết liệt đã đem lại chiến thắng vẻ vang. Cách mạng Thánh Giá là Cách mạng Bác ái.”

“Cuộc cách mạng này phải luôn luôn khởi công lại.”

Ông Antoine Martel quả quyết: “Tình huynh đệ Kitô giáo đối với ta lúc này đây, là phương pháp cốt yếu để hoạt động tông đồ”. Hai lần ông nhấn mạnh trong tình thế hiện tại, vai trò bác ái không gì có thể thay thế được.

“Có lẽ trong giai đoạn chúng ta đang sống đây không cần phải thực hiện đức khó nghèo phải tới bậc anh hùng như đối với Thánh Phanxicô Khó Khăn để thực hiện cải tổ xã hội và hàng Giáo sĩ sa sút vì một số người sống xa hoa, hoạt động chia rẽ, bác ái quả là nhu cầu đặc biệt, để tái lập cộng đồng sống theo tinh thần Kitô Giáo…”

“… Thời đại chúng ta, hình như người ta ham muốn phụng sự cá nhân hơn là cộng đồng, như thế chúng ta phải sống thân mật hơn, tỏ tình huynh đệ bao quát hơn. Cũng như Thánh Phanxicô Thành Assisi, bất chấp những người đương thời tỏ ra bất mãn. Ngài đã cải huấn thời đại mình, chúng ta trong thời đại này, đối với tật ích kỷ, thù ghét không đâu, chúng ta phải nên chứng nhân sống động trong tình thương yêu lẫn nhau.”

Sức mạnh đích thực của tinh thần Kitô Giáo được đo lường bằng tình bác ái huynh đệ luân chuyển khắp hoàn cầu: quả quyết như thế không phải là là điều quá đáng.

Tác giả bài viết: ditimchanly

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"
   25/02/2020 20:37

  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"

  “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.
  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông
   24/12/2019 05:01

  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông

  Trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng sinh, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang học tập tại khu vực Phùng Khoang – Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện “Bó Tờ - Thắp sáng đêm đông” tại giáo xứ Bó Tờ, thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong hai ngày 21-22 tháng 12 năm 2019.
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
   02/07/2019 10:16

  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người

  Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nạn buôn người đã đạt đến mức kỷ lục và “tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới”.
  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
   16/06/2019 08:34

  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

  Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn đã công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận chính thức Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.
 • Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.
   16/06/2019 05:56

  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã công bố Văn thư Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas của Giáo phận. Sau đây là toàn văn Thư Bổ nhiệm Giáo vụ:
  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.
   10/06/2019 23:40

  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.

  Trong ngày 08-09/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang vui mừng đón Cộng đoàn Gioan từ Giáo xứ Hữu Vy thuộc Giáo phận Thái Bình tới thăm Giáo xứ, thăm vùng đất Truyền giáo Hà Giang và giúp đỡ chia sẻ với các em học sinh nghèo.
 • Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu
   05/06/2019 10:21

  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu

  Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu”.
  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế
   25/05/2019 21:04

  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế

  Trong Giáo hội tiên khởi, lần đầu tiên những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Môsê không?
 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập24
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm23
 • Hôm nay6,907
 • Tháng hiện tại6,907
 • Tổng lượt truy cập5,286,134
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Urbi et Orbi 27/03/2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây