www.giaophanlangson.org

Thông Báo Truyền Chức Thánh

Thứ năm - 06/04/2017 05:35
Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn thông báo về việc "Đức Giám mục Giáo phận dự kiến sẽ truyền chức Phó tế cho hai thầy đã hoàn tất chương trình đào tạo tại các Đại Chủng viện trong mùa Phục Sinh năm nay". Đồng thời, "Xin cùng hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy. Nếu ai biết chắc chắn thầy nào có điều gì bất xứng với thánh chức Phó tế, chuẩn bị cho thánh chức Linh mục, thì theo lương tâm và thiện ích của Giáo Hội, buộc phải thông báo cho Đức Giám mục Giáo phận bằng thư từ hay trực tiếp gặp gỡ, hoặc qua một linh mục nào đó để vị này báo trình về Đức Giám mục, trước ngày 30/4/2017."

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN LẠNG SƠN – CAO BẰNG
Số 04 Văn Miếu – P.Chi Lăng – Tp.Lạng Sơn – Việt Nam. Đt: 0205.3810.367
Email: tgmlangsonvn@gmail.com ; Website: www.giaophanlangson.org
                             
THÔNG BÁO TRUYỀN CHỨC THÁNH
 
         
Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn thông báo:
 
Đức Giám mục Giáo phận dự kiến sẽ truyền chức Phó tế cho hai thầy đã hoàn tất chương trình đào tạo tại các đại chủng viện trong mùa Phục Sinh năm nay.  Đó là các thầy:
 
1.  Thầy Giuse Trần Chu Năng, sinh ngày 06/09/1975 tại Nam Định.
Con ông Đaminh Trần Minh Liết (đã qua đời)
và bà Rosa Nguyễn Thị Hồi ở Giáo họ Hạ Linh, Giáo xứ Liên Thủy, Giáo phận Bùi Chu.
Hiện thầy đang phục vụ tại Giáo xứ Mỹ Sơn thuộc Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng.
 
2.  Thầy Vinh Sơn Vũ Văn Công, sinh ngày 01/08/1976 tại Nam Định,
Con ông Vinh Sơn Vũ Văn Hội và bà Maria Vũ Thị Quẹt, cả hai đã qua đời,
thuộc Giáo xứ Tùng Nhì, Giáo phận Bùi Chu.
Hiện thầy đang phục vụ tại Tòa Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.
 
Xin cùng hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy. Nếu ai biết chắc chắn thầy nào có điều gì bất xứng với thánh chức Phó tế, chuẩn bị cho thánh chức Linh mục, thì theo lương tâm và thiện ích của Giáo Hội, buộc phải thông báo cho Đức Giám mục Giáo phận bằng thư từ hay trực tiếp gặp gỡ, hoặc qua một linh mục nào đó để vị này báo trình về Đức Giám mục, trước ngày 30/4/2017.
 
Không chấp nhận thông tin nặc danh dưới mọi hình thức. 
 
Lạng Sơn, ngày 04 tháng 4 năm 2017
                                                              Văn Phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn
 Linh mục Giuse Đỗ Hồng Phúc, SDB
(đã ký)
 
 
Lưu ý   Xin quý Cha cho thông báo 03 lần tại các Giáo xứ, Giáo họ trong Giáo phận vào các ngày:

1.  Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 09 tháng 4  năm 2017,
2.  Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 16 tháng 4  năm 2017,
3.  Chúa Nhật II Phục Sinh,  ngày 23 tháng 4  năm 2017.

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn