www.giaophanlangson.org

Nghi thức Bế Mạc Năm Thánh ngoại thường tại các Giáo hội địa phương

Thứ ba - 18/10/2016 10:56
Các chỉ dẫn sau đây về Nghi thức bế mạc Năm Thánh ngoại thường tại các Giáo Hội địa phương, được áp dụng cho các Giáo Hội theo nghi lễ Rôma và các Giáo Hội Tây phương ngoài nghi lễ Rôma. Thẩm quyền của các Giáo Hội ngoài nghi lễ Rôma có thể sửa đổi một số nghi thức cho hợp với văn hóa địa phương.
psychology dissertation examples ----------- + ---------
NGHI THỨC BẾ MẠC NĂM THÁNH NGOẠI THƯỜNG

buy a business plan for a boutique hotel TẠI CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 13 tháng 11 năm 2016
Chúa nhật XXXIII Thường niên

http://www.societas.si/?how-to-write-a-college-assignment how to write a college assignment DẪN NHẬP

Các chỉ dẫn sau đây về Nghi thức bế mạc Năm Thánh ngoại thường tại các Giáo Hội địa phương, được áp dụng cho các Giáo Hội theo nghi lễ Rôma và các Giáo Hội Tây phương ngoài nghi lễ Rôma. Thẩm quyền của các Giáo Hội ngoài nghi lễ Rôma có thể sửa đổi một số nghi thức cho hợp với văn hóa địa phương.

Nếu muốn, các Giám mục Giáo Hội Đông phương cũng có thể thích ứng nghi thức này với truyền thống phụng vụ riêng của mình.

http://www.townandcountryinteriors.com/bachelor-thesis-ghostwriter-preis/ bachelor thesis ghostwriter preis Ngày cử hành

1. Trong Trọng sắc “Dung mạo Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ấn định Năm Thánh sẽ bế mạc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016, Lễ Trọng kính Chúa Kitô Vua Vũ trụ, với nghi thức đóng Cửa Thánh tại Đền thờ thánh Phêrô ở Vatican. Vào Chúa nhật trước đó, ngày 13 tháng 11, Chúa nhật XXXIII Thường niên, Năm Thánh sẽ bế mạc tại các Giáo Hội địa phương.

coding homework help Địa điểm cử hành

2. Tại các Giáo Hội địa phương, chỉ cử hành nghi thức bế mạc Năm Thánh tại Nhà thờ Chánh Tòa.

Tại các nhà thờ hay đền thánh khác được Giám mục giáo phận chỉ định có mở Cửa Lòng Thương Xót, có thể cử hành Thánh lễ tạ ơn, do một vị đại diện Giám mục chủ sự.

Vị Chủ sự

3. Do tính cách của ngày bế mạc và theo truyền thống Giáo Hội, Giám mục là người thích hợp nhất để chủ sự việc cử hành toàn bộ nghi thức. Các linh mục, nhất là những cộng tác viên thân cận của Giám mục, sẽ đồng tế với Giám mục. Các phó tế, các thừa tác viên Giúp lễ, Đọc sách, sẽ thi hành tác vụ theo chức năng, cộng đoàn tín hữu được đặc biệt khuyến khích tham dự càng đông càng tốt. Nếu nghi thức bế mạc được cử hành cùng lúc tại nhà thờ đồng chánh tòa, thì sẽ do vị đại diện Giám mục chủ sự.

http://www.sodascore.com/writing-a-good-college-admissions-essay-winning/ writing a good college admissions essay winning Cử hành Thánh Thể

4. Thánh lễ bế mạc Năm Thánh ngoại thường chủ yếu là lễ Chúa nhật.Nếu Giám mục xét thấy thích hợp, có thể dâng Thánh lễ Tạ ơn, ghi trong Sách lễ Rôma, phần Thánh lễ tùy nhu cầu (số 49). Các bài đọc lấy theo Chúa nhật XXXIII Thường niên.

help with writing a letter Biểu lộ tâm tình tạ ơn

5. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Giám mục, theo cách thức phù hợp với phụng vụ, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những ân phúc đã lãnh nhận trong Năm Thánh và mời gọi cộng đoàn cùng hợp ý tạ ơn. Đây là lúc đặc biệt thích hợp để hát lên bài ca Magnificat của Đức Trinh Nữ Maria như lời tạ ơn chung của toàn thể Hội Thánh.

phd papers NGHI THỨC NHẬP LỄ

6.   Vào Chúa nhật XXXIII Thường niên, cộng đoàn tín hữu quy tụ về nhà Thờ Chánh tòa vào giờ đã định trước.

7.   Khi cộng đoàn đã tập họp, đoàn rước gồm Đức Giám mục, các linh mục đồng tế, phó tế, mặc lễ phục xanh, bắt đầu tiến vào Nhà thờ. Ca đoàn và dân chúng cùng hát bài ca Năm Thánh.

8.   Đức Giám mục cúi chào bàn thờ, đến ghế chủ sự, và xướng:

http://www.ciplimemeprotezi.net/comment-se-construit-une-dissertation/ comment se construit une dissertation Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

: Amen
     
Đức Giám mục chào cộng đoàn:


professional essay writing service Nguyện xin lòng thương xót của Chúa Cha, bình an của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, ở cùng tất cả anh chị em.

: Và ở cùng cha.
 
9.   Đức Giám mục mời gọi cộng đoàn theo mẫu sau hoặc những lời tương tự:

http://www.fingerprintsservicesinc.com/music-college-essay/ music college essay Anh chị em rất thân mến,
http://www.pessebremoviment.com/book-reviews-online/ book reviews online Năm Thánh đã đến lúc kết thúc.
Năm Thánh là thời gian đặc biệt của ân sủng và lòng thương xót.

http://www.gitelesprunelles.be/social-work-dissertation-examples/ social work dissertation examples Trong thánh lễ này, chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha
lời ca chúc tụng và tạ ơn
vì muôn hồng ân Chúa đã tuôn tràn trên chúng ta.

http://www.meandergroep.com/?uk-dissertation-writing-help-learning uk dissertation writing help learning Một lần nữa, trước khi cử hành mầu nhiệm thánh,
chúng ta xin Chúa rưới đổ dầu thơm dịu mát của lòng thương xót
trên chúng ta đang thú nhận tội lỗi mình,
và từ đấy lòng đang sẵn sàng tha thứ cho nhau.


10.     Sau giây lát thinh lặng, phó tế hay một thừa tác viên đọc hoặc hát những lời cầu sau đây (xem sách lễ Rôma, mùa Chay)

Chúa dạy chúng con phải tha thứ cho nhau
trước khi đến bàn thờ Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.


Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con              hoặc:  Kyrie, eleison

Chúa kêu cầu lòng thương xót cho các tội nhân
khi Chúa đang chịu treo trên thập giá.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.


Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con      hoặc: Christe, eleison

Chúa trao thừa tác vụ giao hòa cho Hội Thánh.
Xin Chúa thương xót chúng con.


Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con   hoặc:  Kyrie, eleison

11. Đức Giám mục đọc lời nguyện kết:

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Đáp: Amen

12. Hát kinh Vinh danh. Thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn