www.giaophanlangson.org

Kinh đọc thể hiện lòng đạo đức bình dân và là sức mạnh truyền giáo

Chủ nhật - 05/11/2017 22:31
Giáo lý Hội Thánh Công giáo xoay quanh bốn trục chính: tuyên xưng đức tin, các bí tích đức tin, đời sống đức tin, kinh nguyện trong đời sống đức tin.
Kinh đọc thể hiện lòng đạo đức bình dân và là sức mạnh truyền giáo

When facing a deadline crisis or a source url uk paper you cant handle, AssignmentMasters provides professional, affordable assignment Kinh đọc thể hiện lòng đạo đức bình dân và là sức mạnh truyền giáo

Before deciding whether to make use of an academic writing service, you must wonder what exactly follow urls do. When do they work?
Nền tảng giáo lý này thể hiện bốn chiều kích nguồn mạch của đời sống Kitô hữu: tin, cử hành, cầu nguyện và sống. Có hai hình thái thể hiện nguồn mạch: một là cử hành việc Phụng tự chính thức của Giáo hội và hai là thực hành lòng đạo bình dân. Need to buy dissertation? Then apply to go to sites and get a qualified help from experts. They know everything about academic preparation. Các kinh chúng ta đọc được soạn từ nhiều đời, từ khi các nhà truyền giáo đặt chân lên đất Việt cho đến hôm nay, và còn nối tiếp qua dòng lịch sử Giáo hội. Đó là nền tảng và là kho tàng đức tin được trình bày cách cô đọng; đồng thời đó cũng là hình thái đơn sơ, dễ dàng giúp biểu lộ lòng tin - một cách thế thể hiện lòng đạo bình dân. Suốt mấy trăm năm lịch sử, các kinh đã nâng đỡ và nuôi dưỡng đời sống đức tin của giáo dân Việt Nam và làm cho đức tin ấy sống động.

Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, các số từ 122-126, Đức Thánh Cha Phanxicô đã diễn tả về “sức mạnh truyền giáo của lòng đạo bình dân”. Dưới ánh sáng của Tông huấn này chúng ta nhìn các kinh với các mục tiêu:

Các kinh đọc thể hiện lòng đạo bình dân là cơ sở thần học của công cuộc Tân Phúc Âm hóa.

Các kinh đọc thể hiện lòng đạo bình dân là tiến trình hội nhập văn hóa.

Các kinh đọc thể hiện lòng đạo bình dân là sức mạnh của việc truyền giáo.

Ở số 123, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng nhắc lại: Đức Thánh Cha Phaolô VI nói rằng lòng đạo bình dân “biểu lộ một lòng khao khát Thiên Chúa mà chỉ những kẻ đơn sơ và nghèo khó mới cảm nhận được”.1

Còn Đức Bênêđictô khi nói về châu Mỹ Latinh đã vạch ra rằng, lòng đạo bình dân là “một kho báu của Hội Thánh Công giáo”, ở đó “chúng ta thấy được tâm hồn của các dân tộc Mỹ Latinh”2.

Ở số 124, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng nói: Lòng đạo bình dân là ơn của Chúa Thánh Thần, nó đúng là “một linh đạo nhập thể trong văn hóa của những người thấp hèn”3; “nó là một cách sống đức tin hợp lệ, một cách cảm nhận mình là thành phần của Hội Thánh và biểu lộ tư cách người truyền giáo”4.

Số 125 thì kể lại tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô: Tôi nghĩ đến lòng tin kiên vững của các bà mẹ chăm sóc những đứa con bệnh tật của họ, họ là những người rất yêu mến lời kinh Mân Côi dù có lẽ họ chỉ biết sơ sài những điểm của kinh Tin Kính... Không một ai yêu mến dân thánh của Thiên Chúa, mà lại có thể coi hành động này chỉ là biểu hiện của một cố gắng thuần tuý phàm trần trong cuộc tìm kiếm Thiên Chúa. Chúng là biểu hiện của một đời sống hướng thần được nuôi dưỡng bởi tác động của Chúa Thánh Thần...

Số 126 tóm gọn về “sức mạnh truyền giáo của lòng đạo bình dân” rằng: Lòng đạo bình dân như là kết quả của Tin Mừng hội nhập trong văn hoá, là một sức mạnh Phúc Âm hóa tích cực mà chúng ta không được coi nhẹ, nếu không, chúng ta sẽ không thể nhận ra tác động của Chúa Thánh Thần…

Việc hiểu ý nghĩa các kinh đọc và gieo vào đó tâm tình cầu nguyện, giúp cho mỗi người Kitô chúng ta đạt được các mục tiêu mà Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng đã nêu ở tầng sâu ý nghĩa.

Việc hiểu ý nghĩa các kinh đọc và gieo vào đó tâm tình cầu nguyện, giúp cho mỗi người Kitô chúng ta thể hiện bốn chiều kích nguồn mạch của đời sống Kitô hữu: tin, cử hành, cầu nguyện và sống được vững vàng.
 

Nt Maria Thérèse Minh Thùy, dòng Đa Minh Rosa Lima
___________________________________________________
1 Đức Thánh Cha Phaolô VI, Tông Huấn Evangelii Nuntiandi, số 48: AAS 68 (1976), 38.

2 Diễn từ Khai Mạc Đại Hội Lần Thứ V của các Giám Mục Châu Mỹ Latinh và Caribê (13/5/2007), 1: AAS 90 (2007), 446.

3 Ibid., 263.

4 Đại hội lần thứ V của các Giám mục Châu Mỹ Latinh và Caribê, Văn kiện Aparecida, 29-6-2007, 264

College Essay Background Story Forum. 914 likes. Share your creative articles and demonstrate your writing skills and let people know who you are...Write on any topic... Academic writing is too hard? You can buy research paper, essays, and other assignments from the best watch. 15% OFF first order! Những tin mới hơn

Still, thanks to you, guys, I can afford to have a professional tutor http://www.hotrodgarage.hu/?masters-thesis-requirements for me! Write my essay for. You could pick a topic you're already.

best buy swot analysis Cv Writing Service Milton Keynes Master define personal essay how to write an argumentative paper Simply say to Academized "http://www.tkspace.net/?homework-help-ks3-re" and once your order is placed, all of that pressure, negativity and self-doubt will be gone. Những tin cũ hơn

Interactive online http://mirchinews.net/help-on-dissertation-the-canon-and-feudal-law/,Best site for Math homework help solutions