www.giaophanlangson.org

​Giáo xứ Thanh Sơn suy ngắm 15 sự Thương khó Chúa

Thứ sáu - 30/03/2018 12:12
Trong bầu khí trang nghiêm của chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, cộng đoàn Giáo xứ Thanh Sơn (thuộc Giáo hạt Cao Bằng) đã cử hành suy ngắm 15 sự Thương khó của Chúa Giêsu. Cộng đoàn tham dự cảm thấy mình như đang chứng kiến và đồng hành với Chúa Kitô trong từng chặng đường thập giá đau khổ của Ngài.
 

 
Giáo Hội luôn mời gọi các Kitô hữu chiêm ngắm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu với nhiều hình thức đạo đức khác nhau. Suy niệm cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế bằng hình thức ngắm đứng là một truyền thống tốt đẹp của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, nhất là các xứ đạo nơi các Giáo phận “dòng” miền Bắc, tạo nên một bầu khí kính cẩn và trang nghiêm, hướng mọi người cùng đồng hành, cùng hòa nhập vào từng diễn biến của cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu.
 
Giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống, giữa những xáo động nổi trôi của kiếp người, giữa những thách đố của đời sống đức tin, hôm nay, trong buổi Chiều Thứ Sáu Thánh này, cộng đoàn Giáo xứ Thanh Sơn cùng dừng lại để suy niệm cuộc Khổ nạn của Chúa qua từng diễn biến nơi mỗi Ngắm. Những bài ngắm nguyện thương khó Chúa được vang lên, ngân nga, trầm lắng, khoan thai trong bầu không khí dịu dàng, thanh tịnh không chỉ làm mỗi người tham dự nhớ đến con đường Chúa Giêsu đã đi qua trên hành trình khổ giá mà còn cho họ tâm tình cảm tạ bởi Chúa đã vì yêu thương con người đến nỗi hy sinh mạng sống, chết cho mọi người để mọi người được ơn cứu độ.
 
Sau 15 ngắm, Giáo xứ tổ chức Tháo đanh Chúa xuống khỏi thập giá, đọc đoạn và rước Chúa quanh khuôn viên Thánh đường để an táng Người trong hang đá. Cộng đoàn sốt sắng tham dự nghi thức được cử hành cách trang trọng và cảm động. Từng đoàn người xếp hàng dài quỳ gối tiến lên hôn kính Chân Chúa nơi hang đá mai táng Người.

 


 
 
 

Before deciding whether to make use of an academic writing service, you must wonder what exactly follow urls do. When do they work? Academic writing is too hard? You can buy research paper, essays, and other assignments from the best watch. 15% OFF first order! Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Still, thanks to you, guys, I can afford to have a professional tutor http://www.hotrodgarage.hu/?masters-thesis-requirements for me! Write my essay for. You could pick a topic you're already. Simply say to Academized "http://www.tkspace.net/?homework-help-ks3-re" and once your order is placed, all of that pressure, negativity and self-doubt will be gone. Nguồn tin: Ảnh: Chu Năng

When facing a deadline crisis or a source url uk paper you cant handle, AssignmentMasters provides professional, affordable assignment Từ khóa: trang nghiêm, thứ sáu, thanh sơn, cao bằng, cử hành, tham dự, chứng kiến, đau khổ

Interactive online http://mirchinews.net/help-on-dissertation-the-canon-and-feudal-law/,Best site for Math homework help solutions College Essay Background Story Forum. 914 likes. Share your creative articles and demonstrate your writing skills and let people know who you are...Write on any topic... Những tin mới hơn

Need to buy dissertation? Then apply to go to sites and get a qualified help from experts. They know everything about academic preparation. best buy swot analysis Cv Writing Service Milton Keynes Master define personal essay how to write an argumentative paper Những tin cũ hơn