www.giaophanlangson.org

Cha Giuse Trần Đức Hạnh nhận chức Chính xứ Giáo xứ Chính Tòa

Thứ hai - 13/11/2017 06:47
Chiều thứ Hai, ngày 13 tháng 11 năm 2017, Giáo xứ Chính toà Cửa Nam hân hoan mừng đón cha Tân Chính xứ Giuse Trần Đức Hạnh – Tổng Đại diện Giáo phận, cùng hai cha Tân phó xứ Vinhsơn Đào Văn Uyên và Giuse Nguyễn Văn Vinh.
Thánh lễ nhận chức Chính xứ Chính Tòa Lạng Sơn

All-round physics homework help in the U.S. is Need physics homework help in the U Ask us to follow U.S. to avail custom Thánh lễ nhận chức Chính xứ Chính Tòa Lạng Sơn

What is http://zapol.com.pl/role-student-social-service-essay-lang-en/? Hire writers is an article/content writing company, you can signup with hire writers in 2 different ways; You signup as a client to Xem hình ảnh tại đây
 
Trước 14 giờ 30 chiều, Hội đồng Giáo xứ, các hội đoàn của Giáo xứ và đại diện các thành phần Dân Chúa đã có mặt chỉnh tề tại sân nhà thờ để đón tiếp Đức cha, quý cha và quý khách.
 
Thánh lễ bắt đầu lúc 15 giờ tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn. Tham dự thánh lễ có đông đảo giáo dân Giáo xứ Chính tòa cùng các khách quý đến từ các Giáo xứ Thanh Sơn, Tà Lùng là nhiệm sở cũ của cha Tân Chính xứ Giuse và cha Tân phó xứ Vinhsơn cùng từ Giáo xứ Thất Khê là quê hương cha Tân phó xứ Giuse.
 
Cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo, đương nhiệm Chính xứ Chính Tòa, chủ sự Thánh lễ với sự hiện diện của Đức cha Giuse và sự đồng tế của linh mục đoàn Giáo phận. Cha chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn về tâm tình tạ ơn của Thánh lễ đặc biệt hôm nay. Ngài mời gọi cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện cho Giáo phận, cách riêng cho Giáo xứ Chính Tòa và quý Cha tân chính – phó xứ sẽ nhận chức trong Thánh lễ hôm nay.
 
Nghi thức giao – nhận chức Chính xứ được cử hành sau bài Đáp ca. Cha Giuse Đỗ Hồng Phúc (SDB), Chánh văn phòng Tòa Giám mục, công bố Bổ nhiệm thư của Đức Giám mục Giáo phận cho cha Giuse Trần Đức Hạnh – Tổng Đại diện, Tân chính xứ Chính Tòa, cha Vinhsơn Đào Văn Uyên và cha Giuse Nguyễn Văn Vinh làm phó xứ. Nghi thức tiếp tục với phần tuyên xưng đức tin và lặp lại lời hứa ngày thụ phong Linh mục của cha Tân chính xứ, cùng với các nghi thức trao – nhận giây các phép, trao sách và công bố Tin Mừng, trao Tòa Giải tội và Nhà Tạm Thánh Thể, trao Ghế chủ sự.
 
Cha Tân chính xứ tiến lên chủ sự phần Phụng vụ Thánh Thể mà khởi đầu bằng việc nhận lễ vật của đại diện Dân Chúa tiến dâng. Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí sốt sắng, trang trọng và đầy tâm tình.
 
Cuối Thánh lễ, cha Chánh văn phòng công bố Bổ nhiệm thư của Đức Giám mục cho cha Giuse Hoàng Văn Tiệc, Tân quản lý Tòa Giám mục Lạng Sơn.
 
Cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo, nguyên chính xứ và cha Giuse Trần Đức Hạnh, tân chính xứ đã ngỏ lời với cộng đoàn Phụng vụ. Các ngài tri ân Đức cha Giuse, tri ân quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa cho sứ vụ vừa kết thúc hay sứ vụ vừa được khởi nhận. Các ngài cũng xin Đức cha và mọi người thêm lời cầu nguyện để chu toàn sứ vụ được Chúa qua Giáo hội trao phó.
 
Đại diện Dân Chúa Giáo xứ Chính Tòa cũng có lời tâm tình bày tỏ sự vâng phục và yêu mến với Đức Giám mục Giáo phận cùng quý cha Tân chính xứ, tri ân cha nguyên chính xứ. Những bó hoa chứa đựng bao tâm tình được dâng tặng các ngài.
 
Đức cha Giuse, trong bài huấn từ cuối Thánh lễ, nói lên sự cảm kích của ngài trước sự dấn thân mục vụ của cha Tổng Đại diện Giuse Trần Đức Hạnh mà giờ đây là Tân Chính xứ Giáo xứ Chính Tòa, một sứ vụ nặng nề và nhiều vất vả; trước sự hy sinh và quảng đại vì Giáo hội của cha Vinhsơn Đào Văn Uyên và cha Giuse Nguyễn Văn Vinh tân Phó xứ. Ngài mời gọi cộng đoàn nỗ lực cộng tác với các ngài để xây dựng Gia đình đức tin là Giáo xứ Chính Tòa ngày một thăng tiến, xứng đáng là xứ Mẹ của các xứ đạo trong Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng.
 
Thánh lễ kết thúc lúc 16 giờ 30 trong lời thánh ca cầu nguyện cho các Linh mục. Đây là Thánh lễ giao – nhận chức vụ Chính xứ thứ ba được cử hành trong ngày đầu tiên của tuần lễ thuyên chuyển Linh mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Các Thánh lễ diễn ra với thời lượng khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ nhưng các nghi thức được cử hành cách nhịp nhàng, sốt sắng và giúp cho cộng đoàn tham dự ý thức sâu xa sứ vụ mục tử của quý cha Chính xứ.


Untold Content is a writing consultancy. We provide Dissertation Sur La Revolution Industrielles and specialize in translating complex insights into compelling stories. Xem hình ảnh tại đây
 
@ScienceWriters. With more than 2,000 members, the National Association of http://worldrallytour.cat/phd-dissertation-blogs/ fosters the dissemination of accurate information regarding science.

Đoàn đồng tế tiến vào thánh đường.


Cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo, đương nhiệm Chính xứ Chính Tòa, chủ sự phần Phụng vụ Lời Chúa.
Cha Chánh văn phòng Tòa GIám mục công bố Văn thư Bổ nhiệm Giáo vụCha Tân chính xứ Giuse Trần Đức Hạnh tuyên xưng Đức tin.Ngài lặp lại Lời tuyên hứa ngày thụ phong Linh mục trước mặt Đức Giám mục.Cha Phaolô, nguyên Chính xứ, trả lại giây các phép tượng trưng quyền coi sóc Giáo xứ Chính Tòa cho Đức Giám mục.Ngài trao lại cho cha Tân Chính xứ Giuse.


Cha Tân chính xứ Giuse công bố Tin Mừng.Đức cha Giu-se chia sẻ Tin Mừng.

Đức cha trao Tòa Giải Tội cho Cha Tân chính xứ Giuse.Đức cha trao Ghế Chủ tọa cho Cha Tân chính xứ Giuse..Cha Giuse nhận chìa khóa và mở Nhà Tạm.


Ngài nhận lễ vật của đại diện Dân Chúa.Cuối Thánh lễ, cha nguyên chính xứ Phaolô ngỏ lời với Cộng đoàn.Cha Tân chính xứ bày tỏ tâm tình.Đại diện Giáo xứ Chính Tòa phát biểu tri ân.Hai cha quản lý trao lại Sổ Quản Lý GIáo phận và Tòa Giám mục cho Đức cha Giu-seNgài trao Sổ Quản lý lại cho cha Tân Quản lý Tòa Giám mục.

 
Professional How To Write Your Dissertation Justification at your disposal: 100% plagiarism free High quality results by the deadline Specialists educated in your Xem Album hình ảnh tại đây

Research Papers Related To Nursing - work with our writers to get the quality essay meeting the requirements Proofreading and editing aid from top professionals. Federal Resume Sports Team Business Plan by certified Federal Resume Writers. What is a Federal Resume? Since the elimination of the complicated Government Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Buy follow url for a cheap price. Any topic, fast completion, quality guarantee. Wondering how to write my essay? Ask us! Từ khóa: thứ hai, cửa nam, hân hoan, tân chính, đại diện

Essay help online from professional writers with Bachelor and Master's degrees. Help With Writings are ready to complete any kind of paper. Available 24/7. Những tin mới hơn

Get a whopping 20% (FIRST TIMER'S) Discount when you order our write my essay for me service. click heres with an authentic UK essay writing service. Những tin cũ hơn