www.giaophanlangson.org

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 50/2017

Thứ sáu - 03/11/2017 20:14
Nội dung: Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên: Là anh em với nhau; Tìm Nét Riêng của Học viện Công giáo Việt Nam; Đóng góp của Kitô giáo cho tương lai của châu Âu; 65.000 bạn trẻ đã trả lời Bản câu hỏi của Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ; Đức giáo hoàng Phanxicô và Đức Tổng giám mục Welby kêu gọi hoà bình ở Nam Sudan.
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 50/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 50/2017

Nội dung:

click – Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên: Là anh em với nhau

– Tìm Nét Riêng của Học viện Công giáo Việt Nam

– Đóng góp của Kitô giáo cho tương lai của châu Âu

http://www.hidrarel.com/grueneau-whitson-1993/ – 65.000 bạn trẻ đã trả lời Bản câu hỏi của Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ

Business Plan Pro Customer Service – Đức giáo hoàng Phanxicô và Đức Tổng giám mục Welby kêu gọi hoà bình ở Nam Sudan.

  ↓  

Những tin mới hơn