www.giaophanlangson.org

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 14/2018 - WHĐ

Thứ năm - 01/03/2018 09:08
Nội dung: Suy niệm Chúa nhật 3 Mùa Chay: Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây; Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 33: Đừng sợ!; Đức Giám mục Cận Lộc Cương: Chúng tôi rất vui mừng về cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha với Trung Quốc; Trung Quốc: Gần 50.000 người được rửa tội trong năm 2017; “AveJmj”: Hướng về Panama với chuỗi Mân Côi.
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 14/2018 - WHĐ

Resume Writing Services Virginia Beach Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 14/2018 - WHĐ

go to link
Nội dung:

Order Of Chapters In Dissertation - Suy niệm Chúa nhật 3 Mùa Chay: Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây
- Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 33: Đừng sợ!
- Đức Giám mục Cận Lộc Cương: Chúng tôi rất vui mừng về cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha với Trung Quốc
- Trung Quốc: Gần 50.000 người được rửa tội trong năm 2017
- “AveJmj”: Hướng về Panama với chuỗi Mân Côi.

Files/Poster gửi kèm: 

http://www.tgssecure.com/?do-my-homework-site follow link Những tin mới hơn

Henry Ford Essays Những tin cũ hơn