www.giaophanlangson.org

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 13/2018

Thứ hai - 26/02/2018 21:24
Nội dung: Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Chay: Được biến đổi hình dạng; Thượng Hội đồng Giám mục Khoá thường lệ thứ 15: “Chân phước Anrê Phú Yên - Một Người trẻ Chứng nhân”; Một giám mục của Giáo hội thầm lặng Trung Quốc: “Chúng tôi sẽ vâng phục Đức giáo hoàng”; Ngày Giới trẻ Thế giới Panama 2019: đã có hơn 40.000 người ghi danh; Uỷ ban Toà thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên: bổ nhiệm và tái bổ nhiệm.
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 13/2018

Resume Writing Services Virginia Beach Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 13/2018

go to link
Nội dung:

Order Of Chapters In Dissertation - Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Chay: Được biến đổi hình dạng
- Thượng Hội đồng Giám mục Khoá thường lệ thứ 15: “Chân phước Anrê Phú Yên - Một Người trẻ Chứng nhân”
- Một giám mục của Giáo hội thầm lặng Trung Quốc: “Chúng tôi sẽ vâng phục Đức giáo hoàng”
- Ngày Giới trẻ Thế giới Panama 2019: đã có hơn 40.000 người ghi danh
- Uỷ ban Toà thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên: bổ nhiệm và tái bổ nhiệm.


http://www.tgssecure.com/?do-my-homework-site follow link Những tin mới hơn

Henry Ford Essays Những tin cũ hơn