www.giaophanlangson.org

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 09/2018 - WHĐ

Thứ năm - 25/01/2018 04:06
Suy niệm Chúa nhật 4 Thường niên: Hãy xuất khỏi người này!; Phái đoàn Bộ Ngoại giao Toà thánh đến thăm Việt Nam; Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Chilê: Gặp các giám mục Chilê; Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Pêru: Gặp các giám mục Pêru.
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 09/2018 - WHĐ

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 09/2018 - WHĐ

Nội dung: follow – Suy niệm Chúa nhật 4 Thường niên: Hãy xuất khỏi người này!
– Phái đoàn Bộ Ngoại giao Toà thánh đến thăm Việt Nam
– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Chilê: Gặp các giám mục Chilê
– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Pêru: Gặp các giám mục Pêru.

    ↓
 
 

Dissertation On School Financial Management Những tin mới hơn

http://www.sgomentocomics.com/word-count-phd-thesis/ source url Những tin cũ hơn