www.giaophanlangson.org

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 09/2018 - WHĐ

Thứ năm - 25/01/2018 04:06
Suy niệm Chúa nhật 4 Thường niên: Hãy xuất khỏi người này!; Phái đoàn Bộ Ngoại giao Toà thánh đến thăm Việt Nam; Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Chilê: Gặp các giám mục Chilê; Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Pêru: Gặp các giám mục Pêru.
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 09/2018 - WHĐ

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 09/2018 - WHĐ

see Nội dung:
– Suy niệm Chúa nhật 4 Thường niên: Hãy xuất khỏi người này!

– Phái đoàn Bộ Ngoại giao Toà thánh đến thăm Việt Nam
– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Chilê: Gặp các giám mục Chilê
– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Pêru: Gặp các giám mục Pêru.

    ↓
 
 

enter Nhs Admission Essay Những tin mới hơn

http://www.sgomentocomics.com/what-is-dissertation-paper/

here Những tin cũ hơn