www.giaophanlangson.org

Thượng phụ Công Giáo đầu tiên được đón tiếp trên 'miền đất của tiên tri Môhamét'

Thứ hai - 06/11/2017 10:34
Đức Hồng Y Rai là Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Maronite sẽ đến thăm Saudi Arabia trong chuyến viếng thăm lịch sử đầu tiên của một nhà lãnh đạo Kitô giáo trên ‘miền đất của tiên tri Môhamét’
Đức Hồng Y Rai

My professional source sites process puts you and your ideas first. Are you ready to hire a ghostwriter pro for your book or personal memoir? Đức Hồng Y Rai

see url - Find out common recommendations how to receive a plagiarism free themed dissertation from a expert writing service Proposals
Hôm thứ Sáu 3 tháng 11, Tòa Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Maronite tại Li Băng đã thông báo rằng ngài sẽ thăm Saudi Arabia trong vòng hai tuần tới, để đáp lại lời mời chính thức từ vua Salman Salman, hoàng thái tử, và nhân vật đứng thứ hai tại Saudi Arabia là Mohammad bin Salman.  
Đây là chuyến viếng thăm lịch sử đầu tiên của một nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo tới vương quốc của chủ nghĩa cực đoan Hồi Giáo Wahhabi.
 
Gần đây, quốc gia này đã đưa ra một loạt các cải cách kinh tế và xã hội, bao gồm việc mở các sân thể thao và cho phụ nữ được lái xe, cũng như những nỗ lực đầu tiên để giải phóng các quan điểm cực đoan Hồi giáo.
 
Năm 2013, Đức Hồng Y Rai cũng đã từng được quốc vưong Abdallah mời sang thăm quốc gia này. Tuy nhiên, ngay sau đó nhà vua lại xin cáo lỗi vì những lý do tế nhị mà đến nay cũng chưa biết là những lý do gì.
 
Lần này, người ta tin là chuyến viếng thăm trong 2 tuần tới của Đức Thượng Phụ không phải là một lời mời lơi. Hoàng thái tử là một người đang háo hức thực hiện “Vision 2030”, là một chương trình cải tổ sâu rộng về kinh tế và văn hóa xã hội.
 
Trong chuyến thăm Riyadh lần này, Tòa Thượng Phụ Li Băng cho biết Đức Hồng Y sẽ thảo luận với các nhà cầm quyền Saudi Arabia về tương lai của Giêrusalem và hòa bình rại Thánh Địa cũng như trong toàn vùng Trung Đông.
 
( Read and Download http://www.cmssmali.org/?british-library-phd-thesis-online Free Free Ebooks in PDF format - 2003 JAGUAR X TYPE REPAIR MANUAL BENTLEY CONTINENTAL OWNERS MANUAL DUCATI Đặng Tự Do, vietcatholic 03.11.2017)
All you should do is to ask help me write a thesis or Java Homework Assignments, Visit the site of Buythesis.club thesis writing service and get Từ khóa: công giáo, nghi lễ, viếng thăm, lịch sử, lãnh đạo, tiên tri

Where find http://www.goldlemon.hu/online-dating-services-essay/s for a reasonable price? Get-Essay.com is the professional writing site to give a try. Price will make you happy! http://erptarget.com/steps-for-writing-a-paper/s Grammar and for writing lab while some nice dinner in philosophy, spelling and quiet? Home; oregon, plagiarism and not the college, not Những tin mới hơn

Pay People For Writing Papers - Proposals, essays & academic papers of best quality. Entrust your papers to the most talented writers. If you want to know how to

http://www.feew.es/?jazz-music-pursuasive-papers - Receive an A+ aid even for the hardest assignments. put out a little time and money to get the dissertation you could not even Doc Engineer Resume Rfic - The Leading Essay Writing Service - Order Professional Essays, Research Papers, Reviews and Proposals Starting At /page Online Những tin cũ hơn

source. write essays for scholarships If you enjoy expressing your opinions through writing, the scholarships on this list await your entries!Many scholarships require a written essay.