tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

Để tạo ra một tác phẩm tranh chì 3D ấn tượng, người họa sĩ thường dùng nhiều tờ giấy để tạo hiệu ứng thị giác.

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

Tranh chì 3D đòi hỏi người họa sĩ phải có khả năng vẽ và dựng hình rất tốt

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

Tranh chì 3D đòi hỏi người họa sĩ phải có khả năng vẽ và dựng hình rất tốt

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

Những con rắn khiến người xem giật mình vì quá giống thật.

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

Nếu không được biết trước đây là tranh chì 3D, liệu bạn có nhầm chiếc ly, chiếc cốc này là thật?

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

Những bức tranh chì về động vật trở nên ấn tượng hơn qua cách thể hiện 3D

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

tranh_chi_3D_cuc_dinh

 Những tác phẩm tranh chì 3D xuất sắc về sự sáng tạo và cầu kỳ

Tổng hợp từ Internet/Vân Chi/DESIGNS.VN