www.giaophanlangson.org

Các Đức Giáo Hoàng Với Lòng Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thứ hai - 11/06/2018 07:33
Bằng gương sáng và lời dạy của mình, các Đức Giáo Hoàng, những vị đại diện của Đức Giêsu trên trần gian, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Có thể tóm tắt những lời dạy của các Ngài dưới một vài điểm chính yếu sau:


Buy speech of premium quality from custom speech writing service. Doctoral Dissertation Defense written from scratch by highly qualified online speech writers. Lòng sùng kính Thánh Tâm là sự tuyên xưng đức tin Kitô giáo cách hoàn hảo

Thánh Giáo Hoàng Piô XII (1939-1958) đã khẳng định: “Lòng sùng kính Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu quan trọng đến nỗi khi được thực hành đúng đắn có thể được coi như sự tuyên xưng đức tin Kitô giáo cách hoàn hảo. Nó không phải chỉ là một hình thức đạo đức bình thường mà ai nấy tùy ý thực hiện như thể không có hiệu quả gì hay bỏ qua một bên như là thua kém các việc đạo đức khác”. (Thông Điệp Haurietis Aquas).
 
http://viaprozell.de/dedication-dissertation-parents/ - Why worry about the essay? order the required help on the website If you want to find out how to compose a top-notch Lòng sùng kính Thánh Tâm hướng tới tình yêu Thiên Chúa

Thánh Giáo Hoàng Piô XII nói: “Chúng ta sẵn sàng hiểu rằng lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cốt yếu là lòng sùng kính đối với tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta qua Chúa Giêsu và đồng thời cũng là tình yêu làm sống động tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa và con người. Hay, nói cách khác, lòng sùng kính này được hướng tới tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta để ta thờ lạy Người, cảm tạ Người và suốt đời noi gương Người”. (Thông Điệp Haurietis Aquas). Đối với Đức Giáo Hoàng Piô XI (1922-1939), việc tôn sùng Thánh Tâm “sẽ chắc chắn dẫn chúng ta đến việc biết Chúa Kitô một cách thân mật và sẽ làm cho tâm hồn chúng ta yêu mến Người cách dịu dàng hơn và kết thân với Người một cách quảng đại hơn”(Thông điệp Miserentissimus Redemptor)
 
If you are desperately crying, Please, someone, Business Plan Ghost Writer and looking for a reliable writing service to get some help look no further Lòng sùng kính Thánh Tâm là phương thế hữu hiệu nhất góp phần vào việc canh tân tâm linh và luân lý của thế giới


Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (1963-1978), vị giáo hoàng đã được đắc cử đúng vào Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 21/06/1963, trong một diễn văn trước Tổng Hội lần 31 của Dòng Tên đã nêu lên tính cách hợp thời của lòng sùng kính Thánh Tâm như sau: “Lòng sùng kính Thánh Tâm là phương thế hữu hiệu nhất để đóng góp vào việc canh tân tâm linh và luân lý của thế giới như Công Đồng Vaticanô II đã kêu gọi”. Cũng vị giáo hoàng này, trong Huấn dụ về “Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu” được ban hành ngày 6/2/1965 nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã nói: “Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và đặc biệt cần thiết cho thời đại này”.

Cùng tâm tình như vị tiền nhiệm, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng kêu gọi mọi tín hữu trên toàn thế giới như sau: “Trong thế kỷ 21 hiện nay, nhu cầu đền tạ Thánh Tâm càng thêm khẩn thiết trước sự lan tràn của tội ác phá thai; sự phổ biến của các hành động ngừa thai nhân tạo, triệt sản, ly dị, giới trẻ được giáo dục sai lạc ngay cả nơi phần đông các gia đình Công giáo; lo mưu cầu lợi ích cá nhân, đam mê hưởng thụ, ích kỷ… và quay lưng lại với Đấng Tạo Hoá; tôn thờ văn hoá sự chết, thiếu xác tín hay bất phục giáo huấn chân thực của Hội thánh ngay cả trong hàng ngũ giáo sĩ, tu sĩ”.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Amen.
 
http://www.dekart.com/?dissertation-abstract-online-writing. Since 1989 our certified professional essay writers have assisted tens of thousands of clients to land great jobs and Hoàng Sơn,SJ tổng hợp
(dongten.net 04.06.2014)
Online Document Catalogs http://www.protecting-defenders.org/?bibliography-in-a-sentence Paper Need Help With Essay Paper - In this site is not the thesame as a solution manual you purchase in a record Từ khóa: gương sáng, giáo hoàng, đại diện, trần gian, vai trò, đặc biệt, quan trọng, cổ võ, sùng kính, có thể, tóm tắt, một vài

Do you need an http://www.ireadmed.com/?writing-a-tree-service-business-plan? Get revision professional essay when you click here. http://immaterialvalles.cat/?buy-custom-paper - Put aside your concerns, place your task here and get your professional project in a few days put out a little time and money Những tin mới hơn

Place a "write my essay" order and get online academic help from cheap http://www.vrca.community/?master-thesis-proposals service. 24/7 Non-plagiarized essay writer help from /paper

research papers on customer relationship marketing source divorce cause and effect essay dissertation proposal timeline http://apandcohair.com.au/osmania-university-phd-thesis/s from experts with knowledge in all writing aspects. You should entrust your writing assignments to the best specialists. Những tin cũ hơn