www.giaophanlangson.org

Linh mục đoàn giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng

Thứ ba - 23/02/2016 21:23
Các linh mục giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng (cập nhật tháng 2-2016)psychology dissertation examples   1.  buy a business plan for a boutique hotel Cha Giuse Trần Đức Hạnh, TĐD      
 
  Ngày sinh                :      19/03/1944
  Ngày lễ bổn mạng   :    19/03
  Thụ phong linh mục : 19/12/1989
  Ngày tới Giáo phận  :  22/06/2001
  Đc: Nt. Thanh sơn, P. Sông hiến,
      Tp. Cao Bằng

http://www.societas.si/?how-to-write-a-college-assignment how to write a college assignment   2.Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể, Đại diện Giám mục 

  Ngày sinh                :   20/07/1955
  Ngày lễ bổn mạng    :    19/03
  Thụ phong linh mục : 31/05/1990
  Ngày tới Giáo phận  : 04/09/1999
  Đc: Nt. Mỹ sơn,  P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn
  Email: ngocthenguyen@gmail.com
 
http://www.townandcountryinteriors.com/bachelor-thesis-ghostwriter-preis/ bachelor thesis ghostwriter preis     coding homework help 3.Cha Giuse Nguyễn Văn Chung 
       
  Ngày sinh                :     09/05/1965
  Ngày lể bổn mạng   :     19/03
  
Thụ phong linh mục:     17/12/2002             
  Đc: Nt. Bó Tờ,   Xã Hòa Thuận,
        H. Phục Hoà, T. Cao Bằng     
 
Email :    joschung2018@gmail.com

  4. http://www.sodascore.com/writing-a-good-college-admissions-essay-winning/ writing a good college admissions essay winning Cha Gioan B. Nguyễn Quang Huy

  Ngày sinh                :    09/07/1967
  Ngày lễ bổn mạng   :    24/06
  Thụ phong linh mục:    17/12/2002
  Ngày tới Giáo phận :
  Đc: Nt. Bản Lìm, xóm Bắc Đông 1,
            Gia Cát, 
Cao Lộc,Lạng Sơn
  Email:  gioanhuy@gmail.comhelp with writing a letter    5. phd papers Cha  Phaolô Nguyễn Văn Thảo         

  Ngày sinh                :   17/9/1968

  Ngày lễ bổn mạng   :    29/06
  Thụ phong linh mục:    16/12/2004
  Ngày tới Giáo phận :               
  Đc:  Nt. Chính Tòa,  02 Văn Miếu,  
      P. Chi Lăng.Tp. Lạng Sơn        

  Email: paul_thaols@yahoo.com
 http://www.ciplimemeprotezi.net/comment-se-construit-une-dissertation/ comment se construit une dissertation   6.Cha Phêrô Đỗ Văn Tín

  Ngày sinh                :   16/10/1952
  Ngày lễ bổn mạng   :   29/06
  Thụ phong linh mục:   05/05/2006
  Ngày tới Giáo phận :   15/08/1985
  Đc:  Nt. Đồng Đăng, 107, Hoàng Văn Thụ,
         Cao Lộc, Lạng Sơn       
  Email :  dovantin@gmail.com

professional essay writing service   7.Cha Vinhsơn Đào Văn Uyên

  Ngày sinh                :   04/09/1952
  Ngày lễ bổn mạng   :   05/04
  Thụ phong linh mục:   23/11/2006
  Ngày tới Giáo phận :              
  Đc:  Nt. Tà Lùng, Hưng Long,
         Phục Hoà, Cao Bằng       
  Email: vinhsondaovanuyen@yahoo.com.vn


http://www.fingerprintsservicesinc.com/music-college-essay/ music college essay   8.Cha Gioan B. Nguyễn Anh Tuấn. OFM

  Ngày sinh                :   25/05/1970
  Ngày lễ bổn mạng   :   24/06
  Thụ phong linh mục:    29/06/2007
  Ngày tới Giáo phận :    24/04/2009
  Đc:  Tòa Giám Mục, 04 Văn Miếu,
      P. Chi Lăng,
Tp. Lạng Sơn
   Email: giovannituan@gmail.com
 

business plan helper   9.Cha Antôn Nguyễn Anh Tuấn, CM

  Ngày sinh                :    02/03/1971
  Ngày lễ bổn mạng   :    13/06
  Thụ phong linh mục:     23/08/2008
  Ngày tới Giáo phận :     01/11/2010
  Đc:  Nt. Thánh Tâm, Tổ 9, P. Ngọc Hà
          Tx. Hà Giang, T.
Hà Giang
   Email : anthonytuancm@yahoo.com


helping with homework online   10.Cha Giuse Nguyễn Tiến Đức, OP

  Ngày sinh                :     21/02/1961
  Ngày lễ bổn mạng   :     19/03
  Thụ phong linh mục:      15/07/2006
  Ngày tới Giáo phận :      30/10/2011
  Đc:  Nt. Lộc Bình,Thị trấn Lộc Bình, 
        
Tp. Lạng Sơn
 
Email: tienducster@gmail.com
http://lasendadesilvan.com/kindergarten-reading-homework/ kindergarten reading homework  11.Cha Tôma Ngô Văn Khảo      

  Ngày sinh                :    08/12/1974
  Ngày lễ bổn mạng   :    28/01  
  Thụ phong linh mục:     21/03/2012
  Ngày tới Giáo phận :              
  Đc:  Nt. Thất Khê, Khu I, TT. Thất Khê,
        Tràng Định, Lạng Sơn
  Email: khaothatkhe@gmail.com

 12. Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Nghiêm   

  Ngày sinh                :   13/02/1976
  Ngày lễ bổn mạng   :   05/04
  Thụ phong linh mục:    08/08/2013
  Ngày tới Giáo phận:              
  Đc:  Du học Italia        
  Email  : vincent.nghiem@gmail.com  13.Cha Giuse Đỗ Hồng Phúc, SBD        
  Ngày sinh                :   16/05/1976
  Ngày lễ bổn mạng   :   19/03
  Thụ phong linh mục:    23/08/2013
  Ngày tới Giáo phận :    09/09/2013
  Đc:  Nt. Ngạn Sơn, P.  Vĩnh Trại,
       Tp. Lạng Sơn 
  Email: joshongphucdo@yahoo.com.vn    14.Cha Vinhsơn Vũ Văn Lễ         
  Ngày sinh                :    10/07/1975
  Ngày lễ bổn mạng   :    05/04
  Thụ phong linh mục:     07/04/2014
  Ngày tới Giáo phận :
  Đc:  TGM, 04 Văn Miếu,   
       Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn  
  Email : vulelangson@gmail.com
  15.Cha Đaminh Nguyễn Văn Huyến,CSsR
  Ngày sinh                 :     28/08/1978
  Ngày lễ bổn mạng    :      08/08
  Thụ phong linh mục :       28/06/2012
  Ngày tới Giáo phận  :       17/05/2015
  Đc:  Nt. Cao Bình, Phố Cao Bình,
       Hưng Đạo, Tp. Cao Bằng
  Email: huyencssr@gmail.com


  16.Cha Gioan Lê Quang Vinh, SBD

  Ngày sinh                :   11/11/1965
  Ngày lễ bổn mạng   :   27/12
  Thụ phong linh mục:   18/10/2002
  Ngày tới Giáo phận :   05/10/2015
  Đc:  Nt. Ngạn Sơn, P.  Vĩnh Trại,
       Tp. Lạng Sơn              
  Email: gioanlequangvinh@yahoo.com  17.Cha Phêrô Vũ Văn Tạo
  Ngày sinh                 :   16/04/1971
  Ngày lễ bổn mạng    :   29/06
  Lãnh tác vụ phó tế   :   03/12/2014
  Thụ phong linh mục :   08/09/2015
  Ngày tới Giáo phận  :    08/2002
  Đc:  Nt. Mỹ Sơn, P. Vĩnh Trại,
        Tp. Lạng Sơn                    
 Email: vutaothaison@yahoo.com

  18.Cha Antôn Bùi Văn Tăng
  Ngày sinh                 :   07/09/1972
  Ngày lễ bổn mạng    :   13/06
  Lãnh tác vụ phó tế   :    03/12/2014
  Thụ phong linh mục :    08/09/2015
  Ngày tới Giáo phận  :     25/08/2002
  Đc:  Nt.  Chính Tòa,02 Văn Miếu, 
       P. Chi Lăng.Tp. Lạng Sơn
  Email: abvtang@gmail.com

  19.Cha Antôn Đỗ Văn Tiên  
   Ngày sinh               :     15/10/1975
   Ngày lễ bổn mạng   :     13/06
   Lãnh tác vụ phó tế  :      03/12/2014
   Thụ phong linh mục:       08/09/2015
   Ngày tới Giáo phận :       12/06/2004
   Đc:  Nt. Thanh Sơn, P. Sông hiến, 
       Tp. Cao Bằng
   Email:  antontien75@yahoo.com

   20.Cha Giuse Nguyễn Văn Vinh
  Ngày sinh                :    04/06/1979
  Ngày lễ bổn mạng    :    19/03
  Lãnh tác vụ phó tế   :    19/03/2015
  Thụ phong linh mục :     07/10/2015
  Ngày tới Giáo phận  :         
  Đc:  Nt. Bó Tờ, Xã Hòa Thuận,
        H. Phục Hoà, T. Cao Bằng
  Email: giusenguyenvinh@yahoo.com
 


 

  21.Cha Giuse Đinh Văn Vinh, CM

  Ngày sinh:                  13/10/1982
  Ngày lễ bổn mạng:     19/03
  Lãnh tác vụ phó tế:    15/08/2010
  Thụ phong linh mục:  11/09/2015
  Ngày tới Giáo phận:   14/06/2014
  Đc:  Nt. Thánh Tâm, Hà Giang   
  Email: joseph_vinhcm@yahoo.com.vn


  22.Cha Giuse Trần Văn Diệu, OP

  Ngày sinh                :     05/10/1972
  Ngày lễ bổn mạng    :     19/03
  Thụ phong linh mục:      30/06/2007
  Ngày tới Giáo phận :       28/11/2015
  Đc:  Nt. Lộc Bình,Thị trấn Lộc Bình,
   Tp. Lạng Sơn   
  Email: gdieuop@gmail.com

  23.Cha Giuse Trần VănTiệc

  Ngày sinh                :     
  Ngày lễ bổn mạng    :     
  Thụ phong linh mục:      8/8/2016
  Ngày tới Giáo phận :     
  Đc:  Tòa GIám mục Lạng Sơn
 

  24.Cha Giuse Vũ Anh Tuấn

  Ngày sinh                :     
  Ngày lễ bổn mạng    :     19/03
  Thụ phong linh mục:      08/8/2016
  Ngày tới Giáo phận :      
  Đc:  Sài gòn  25.Cha Tôma Aquinô Trần Huy Sản

  Ngày sinh                :     
  Ngày lễ bổn mạng    :     
  Thụ phong linh mục:      08/8/2016
  Ngày tới Giáo phận :       
  Đc:  Nt. Bó Tờ, Phục Hòa - Cao Bằng
  26.Cha Gioan Baoti-xi-ta Nguyễn Văn Đức, CSsR

  Ngày sinh                :     
  Ngày lễ bổn mạng    :     24/6
  Thụ phong linh mục:      
  Ngày tới Giáo phận :      
  Đc:  Giáo xứ  Cao bìnhTác giả bài viết: BTT.GP

Những tin cũ hơn