www.giaophanlangson.org

Lược sử Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng (4):Thời kỳ giám mục chính toà từ 1960 đến nay

Lược sử Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng (4):Thời kỳ giám mục chính toà từ 1960 đến nay

Đức cha Vinh Sơn Phaolô Phạm Văn Dụ, giám mục chính toà tiên khởi Lạng Sơn (1960-1998).

Lược sử Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng (3):Thời kỳ đại diện tông toà 1939-1960

Lược sử Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng (3):Thời kỳ đại diện tông toà 1939-1960

Đức ông Hedde Minh được đặt lên chức giám mục đại diện tông toà năm 1939, Đức Khâm sứ Toà Thánh Drapier làm lễ tấn phong ngày 30-11-1939. Khẩu hiệu: “Cứ ra khơi”.

Lược sử Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng (2): Thời kỳ phủ doãn tông tòa

Lược sử Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng (2): Thời kỳ phủ doãn tông tòa

Theo Sắc lệnh Tông toà ngày 30-12-1913, Phủ doãn Tông toà Lạng Sơn gồm hai tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn và một phần đất tỉnh Hà Giang (phía Đông sông Lô).

Lược sử Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng (1): Thời kỳ khai phá

Lược sử Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng (1): Thời kỳ khai phá

Phần đất giáo phận Lạng Sơn ngày nay thuộc giáo phận Đàng Ngoài (1659-1679). Sau đó, Đàng Ngoài được chia thành Tây và Đông vào năm 1679, giáo phận Lạng Sơn thuộc về Đông Đàng Ngoài.

 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY TƯ - SUY NIỆM

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Suy Niệm Cùng ĐTC Phanxicô

Kinh Thánh 100 Tuần

Truyện hay & Ý nghĩa