www.giaophanlangson.org

Tổ chức Giáo phận

Thứ hai - 20/11/2017 22:54
Cơ cấu Tổ chức và các Ban của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiện nay được Đức Giám mục Giáo phận chuẩn y.
Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

1.    TÒA GIÁM MỤC:

-  Đức Giám mục Giáo phận: Giuse Châu Ngọc Tri.
-  Tổng đại diện : Cha Giuse Trần Đức Hạnh.
-  Đại diện Giám mục: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể.
-  Quản lý Tòa Giám mục : Cha Giuse Hoàng Văn Tiệc
-  Chánh Văn phòng :  Cha Giuse Đỗ Hồng Phúc, SDB.
 
2.    HỘI ĐỒNG LINH MỤC VÀ TƯ VẤN:

Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri.
Cha Giuse Trần Đức Hạnh.
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể.
Cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo.
Cha Phêrô Đỗ Văn Tín.
Cha Tôma Ngô Văn Khảo.
 
3.    CÁC BAN MỤC VỤ:

-  Ban Giáo lý : Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể
-  Ban Loan báo Tin Mừng: Cha Phêrô Đỗ Văn Tín
-  Ban Phụng vụ: Cha Tôma Ngô Văn Khảo
-  Ban Thánh nhạc: Cha Antôn Nguyễn Anh Tuấn, CM.
-  Ban Mục vụ Gia đình: Cha Gioan Lê Quang Vinh, SDB.
-  Ban Mục vụ Giới Trẻ : Cha G.B Nguyễn Anh Tuấn, OFM
-  Ban Giáo dục Công giáo : Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Nghiêm.
-  Ban Văn hóa : Cha Gb.Nguyễn Quang Huy
-  Ban Di dân: Cha Giuse Nguyễn Văn Chung
-  Ban Bác ái Xã hội – CARITAS :  Cha Tôma Ngô Văn Khảo
-  Ban Truyền thông: Cha Giuse Đỗ Hồng Phúc, SDB
 
4.    CÁC GIÁO HẠT:

-  Giáo hạt Lạng Sơn: Hạt trưởng: Cha Giuse Trần Đức Hạnh, gồm các Giáo xứ: Cửa Nam, Bản Lìm, Đồng Đăng, Lộc Bình, Mỹ Sơn, Ngạn Sơn, Vũ Lễ, Thất Khê.

-  Giáo hạt Cao Bằng: Hạt trưởng: Cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo, gồm các Giáo xứ: Thanh Sơn, Bó Tờ, Tà Lùng, Cao Bình, Nà Cáp.

- Giáo hạt Hà Giang: Hạt trưởng: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể, gồm GIáo xứ Thánh Tâm và các huyện của tỉnh Hà Giang ở phía Đông của Sông Lô
  
5.    TIỀN CHỦNG VIỆN THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU

-  Giám đốc đặc trách giám học: Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Nghiêm.
-  Phó Giám đốc đặc trách Tu đức : Cha Giuse Đỗ Hồng Phúc, SDB.
-  Đặc trách mục vụ: Cha Giuse Hoàng Văn Tiệc.

 

Tác giả bài viết: Văn phòng Tòa GIám mục Lạng Sơn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn