www.giaophanlangson.org

Linh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

Thứ ba - 21/11/2017 00:52
Khởi đầu năm Phụng vụ mới 2017-2018, Linh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có 27 vị, trong đó có 17 linh mục triều và 10 linh mục dòng.
Linh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

Linh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

LINH MỤC GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG NĂM 2018
--+--
best resume writing services nj affordable 1. Cha Tổng Đại diện Giuse Trần Đức HẠNH      
Sinh ngày 19.3.1944
Thụ phong Linh mục 19.12.1989  
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Chính Tòa – Quản hạt Lạng Sơn

Dissertation On School Financial Management 2. Cha Đại diện Giám mục Giuse Nguyễn Ngọc THỂ
Sinh ngày 20.7.1955
Thụ phong Linh mục 31.5.1990    
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Quản hạt Hà Giang

source url 3. Cha Giuse Nguyễn Văn CHUNG
Sinh ngày: 09.5.1965
Thụ phong Linh mục: 17.12.2002
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Đồng Đăng – Giáo hạt Lạng Sơn

4. Cha Gioan Lê Quang VINH – Dòng Saledieng Don Bosco (SDB)
Sinh ngày: 11.11.1965
Thụ phong Linh mục: 18.10.2002
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Mỹ Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn

http://www.sgomentocomics.com/word-count-phd-thesis/ 5. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang HUY
Sinh ngày 09.7.1967
Thụ phong Linh mục: 17.12.2002
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo hạt Hà Giang

6. Cha Phaolô Nguyễn Văn THẢO 
Sinh ngày: 17.9.1968
Thụ phong Linh mục: 16.12.2004
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Thất Khê – Giáo hạt Lạng Sơn

7. Cha Phêrô Đỗ Văn TÍN   
Sinh ngày: 16.10.1952
Thụ phong Linh mục: 05.5.2006  
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Bản Lìm – Giáo hạt Lạng Sơn

8. Cha Vinh Sơn Đào Văn UYÊN   
Sinh ngày: 04.9.1952
Thụ phong Linh mục: 23.11.2006        
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Chính Tòa– Giáo hạt Lạng Sơn

follow 9. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Anh TUẤN, Dòng Phanxicô (OFM)
Sinh ngày: 25.5.1970
Thụ phong Linh mục: 29.6.2007  
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Vũ Lễ - Giáo hạt Lạng Sơn

10. Cha Giuse Trần Văn DIỆU, Dòng Đaminh (OP)        
Sinh ngày: 05.10.1972
Thụ phong Linh mục: 30.6.2007  
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Lộc Bình – Giáo hạt Lạng Sơn

11. Cha Antôn Nguyễn Anh TUẤN, Dòng Vinhsơn (CM 
Sinh ngày: 02.3.1971
Thụ phong Linh mục: 23.8.2008  
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo hạt Hà Giang

12. Cha Giuse Nguyễn Tiến ĐỨC, Dòng Đaminh (OP)
Sinh ngày: 21.2.1961
Thụ phong Linh mục: 15.7.2006  
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Lộc Bình – Giáo hạt Lạng Sơn

13. Cha Tôma Ngô Văn KHẢO      
Sinh ngày: 08.12.1974
Thụ phong Linh mục: 21.3.2012  
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Thanh Sơn – Quản hạt Cao Bằng

14. Cha Đaminh Nguyễn Văn HUYẾN, Dòng Chúa Cứu Thế (CSsR)
Ngày sinh: 28.8.1978
Thụ phong Linh mục: 28.6.2012  
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Cao Bình – hạt Cao Bằng

15. Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn NGHIÊM 
Ngày sinh: 13.02.1976
Thụ phong Linh mục: 08.8.2013  
Chức vụ: Giám đốc Tiền Chủng viện Giáo phận.

16. Cha Giuse ĐỖ HỒNG PHÚC, Dòng Saledieng Don Bosco (SDB)
Ngày sinh: 16.5.1976
Thụ phong Linh mục: 23.8.2013  
Chức vụ: Chánh văn Phòng Tòa Giám mục
                Phó xứ Mỹ Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn.

17. Cha Vinh Sơn Vũ Văn LỄ         
Ngày sinh: 10.7.1975
Thụ phong Linh mục: 07.10.2014
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Đồng Đăng
                Quản nhiệm Na Sầm – Giáo hạt Lạng Sơn.

18. Cha Phêrô Vũ Văn TẠO           
Ngày sinh: 16.4.1971
Thụ phong Linh mục: 08.9.2015  
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Ngạn Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn.

19. Cha Antôn Bùi Văn TĂNG       
Ngày sinh 07.9.1972
Thụ phong Linh mục: 08.9.2015  
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Tà Lùng – Giáo hạt Cao Bằng

20. Cha Antôn Đỗ Văn TIÊN          
Ngày sinh:15.10.1975
Thụ phong Linh mục: 08.9.2015  
Chức vụ: Quản nhiệm Giáo họ Nà Cáp – Giáo hạt Cao Bằng

21. Cha Giuse Đinh Văn VINH, Dòng Vinhsơn (CM)      
Ngày sinh:13.10.1982
Thụ phong Linh mục: 11.9.2015  
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo hạt Hà Giang.

22. Cha Giuse Nguyễn Văn VINH  
Ngày sinh: 04.6.1979
Thụ phong Linh mục: 07.10.2015
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Chính Tòa - Giáo hạt Lạng Sơn

23. Cha Giuse Vũ Anh TUẤN         
Ngày sinh: 29.3.1976
Thụ phong Linh mục: 08.8.2016  
Tu nghiệp Học viện Công Giáo Việt Nam

24. Cha Giuse Hoàng Văn TIỆC     
Ngày sinh: 12.11.1978
Thụ phong Linh mục: 08.8.2016  
Chức vụ: Quản lý Tòa Giám mục.

25. Cha Tôma Aquinô Trần Huy SẢN       
Ngày sinh: 05.5.1980
Thụ phong Linh mục: 08.8.2016  
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Bó Tờ – Giáo hạt Cao Bằng

26. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Đức, Dòng Chúa Cứu Thế (CSsR)           
Ngày sinh: 27.10.1957
Thụ phong Linh mục: 10.1998
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Cao Bình – Giáo hạt Cao Bằng

27. Cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Phát, Dòng Saledieng Don Bosco (SDB)
Ngày sinh: 10.5.1981
Thụ phong Linh mục: 02.7.2016
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Mỹ Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn.
 
*
Quý Thầy Phó tế:

1. Thầy Giu-se Trần Chu Năng

2. Thầy Vinh-sơn Vũ Văn Công.


 
 

Tác giả bài viết: Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn