www.giaophanlangson.org

Các Đức Giám mục Chính Tòa đã coi sóc Giáo phận

Thứ hai - 20/11/2017 18:30
Danh sách và Tiểu sử các vị Giám mục Chính Tòa đã coi sóc Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng từ 1960 đến nay.
http://www.dekart.com/?business-plan-writers-in-delaware business plan writers in delaware 1- Đức Giám mục Vinh Sơn Phaolô Phạm Văn Dụ-     Sinh ngày 14.10.1922 tại Phát Diệm, Ninh Bình.
-     Thụ phong Linh mục : 08.9.1948
-     Giám quản Giáo phận: 29.5.1959
-     Giám mục hiệu tòa Boseta: 05.3.1960
-     Bổ nhiệm Giám mục Tiên khởi GP Lạng Sơn Cao Bằng : 24.11.1960.
-     Tấn phong Giám mục : 01.5.1979 tại Bắc Ninh.
-     Nghỉ hưu : 09.3.1998.
-     Qua đời và an táng tại TGM Lạng Sơn : 02.9.1998.
-     Khẩu hiệu : "Theo Chúa Trong Mọi Trường Hợp »
 
2- Đức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng


-     Sinh ngày 20.5.1919 tại Phát Diệm, Ninh Bình
-     Thụ phong Linh mục :06.61949 tại Hà Nội.
-     Bổ nhiệm Giám mục Bắc Ninh : 05.4.1963
-     Thụ phong Giám Mục :15.8.1963 tại Hà Nội.
-     Bổ nhiệm Tổng Giám mục Hà Nội: 13.4.1994
-     Vinh thăng Hồng y : 26.11.1994
-     Hưu dưỡng:07.5.2003 tại Tòa Giám mục Hà Nội.
-     Qua đời ngày 22.02.2009.
-     Khẩu hiệu: “Tôi Tin vào Tình Yêu Thiên Chúa””
 
3- Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt.-     Sinh ngày 04.9.1952 tại Mỹ Sơn, Lạng Sơn.
-     Thụ phong Linh mục : 31.5.1991
-     Sắc phong Giám mục GP Lạng Sơn Cao Bằng:18.6.1999
-     Tấn phong Giám mục :29.6.1999 tại Long Xuyên.
-     Tựu chức: 11.7.1999.
-     Sắc phòng Giám quản Tông Tòa TGP Hà Nội: 26.4.2003
-     Sắc phong Tổng Giám mục Hà Nội: 19.02.2005.
-     Nghỉ hưu : 13.5.2010 tại Đan viện Xitô Nho Quan.
-  Khẩu hiệu Giám mục: “Chạnh Lòng Thương”.
 
click 3- Đức Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân


-     Sinh ngày 16.6.1957 tại Hà Nội.
-     Thụ phong Linh mục : 08.12.1987
-     Sắc phong Giám mục GP Lạng Sơn Cao Bằng: 12.10.2007
-     Tấn phong Giám mục :03.12.2007 tại Lạng Sơn.
-     Sắc phong Giám mục Đà Nẵng : 12.3.2016
-  Tựu chức: 12.4.2016
-      Khẩu hiệu Giám mục: “Đến Với Muôn Dân”.

Tác giả bài viết: Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn

http://www.hidrarel.com/grueneau-whitson-1993/ Những tin mới hơn

Business Plan Pro Customer Service Những tin cũ hơn