www.giaophanlangson.org

.

Các Dòng Tu cộng tác Mục vụ trong Giáo phận

Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng là một cánh đồng truyền giáo rộng lớn, hiện nay có các linh mục và tu sỹ của 8 Hội dòng cộng tác vào công việc mục vụ.

Linh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

Linh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

Khởi đầu năm Phụng vụ mới 2017-2018, Linh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có 27 vị, trong đó có 17 linh mục triều và 10 linh mục dòng.

see url
Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

Tổ chức Giáo phận

Cơ cấu Tổ chức và các Ban của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiện nay được Đức Giám mục Giáo phận chuẩn y.

here
Đức Giám mục Giáo phận Giuse Châu Ngọc Tri

Đức Giám mục Giáo phận Giuse Châu Ngọc Tri

http://www.nissesfyrverkerier.se/good-bad-customer-service-essays/ Đức cha Giuse được bổ nhiệm làm GIám mục Chính Tòa Lạng Sơn vào ngày 12 tháng 3 năm 2016 do Đức Thánh cha Phanxicô.

Các Đức Giám mục Chính Tòa đã coi sóc Giáo phận

Các Đức Giám mục Chính Tòa đã coi sóc Giáo phận

http://csharpbuddy.com/accounting-principles-homework-help/ accounting principles homework help Danh sách và Tiểu sử các vị Giám mục Chính Tòa đã coi sóc Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng từ 1960 đến nay.

Lược Sử GIáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng

Lược Sử GIáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng

Lịch sử của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có thể chia làm 3 thời kỳ: - Thời kỳ khai phá: từ đầu đến năm1913. - Thời kỳ Phủ doãn Tông Tòa và Đại diện Tông Tòa: 1913-1960. - Thời kỳ Giám mục Chính Tòa: 1960 đến nay.

 

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Suy Niệm Cùng ĐTC Phanxicô

Kinh Thánh 100 Tuần

Truyện hay & Ý nghĩa