www.giaophanlangson.org

Hướng dẫn Mục vụ Di dân

Thứ bảy - 04/11/2017 07:23
Bản Hướng Dẫn Mục Vụ Di Dân (2017) của Ủy ban Mục vụ Di Dân trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam
Hướng dẫn Mục vụ Di dân

Hướng dẫn Mục vụ Di dân

click Những tin mới hơn