www.giaophanlangson.org

10 điều mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống trong Năm Mới 2018

Thứ ba - 09/01/2018 10:17
1/ Một Giáo Hội nghèo cho người nghèo; 2/ Phục vụ trong khiêm nhường và bác ái; 3/ Gần gũi với dân chúng; 4/ Không bao giờ chối bỏ lòng thương xót của Thiên Chúa...
10 điều mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống trong Năm Mới 2018

10 điều mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống trong Năm Mới 2018

1/ Một Giáo Hội nghèo cho người nghèo here 2/ Phục vụ trong khiêm nhường và bác ái

3/ Gần gũi với dân chúng

4/ Không bao giờ chối bỏ lòng thương xót của Thiên Chúa

5/ Mỗi chúng ta là một Phanxicô thành Assisi

6/ Đức tin phải được đề nghị, không bao giờ được áp đặt

7/ Giáo Hội chúng ta không phải là một tổ chức phi chính phủ

8/ Không bao giờ bi quan

9/ Loan báo Tin Mừng với tinh thần hài hước và vui tươi

10/ Tầm quan trọng của sự hiệp nhất.

(Nguồn: Radio Veritas Asia 1)

go to site Những tin mới hơn

follow

follow url Những tin cũ hơn

http://www.catcoglobal.com/?r-salakhutdinov-phd-thesis