www.giaophanlangson.org

Giáo lý cộng đồng tuần 30

Thứ năm - 15/06/2017 11:04
Việc Chúa Giêsu phục sinh là công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha bày tỏ quyền năng của Ngài qua việc Chúa Thánh Thần làm cho nhân tính đã chết của Chúa Giêsu được sống động và tôn vinh.
Giáo lý cộng đồng tuần 30

Giáo lý cộng đồng tuần 30

118. H. Vì sao sự phục sinh của Chúa Giêsu vừa là biến cố lịch sử vừalà biến cố siêu việt?

T. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là biến cố lịch sử, vì được xác định bởi các dấu chỉ và lời chứng; là biến cố siêu việt, vì giác quan không thể kiểm nhận được việc Ngài bước vào vinh quang của Thiên Chúa. [128]
 
119. H. Sau khi phục sinh, thân xác của Chúa Giêsu thế nào?
 
T. Sau khi phục sinh, thân xáccủa Chúa Giêsu cũng chính là thân xác đã chịu đóng đinh, nhưng được tham dự vào đời sống thần linh với những đặc tính của một thân xác vinh hiển. [129]
 
120. H. Việc Chúa Giêsu phục sinh là công trình của ai?
 
T. Việc Chúa Giêsu phục sinh là công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha bày tỏ quyền năng của Ngài qua việc Chúa Thánh Thần làm cho nhân tính đã chết của Chúa Giêsu được sống động và tôn vinh. [130]
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn