www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần VIII

Thứ tư - 11/01/2017 19:23
Giáo lý Cộng đồng Tuần thứ 8 (từ Chúa nhật 2 mùa Thường Niên A), Nội dung phần Giáo lý này được trích dẫn từ Phần I – Tuyên Xưng Đức Tin trong Bản Hỏi-Thưa Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo do Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành. NXB Tôn Giáo – 2013.
Giáo lý Cộng đồng tuần VIII

Giáo lý Cộng đồng tuần VIII

029/ H. Đức tin có mâu thuẫn với khoa học không?
T. Đức tin không mâu thuẫn với khoa học, vì cả hai đều có một cội nguồn là Thiên Chúa. Chính Ngài ban cho con người ánh sáng lý trí và ánh sáng đức tin. [29]
 
“Chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin”. (Gl 6,10).
 
030/ H. Vì sao đức tin vừa là hành vi cá nhân, vừa là hành vi của Hội Thánh?
T. Đức tin vừa là hành vi cá nhân, vì mỗi người tự do đáp lại lời của Thiên Chúa, vừa là hành vi của Hội Thánh, vì đức tin của mỗi người được Hội Thánh sinh ra và nuôi dưỡng. [30]
 
031/ H. Những điều chúng ta tin được Hội Thánh tóm tắt trong kinh nào?
T. Những điều chúng ta tin được Hội Thánh tóm tắt trong kinh Tin Kính. [33]
 
032/ H. Trong lịch sử Hội Thánh, có mấy kinh Tin Kính?
T. Trong lịch sử Hội Thánh, có nhiều kinh Tin Kính, nhưng quan trọng và phổ biến nhất, đó là kinh Tin Kính Các Thánh Tông đồ và kinh Tin Kính Công đồng Ni-xê-a Công-tăng-ti-nô-pô-li. [35]
 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn