www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần VII

Chủ nhật - 08/01/2017 19:46
Giáo lý Cộng đồng Tuần thứ 7 (từ Chúa nhật lễ Hiển Linh), Nội dung phần Giáo lý này được trích dẫn từ Phần I – Tuyên Xưng Đức Tin trong Bản Hỏi-Thưa Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo do Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành. NXB Tôn Giáo – 2013.
Giáo lý Cộng đồng tuần VII

Giáo lý Cộng đồng tuần VII

025/ H. Con người đáp lại Lời Thiên Chúa bằng cách nào?
T. Con người đáp lại Lời Thiên Chúa bằng sự vâng phục đức tin, nghĩa là tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa và đón nhận chân lý của Ngài. [25]
 
026/ H. Thế nào là tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa?
T. Tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa là gắn bó với Thiên Chúa, phó thác bản thân cho Ngài và sẵn sàng vâng theo mọi điều Thiên Chúa phán dạy, như tổ phụ Ápraham và Đức Maria đã nêu gương. [26. 27]
 
027/ H. Đức tin có những đặc điểm chính yếu nào?
T. Đức tin vừa là ơn Thiên Chúa ban, vừa là sự đón nhận có ý thức và tự do của con người. [28]
 
028/ H. Đức tin có cần thiết để được cứu độ không?
T. Đức tin rất cần thiết, vì chính Chúa Giêsu đã dạy: “Ai tin và chịu phép Rửa thì sẽ được cứu độ” (Mc 16,16). [28]
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn