www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần 33

Thứ tư - 05/07/2017 23:10
Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Giáo lý Cộng đồng tuần 33

Giáo lý Cộng đồng tuần 33

128/ H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào?

T. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. [136]
 

129/ H. Chúa Thánh Thần còn được gọi bằng những danh hiệu nào?
T. Chúa Thánh Thần còn được gọi là Thần Chân Lý, Đấng An Ủi, Đấng ban sự sống và Thánh Thần của Đức Kitô. [138]

 

130/ H. Chúa Thánh Thần còn được diễn tả bằng những hình ảnh nào?
T. Chúa Thánh Thần còn được diễn tả bằng hình ảnh nước hằng sống, việc xức dầu, chim bồ câu, lửa, áng mây và việc đặt tay. [139]

 

131/ H. Chúa Thánh Thần đã dùng các tiên tri chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến như thế nào?
T. Chúa Thánh Thần đã linh hứng để các tiên tri nói nhân danh Thiên Chúa và chuẩn bị cho Dân Chúa đón nhận Đấng Cứu Thế. [140]

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn