www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần 32

Thứ năm - 29/06/2017 23:21
Ngày nay Chúa Giêsu hiển trị qua việc hiện diện cách mầu nhiệm trên trần gian như là Chúa của lịch sử, là Đầu của Hội Thánh và sẽ lại đến trong vinh quang.
124. H. Việc Chúa Giêsu lên trời có ý nghĩa gì?
 
T. Việc Chúa Giêsu lên trời có những ý nghĩa này:
- Một là Ngài được Chúa Cha tôn vinh và không ngừng chuyển cầu cho chúng ta;
- Hai là Ngài cử Thánh Thần đến với chúng ta và ban cho chúng ta niềm hy vọng được lên trời với Ngài. [132]
 
125. H. Ngày nay Chúa Giêsu hiển trị thế nào?
 
T. Ngày nay Chúa Giêsu hiển trị qua việc hiện diện cách mầu nhiệm trên trần gian như là Chúa của lịch sử, là Đầu của Hội Thánh và sẽ lại đến trong vinh quang. [133]
 
126. H. Việc Chúa Giêsu lại đến trong vinh quang có ý nghĩa gì?
 
T. Đó là sự chiến thắng tối hậu và là cuộc phán xét cuối cùng của Ngài đối với kẻ sống và kẻ chết. [134]
 
127. H. Chúa Giêsu sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết thế nào?
T. Ngài sẽ xét xử và thưởng phạt mỗi người tùy theo các công việc họ đã làm. [135]
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn