www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần 29

Thứ năm - 08/06/2017 05:41
“Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại”. (Lc 24,46).
Giáo lý Cộng đồng tuần 29

Giáo lý Cộng đồng tuần 29

114/ H. “Ngục tổ tông” là gì?
T. “Ngục tổ tông” là tình trạng của những người chết trước thời Chúa Giêsu, dù công chính hay tội lỗi. [125]
 
115/ H. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông để làm gì?
T. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông để giải thoát những người công chính đang mong chờ Đấng Cứu Chuộc, và mở cửa trời cho họ. [125]
 
116/ H. Cuộc phục sinh của Chúa Giêsu có vị trí nào trong đức tin của chúng ta?
T. Cuộc phục sinh của Chúa Giêsu là chân lý cao cả nhất của đức tin và là phần thiết yếu của mầu nhiệm Vượt qua. [126]
 
117/ H. Có những “dấu chỉ” nào cho biết Chúa Giêsu đã phục sinh?
T. Có những dấu chỉ này:
  - Một là ngôi mộ trống, không còn xác Chúa;
  - Hai là Ngài đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ. [127]

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn