www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần 27

Thứ năm - 25/05/2017 05:38
Vì Thiên Chúa muốn giao hòa chúng ta với Ngài, nên đã “sai Con Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (2 Cr 5,19)
Giáo lý Cộng đồng tuần 27

Giáo lý Cộng đồng tuần 27

105/ H. Chúa Giêsu có thái độ nào đối với niềm tin của dân Ítraen vào Thiên Chúa duy nhất?
T. Chúa Giêsu vẫn tôn trọng niềm tin của dân Ítraen vào Thiên Chúa duy nhất, nhưng vì là Thiên Chúa, nên Ngài làm chủ ngày sabát và có quyền tha tội. [115]
 
106/ H. Những ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu?
T. Một số người Do Thái và Rôma thời đó cùng mọi tội nhân, nhất là những Kitô hữu phạm tội, đều chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu. [117]
 
107/ H. Vì sao Thiên Chúa lại muốn Chúa Giêsu phải chết?
T. Vì Thiên Chúa muốn giao hòa chúng ta với Ngài, nên đã “sai Con Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (2 Cr 5,19). [118]
 
108/ H. Chúa Giêsu đã làm gì để chu toàn ý định cứu độ của Chúa Cha?
T. Chúa Giêsu đã tự nguyện hiến mình để chu toàn ý định cứu độ của Chúa Cha. [119]

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn