www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần 26

Thứ năm - 18/05/2017 15:38
Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu là trọng tâm của đức tin Kitô giáo. Mầu nhiệm này bao gồm cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và tôn vinh của Ngài.
Giáo lý Cộng đồng tuần 26

Giáo lý Cộng đồng tuần 26

101/ H. Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu quan trọng thế nào?
T. Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu là trọng tâm của đức tin Kitô giáo. Mầu nhiệm này bao gồm cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và tôn vinh của Ngài. [112]
 
102/ H. Chúa Giêsu bị kết án tử hình vì những lời tố cáo nào?

T. Chúa Giêsu bị kết án tử hình vì những lời tố cáo này:
  - Một là chống lại lề luật;
  - Hai là chống lại Đền thờ;
  - Ba là chống lại niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất, khi Ngài tuyên bố mình là Con Thiên Chúa. [113]
 
103/ H. Chúa Giêsu có thái độ nào đối với lề luật Ítraen?
T. Chúa Giêsu không hủy bỏ, nhưng kiện toàn lề luật. [114]
 
104/ H. Chúa Giêsu có thái độ nào đối với Đền thờ Giêrusalem?

T. Chúa Giêsu rất tôn trọng Đền thờ vì đó là nhà của Cha Ngài, đồng thời Ngài cũng ám chỉ Đền thờ chính là Thân Thể Ngài (Ga 2,19-21). [115]

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn