www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần 24

Thứ ba - 02/05/2017 22:40
" Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ để chia sẻ thân phận yếu đuối của loài người và Ngài đã chiến thắng để tỏ lòng vâng phục Chúa Cha cách tuyệt đối. "
Giáo lý Cộng đồng tuần 24

Giáo lý Cộng đồng tuần 24

92. H. Đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì?
T. Đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu dạy chúng ta hai điều này:
- Một là sống thánh thiện trong đời sống thường ngày qua cầu nguyện, lao động và yêu thương;
- Hai là sống hiếu thảo với cha mẹ. [104]
 
93. H. Tại sao Chúa Giêsu chịu phép Rửa của ông Gioan Tẩy giả?
T. Chúa Giêsu chịu phép Rửa của ông Gioan Tẩy giả, để báo trước cái chết của Ngài và Bí tích Rửa tội của chúng ta. [105]
 
94. H. Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ và chiến thắng để làm gì?
T. Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ để chia sẻ thân phận yếu đuối của loài người và Ngài đã chiến thắng để tỏ lòng vâng phục Chúa Cha cách tuyệt đối. [106]
 
95. H. Khi rao giảng, Chúa Giêsu loan báo điều gì?
T. Khi rao giảng, Chúa Giêsu loan báo và mời gọi mọi người gia nhập Nước Thiên Chúa (Mc 1,15). [107]
 
96. H. Chúng ta phải làm gì để được vào Nước Thiên Chúa?
T. Chúng ta phải sám hối, tin vào Tin Mừng và khiêm tốn đón nhận lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. [107]
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn