www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần 23

Thứ năm - 27/04/2017 10:01
“Đức Giêsu đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài”. (Lc 2,51a).
Giáo lý Cộng đồng tuần 23

Giáo lý Cộng đồng tuần 23

088/ H. Vì sao trọn cuộc đời Chúa Giêsu là một mầu nhiệm?
T. Vì tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói, đã làm, đã chịu đều có những mục đích này:
  - Một là mạc khải về Chúa Cha cũng như về mầu nhiệm Con Thiên Chúa của Ngài;
  - Hai là cứu độ loài người;
  - Ba là tái lập loài người trong ơn gọi làm con Thiên Chúa. (x. Ep 1,10). [101]
 
089/ H. Các mầu nhiệm của Chúa Giêsu đã được chuẩn bị thế nào?
T. Các mầu nhiệm của Chúa Giêsu đã được chuẩn bị từ nhiều thế kỷ, qua sự chờ mong của dân ngoại, qua Giao ước cũ, cho đến thời ông Gioan Tẩy Giả. [102]
 
090/ H. Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu đã diễn ra thế nào?
T. Chúa Giêsu đã sinh ra tại Bêlem, sống ẩn dật tại Nadarét nước Do Thái. Khoảng ba mươi tuổi, Ngài đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Sau cùng Ngài chịu chết trên thập giá thời Phongxiô Philatô, rồi sống lại và lên trời. [GLHTCG 525. 541. 668]
 
 
091/ H. Tin Mừng về mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì?
T. Tin Mừng về mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa Giêsu dạy chúng ta biết Thiên Chúa đã tỏ lộ vinh quang của Ngài trong thân phận yếu đuối của một hài nhi. [103]
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn