www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần 22

Thứ năm - 20/04/2017 10:18
Giáo lý Cộng đồng Tuần thứ 22 (từ Chúa II Phục Sinh năm A), Nội dung phần Giáo lý này được trích dẫn từ Phần I – Tuyên Xưng Đức Tin trong Bản Hỏi-Thưa Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo do Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành. NXB Tôn Giáo – 2013.
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

83. H. Vì sao Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa?
T. Vì Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. [95]
 
84. H. Đức Maria “Vô nhiễm nguyên tội” nghĩa là gì?
T. Nghĩa là Đức Maria được Thiên Chúa gìn giữ khỏi mắc tội tổ tông ngay từ lúc được thụ thai. [96]
 
85. H. Đức Maria đã cộng tác vào công trình cứu độ của TC thế nào?
T. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Đức Maria đã cộng tác vào công trình cứu độ bằng sự vâng phục của đức tin và sự tự hiến hoàn toàn cho công trình cứu độ của Thiên Chúa. [97]
 
86. H. “Đức Maria trọn đời đồng trinh” nghĩa là gì?
T. Nghĩa là Đức Maria đồng trinh khi thụ thai, trong khi sinh và sau khi sinh Đức Giêsu. [99]
 
87. H. Vì sao Đức Maria là Mẹ chúng ta?
T. Vì Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu, Đấng cứu độ mọi người, nên Mẹ cũng là Mẹ chúng ta. [100]
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn