www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần 12

Thứ tư - 08/02/2017 21:35
Giáo lý Cộng đồng Tuần thứ 12 (từ Chúa nhật 6 mùa Thường Niên A), Nội dung phần Giáo lý này được trích dẫn từ Phần I – Tuyên Xưng Đức Tin trong Bản Hỏi-Thưa Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo do Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành. NXB Tôn Giáo – 2013.
Bức họa Chúa Ba Ngôi tại Cung thánh NTCT.Lạng Sơn

Bức họa Chúa Ba Ngôi tại Cung thánh NTCT.Lạng Sơn

44.H. Ba Ngôi hiệp nhất với nhau thế nào?
 
T. Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể và một uy quyền như nhau, nên chỉ là một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. [48]
45. H. Ba Ngôi hoạt động thế nào?
 
T. Ba Ngôi có cùng một hoạt động duy nhất, nhưng mỗi Ngôi biểu lộ nét riêng biệt: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa. [49]
46. H. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để làm gì?
 
T. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, để mời gọi chúng ta thông phần vào sự sống của chính Ba Ngôi Thiên Chúa, đồng thời góp phần làm cho gia đình, dân tộc và Hội Thánh thành cộng đoàn hiệp thông theo khuôn mẫu Thiên Chúa Ba Ngôi. [GLHTCG 259-260]
 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn