www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần 11

Thứ sáu - 03/02/2017 11:03
Giáo lý Cộng đồng Tuần thứ 11 (từ Chúa nhật 5 mùa Thường Niên A), Nội dung phần Giáo lý này được trích dẫn từ Phần I – Tuyên Xưng Đức Tin trong Bản Hỏi-Thưa Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo do Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành. NXB Tôn Giáo – 2013.
Giáo lý Cộng đồng tuần 11

Giáo lý Cộng đồng tuần 11

41. H. Nhờ đâu chúng ta biết được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi?
 
T. Nhờ Chúa Giêsu mạc khải mà chúng ta biết được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (x. Mt 28,19). [45]
 
42. H. Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết Chúa Cha là Đấng nào?
 
T. Chúa Giêsumạc khải cho chúng ta biết Chúa Cha là Đấng dựng nên vũ trụ và con người, nhưng trên hết, Chúa Cha đã sinh ra Chúa Con từ thuở đời đời. [46]

43. H. Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết Chúa Thánh Thần là Đấng nào?
 
T. Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, và là Đấng hướng dẫn Hội Thánh đến chân lý vẹn toàn. [47]
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn