www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần 10

Thứ bảy - 28/01/2017 06:23
Giáo lý Cộng đồng Tuần thứ 10 (từ Chúa nhật 4 mùa Thường Niên A), Nội dung phần Giáo lý này được trích dẫn từ Phần I – Tuyên Xưng Đức Tin trong Bản Hỏi-Thưa Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo do Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành. NXB Tôn Giáo – 2013.
Giáo lý Cộng đồng tuần 10

Giáo lý Cộng đồng tuần 10

37.   H.  Thiên Chúa còn tỏ cho chúng ta biết gì về Ngài nữa không?

T.  Thiên Chúa còn tỏ cho chúng ta biết Ngài là Đấng Thánh, là Chân lý và là Tình yêu. [40]

38.   H.  Chúng ta phải có những thái độ nào khi tin vào Thiên Chúa duy nhất?

T.  Chúng ta phải có những thái độ này:

-  Một là nhận biết sự vĩ đại và quyền năng của Thiên Chúa;
-  Hai là sống trong tâm tình cảm tạ;
-  Ba là tin tưởng vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh;
-  Bốn là nhận biết phẩm giá đích thực của mọi người;
-  Năm là sử dụng các thụ tạo một cách đúng đắn. [43]

39.   H.  Mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô giáo là gì?

T.  Mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô giáo làmầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. [44]

40.   H.  Hội Thánh tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi thế nào?

T.  Hội Thánh tuyên xưng một Thiên Chúa mà Ngài có ba ngôi: ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. [44]
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn