www.giaophanlangson.org

31 Điều Bạn Nên Cầu Nguyện Cho Con Mình

Thứ năm - 06/04/2017 04:42
Ai cũng muốn con mình trở thành người tài và người tốt, song mọi sự tốt đẹp chỉ có thể thật sự đến với con cái chúng ta khi ta thật sự biết cầu nguyện cho chúng mỗi ngày. Vậy đâu là những nhân đức cần thiết mà ta nên cầu cho các cháu? Dưới đây là sự minh hoạ đầy đủ nhất 31 điều cần thiết:
31 Điều Bạn Nên Cầu Nguyện Cho Con Mình

31 Điều Bạn Nên Cầu Nguyện Cho Con Mình

1 Ơn Cứu Độ: Lạy Chúa, xin cho ơn cứu độ của Ngài chảy tràn trong các con của con, hầu chúng được hưởng ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu, và được hưởng vinh quang muôn đời. (Is 45:8, 2Tm 2:10)
 
2 Trưởng Thành Trong Ân Sủng: Con cầu cho các con của con được lớn lên trong ân sủng và sự hiểu biết về Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô - Đấng Cứu Độ chúng con. (2Pr 3:18)
 
3 Yêu Thương: Lạy Cha, xin cho các con của con được học biết sống một cuộc sống bác ái yêu thương trong Thần Khí - Đấng ngự trong các con của con. (Ga 5:25; Ep 5:2)
 
4 Trung Thực & Ngay Thẳng: Xin cho sự ngay thẳng và lòng trung thực trở thành thành trì vững chắc bảo vệ các con của con. (TV 25:21)
 
5 Tự Chủ: Lạy Cha, xin cho các con của con đừng giống như bao người khác, nhưng xin cho các con của con luôn tỉnh thức và tự chủ trong mọi việc chúng làm. (1 Tx 5:6)
 
6 Yêu Mến Lời Chúa: Xin cho các con của con được trưởng thành và nhận ra Lời Chúa cao quý hơn bất cứ vàng bạc và ngọt ngào hơn bất cứ loại mật ong nào. (TV 19:10)
 
7 Công Bằng: Lạy Chúa, xin cho các con của con yêu chuộng công lý, và luôn công bằng trong mọi việc chúng làm. (TV 11:7)
 
8 Lòng Xót Thương: Xin cho các con của con luôn có lòng xót thương như Cha là Đấng đầy lòng xót thương. (Lc 6:36)
 
9 Tôn Trọng: Lạy Cha, xin ban cho các con của con biết thể hiện sự tôn trọng đúng đắn đối với hết mọi người như Lời Cha đã truyền dạy. (1 Pr 2:17)
 
10 Lòng Tự Trọng: Xin giúp các con của con phát triển một lòng tự trọng mạnh mẽ được bén rễ từ trong việc nhận thức chúng là những người con của Cha, được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô. (Ep 2:10)
 
11 Trung Tín: Xin cho tình yêu và lòng trung tính không bao giờ lìa xa các con của con, nhưng xin cho hai nhân đức này đan kết lại như một sợi dây quấn quanh cổ các con của con và ghi khắc trong tâm khảm chúng. (Cn 3:3)
 
12 Can Đảm: Xin cho các con của con luôn mạnh mẽ và can đảm trong tính cách và trong hành động. (Đnl 31:6)
 
13 Trong Sạch: Lạy Cha, xin tạo cho các con của con một quả tim trong sạch, và xin cho sự trong sạch ấy được thể hiện trong hành động. (TV 51:10)
 
14 Tử Tế: Lạy Chúa, xin cho các con của con luôn biết tử tế với nhau và với mọi người. (1 Tx 5:15)
 
15 Rộng Lượng - Bao Dung: Xin cho các con của con luôn rộng lượng và sẵn sàng chia sẻ, để chớ gì tất cả những việc ấy trở thành kho tàng và là nền tảng vững chắc cho ngày sau hết. (1 Tm 6:18-19)
 
16 Yêu Chuộng Hoà Bình: Lạy Cha, xin ban cho các con của con biết nỗ lực để thực hiện những việc dẫn đến hoà bình. (Rm 14:19)
 
17 Niềm Vui: Xin ban cho các con của con niềm vui được ban tặng bởi Chúa Thánh Thần. (1 Tx 1:6)
 
18 Kiên Định: Lạy Chúa xin dạy các con của con biết kiên định trong mọi việc chúng làm, và đặc biệt xin giúp chúng biết chạy đua với lòng kiên định trên con đường mà Chúa đã định cho chúng. (Dt 12:1)
 
19 Khiêm Nhường: Lạy Chúa, xin vun xới lòng khiêm nhượng nơi các con của con để chúng cũng có thể thể hiện lòng khiêm nhượng đích thực với tất cả mọi người. (Tito 3:2)
 
20 Lòng Trắc Ẩn: Lạy Chúa, xin mặc cho con cái con nhân đức của lòng trắc ẩn và bác ái. (Cl 3:12)
 
21 Trách Nhiệm: Xin ban cho các con của con biết học bài học trách nhiệm. Để mỗi đứa đều biết gánh lấy phần nặng nề của bản thân. (Gl 6:5)
 
22 Bằng Lòng: Lạy Cha, xin dạy các con của con bí quyết của sự biết bằng lòng trong mọi tình huống và hoàn cảnh, qua Ngài Đấng ban sức mạnh cho chúng. (Pl 4:12-13)
 
23 Niềm Tin: Con cầu xin Cha ban cho ơn đức tin bén rễ sâu trong trái tim của các con con, để chớ gì nhờ đức tin mà chúng nhận được những gì mà Cha đã hứa ban. (Lc 17:5-6; Dt 11:1-40)
 
24 Một Trái Tim Biết Phục Vụ: Lạy Chúa, xin ban cho các con của con một quả tim biết phục vụ, để chúng có thể phục vụ hết lòng những anh em khác như thể thấy Chúa nơi họ, chứ không phải những con người. (Ep 6:7)
 
25 Niềm Hy Vọng: Xin Cha là nguồn mọi niềm hy vọng ban cho các con của con đầy tràn niềm hy vọng và lòng trông cậy trong Chúa Thánh Thần. (Rm 15:13)
 
26 Sẵn Sàng & Khả Năng Làm Việc: Lạy Chúa, xin dạy cho các con của con hiểu được giá trị của lao động, để chúng biết làm việc bằng tất cả trái tim, như đang làm cho Chúa chứ không phải cho con người. (Cr 3:23)
 
27 Lòng Say Mê Thiên Chúa: Lạy Chúa, xin bén rễ nơi tâm hồn các con của con, một tâm hồn biết theo Chúa trong cả gian khó, để chớ gì tâm hồn ấy bám chặt vào Chúa mà thôi. (TV 6:38)
 
28 Kỷ Luật - Tự Học: Lạy Cha, con cầu xin cha ban cho các con của con có được một cuộc sống kỷ luật và cẩn trọng, chỉ làm những gì tốt đẹp, công bằng, và hợp với công lý. (Cn 1:3)
 
29 Yêu Thích Cầu Nguyện: Lạy Cha, xin ban cho cuộc đời của các con con được đánh dấu bằng sự cầu nguyện, để cuộc đời của các con con học cầu nguyện trong thần khí và biết cầu nguyện bằng tất cả mọi hình thức. (1 Tx 5:17)
 
30 Lòng Biết Ơn: Xin ban cho các con của con luôn sống đời sống biết ơn và biết tạ ơn Thiên Chúa là Cha trong mọi sự, trong Đức Giêsu Kitô. (Ep 5:20; Cl 2:7)
 
31 Lòng Hướng Về Những Sứ Mạng: Lạy Chúa, xin giúp các con của con phát triển lòng khao khát tìm kiếm vinh quang Cha giữa lòng thế giới, và việc làm kì diệu của Cha giữa các dân tộc. (Tv 96:3) Nguồn: DIY Style
 
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ)
Nguồn: Muối Ánh Sáng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn