www.giaophanlangson.org

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật III Mùa Vọng năm B

Thứ sáu - 15/12/2017 03:08
Ngày 17 Tháng 12 Năm 2017: Phúc Âm Ga 1,6-8.19-28, “Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.”
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật III Mùa Vọng năm B

P.121: p.120: The best multimedia instruction on the web to help you source and answers with your Algebra & Geometry homework and study Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật III Mùa Vọng năm B

THẮP SÁNG NIỀM TIN KI-TÔ

Pay Me To Do Your Homework will take your college Tests, Quizzes, Assignments, Writing Essays, Online Classes, and Full Courses! see? Suy niệm:
Công dụng của cây nến là để thắp sáng. Để có ánh sáng lan tỏa, cây nến phải chịu tiêu hao và tàn lụi. Vâng, chỉ khi chấp nhận bị lụi tàn, kết thúc sự hiện hữu ngắn ngủi, thì cây nến mới có ích cho con người. Gio-an Tẩy Giả là cây nến tỏa sáng cho con người thấy Đấng Cứu Thế. Cây nến Gio-an toả hai loại ánh sáng cho nhân loại: ánh sáng khiêm tốn và ánh sáng sự thật. Ông thẳng thắn ba lần nói tiếng “không” với giới lãnh đạo: ông không là Đấng Ki-tô, cũng chẳng phải là Ê-li-a hay vị ngôn sứ. Ông khiêm tốn nhận mình chỉ là người dọn đường cho Đấng Thiên Sai cao cả hơn mình. Ông toả ánh sáng sự thật khi tử vì đạo vì đã can đảm lên án lối sống vô luân của bạo vương Hêrôđê.
Mời Bạn:
Bạn cũng là cây nến của Đức Ki-tô, Ngài đã trao cho bạn sứ mạng thắp sáng niềm tin Ki-tô cho con người thời đại hôm nay. Giữa một thế giới bị thống trị do bóng tối của giả dối, bạo lực, tham nhũng, suy đồi luân lý, Chúa Ki-tô mời bạn làm bừng lên ngọn lửa nhân ái, sự thật, khiêm tốn, tín thác, và kính sợ Thiên Chúa. Mời bạn thinh lặng suy gẫm và quyết tâm thực hiện.
Chia sẻ:
Có bao giờ bạn thao thức và vạch ra một chương trình cụ thể, để thắp sáng niềm tin Ki-tô cho môi trường bạn đang sống không?
Sống Lời Chúa:
Chấp nhận những hy sinh và cả đau khổ để thực hiện sứ mạng ngọn nến Ki-tô cho người lân cận.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con nhớ rằng mình là ngọn nến Ki-tô, để chúng con luôn tỏa sáng ngọn lửa niềm tin Ki-tô trong môi trường chúng con đang sống. Amen.
Nguồn: 5 phút Lời Chúa tháng 12.2017
Xem Video clip

Best Essay Writing Services have created the list of the best Writing Websites For Students. This should help you to choose the most suitable one. Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Freelance http://jahanpardis.com/?dissertation-topics-in-finance-for-mba at Copify. Hundreds of approved UK article writers, SEO & website friendly, 48 hour turnaround!

A lot of people are struggling to find a click here online. Here below youll learn what to expect from various online writing services.

http://borjbalabar.com/?best-resume-writing-services-chicago-accountants - Advantageous shopping for medications at our drugstore. We give the lowest prices on the internet. Discover an opportunity to pay

essays in english Writing source pay to get math homework done literature review writers uk

Thánh Kinh bằng tiếng Anh
 

essay writing service guarantee Research Papers On Marriage online essay finder a research paper on tornado Từ khóa: phúc âm, làm chứng, ánh sáng

The click, which is started under the user account with SYSDBA privileges, runs separately from the database instance. Những tin mới hơn

We are Number 1 Accounting And Finance Assignments. Dissertation Proposal Powerpoint Defense. Do My Accounting Assignment. If you are looking for answers to these Những tin cũ hơn