www.giaophanlangson.org

Tài Liệu Hướng Dẫn Đại Hội Giới Trẻ Miền Bắc Lần Thứ XV Tại Thanh Hóa

Chủ nhật - 05/11/2017 22:37
Đại Hội Giới Trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XV sẽ được tổ chức vào ngày 20-21 tháng 11 năm tại Giáo phận Thanh Hóa. Sau đây là Tài liệu hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
Logo Đại Hội Giới Trẻ Miền Bắc Lần Thứ XV Tại Thanh Hóa

Logo Đại Hội Giới Trẻ Miền Bắc Lần Thứ XV Tại Thanh Hóa

here


Xin download tài liệu tại đây: /Image/Picture/tu-lieu/CHUONG%20TRINH%20%C4%90HGT%202017.pdf
 
BTC Đại Hội Giới Trẻ Lần Thứ XV

go to site Những tin mới hơn

follow

follow url Những tin cũ hơn

http://www.catcoglobal.com/?r-salakhutdinov-phd-thesis