www.giaophanlangson.org

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần Thánh 2018

Thứ sáu - 23/03/2018 20:20
Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày Thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, rồi kết thúc vào giờ kinh chiều Chúa Nhật Phục Sinh. Trung tâm điểm của Tam Nhật Vượt Qua là đêm canh thức Phục Sinh.
Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần Thánh 2018

Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần Thánh 2018

http://royalsoftwaredeals.com/product/autodesk-revit-lt-2018/ 25
Đ
09 The best place to buy go here, and how to order your own for colleges and universities. CHÚA NHẬT LỄ LÁ. Lễ trọng.
(Lễ Truyền Tin được dời về ngày Thứ Hai 09-04)
-   Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10 (hoặc Ga 12,12-16)
-   Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11;
Mc 14,1 – 15,47 (hay Mc 15,1-39)
- Nghi thức Tuần Thánh theo Sách Lễ Rôma.
- Bài Thương Khó Năm B
Thánh vịnh Tuần II
http://littlemaichauhomestay.com/custom-essay-writing-cheap/ by Best Writing Experts UK. dissertation writing Help offered by Quality Custom writing service. Exclusive discount offers, Up to 45% OFF 26
Tm
10 When you need a smart help with any kind of essays, leave the writing job to enter site company. Number of years of experience together with well THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11
Professional assignment writing help from an Australian service with a team of qualified writers, editors and researchers. Get the best Number Souces Phd Dissertation now! 27
Tm
11 If you ask us to How Should Conflicts In Team Writing Be Resolved the Write-my-essay-for-me.org professionals will start their work right away. They will get details about the assignment THỨ BA TUẦN THÁNH.
 Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38
Affordable papers - buy Borderline Personality Disorder Thesis Statement online! Accessing the benefits of using custom paper writing services for writing quality papers with ease. Order now! 28
Tm
12 correction dissertation bac 2006 http://www.my-home.sk/?research-paper-electronic-payment-systems Zemyx professional papers written cite sources research paper THỨ TƯ TUẦN THÁNH
Is 50,4-9a; Mt 26,14-25
Professional custom http://www.econag.it/?cv-dissertation-committee offers custom essays, term papers, research papers, thesis papers, reports, reviews, speeches and dissertations of 29
Tr
13 discrimination essays http://www.vibrantmedia.co.za/en/?academic-papers Lang En uf essay help dissertation on education THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Thánh lễ sáng: Thánh Lễ làm Phép Dầu
Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21)
Thánh lễ chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY
Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15
 
 
TAM NHẬT VƯỢT QUA

-     Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày Thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, rồi kết thúc vào giờ kinh chiều Chúa Nhật Phục Sinh. Trung tâm điểm của Tam Nhật Vượt Qua là đêm canh thức Phục Sinh.

-     Trong Tam Nhật Thánh vẫn được đệm đàn trong cử hành Phụng Vụ.

-     Trong Tam Nhật Thánh, trước và sau bữa cơm trưa và chiều, cộng đoàn hát điệp ca: “Vì chúng ta…” (Tl 172c).
 
 NGHI THỨC CHIỀU THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Chiều nay có nghi thức rửa chân trong Thánh lễ. Đang lúc rửa chân, Cộng đoàn hát những bài ca về tình bác ái huynh đệ.

1.      Rung chuông trọng thể lúc hát kinh Vinh Danh. Từ đó cho đến Vọng Phục Sinh chỉ dùng mõ.

2.      Dứt Lời nguyện hiệp lễ, chủ tế đứng trước bàn thờ vái hương Mình Thánh Chúa, rồi nhận khăn choàng phủ bình đựng Mình Thánh và bắt đầu cuộc Rước Kiệu Mình Thánh qua phòng đã dọn sẵn. Ai tham dự Thánh lễ chiều, không phải đọc Kinh Chiều.
 
30
Đ
14 THỨ SÁU TUẦN THÁNH
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA
Is 52,13 – 53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1 – 19,42
Giữ Chay, kiêng thịt và làm phúc bố thí.

NGHI THỨC CHIỀU THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Phần I: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
1.   Không có nghi thức sám hối như đầu lễ, linh mục chủ sự phủ phục hoặc quì thinh lặng trong giây lát, đoạn đọc lời nguyện đầu (không đọc “Chúng ta dâng lời cầu nguyện”).
2.   Bài đọc 1: Is 52,13–53,12
3.   Đáp ca: Tv 30
4.   Bài đọc 2: Dt 4,14-16; 5,7-9
5.   Tiền xướng trước Tin Mừng: “Vì chúng ta
6.    Hát hoặc đọc Bài thương khó trọng thể theo thánh Gioan 18,1–19,42
 
- Sau Bài Thương Khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách.
 
 
CẦU NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

1.   Sau bài giảng, tới phần “Cầu nguyện cho mọi người”  (theo Sách Lễ Rôma)

2.   Dứt lời cầu nguyện cuối cùng, phó tế hoặc linh mục long trọng cử hành nghi thức Kính Thờ Thánh Giá (Chọn 1 trong 2 cách theo Sách Lễ Rôma).
 
Phần II:
NGHI THỨC THỜ KÍNH THÁNH GIÁ

1.    Khi lên hôn kính Thánh Giá, anh (chị) em phủ phục ba chặng, những cặp sau hãy nhìn anh (chị) em trước, để phủ phục cho đều. Thứ tự lên hôn kính Thánh Giá: Chủ tế, các thừa tác viên phục vụ bàn thờ, các giáo sĩ, các vị cao niên, các anh (chị) em trẻ (Tl 174a).

2.    Kể từ lúc này tới Thánh lễ Vọng Phục Sinh, mỗi khi đi ngang qua Thánh Giá, anh (chị) em phải bái sâu như bái Thánh Thể trong Nhà Tạm (Tl 174b).

3.   Nếu có giáo dân lên hôn kính Thánh Giá, tuỳ sự sắp xếp của Nghi trưởng sao cho trật tự và trang nghiêm.
 
Phần III: RƯỚC LỄ

1.   Sau khi hôn kính Thánh Giá, linh mục hoặc phó tế rước Mình Thánh (có hai người cầm nến đi hai bên) từ bàn thờ phụ ra đặt trên bàn thờ. Chủ sự cử hành nghi thức rước lễ theo Sách Lễ Rôma.

2.   Cộng đoàn rước lễ xong, cất Mình Thánh Chúa vào bàn thờ phụ. Chủ sự đọc lời nguyện chúc lành cho Cộng đoàn, đoạn yên lặng ra về.

3.   Những ai tham dự nghi thức phụng vụ Chiều Thứ Sáu, không buộc phải đọc Kinh Chiều.

Vào giờ thuận tiện, Cộng đoàn tổ chức đi Đàng Thánh Giá trọng thể (Tl 174c).
 
 
31
 
15 THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Không cử hành phụng vụ.

 
 
THỨ BẢY TUẦN THÁNH

 
Hội thánh ở bên cạnh mồ Chúa, để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông, đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa Phục Sinh.

Hôm nay không cử hành Thánh lễ và các Bí tích khác, trừ Bí tích Hoà giải và Xức dầu bệnh nhân. Chỉ có thể rước lễ như của ăn đàng.

CANH THỨC  VƯỢT  QUA

Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ (Xh 12,42), nên theo lời khuyên của Tin Mừng (Lc 12,35tt) các tín hữu cầm nến cháy trong tay, giống như người trông đợi Chúa trở lại, để lúc Người đến, Người thấy họ đang tỉnh thức và mời họ vào bàn tiệc.

-   Canh Thức Vượt Qua thuộc Chúa Nhật Phục Sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức này như là giờ phút cuối cùng của Thứ Bảy Tuần Thánh  (x. Thánh Bộ Phụng Tự, thông tư  ngày 16–01–1988, số 95).

-   Tất cả canh thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên phải bắt đầu lúc chập tối và kết thúc trước rạng đông ngày Chúa Nhật.
-   Mặc dù được cử hành trước nửa đêm, Thánh lễ Vọng Phục Sinh vẫn được coi là lễ Phục Sinh.
 
NGHI THỨC VỌNG PHỤC SINH
 
v    Phần thứ I: LÀM PHÉP LỬA VÀ THẮP NẾN PHỤC SINH

-       Rước nến Phục Sinh do thầy phó tế hoặc một linh mục dẫn đầu

-       Công bố Tin Mừng Phục Sinh
.
v    Phần thứ II: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

-       Phải đọc ít nhất ba bài Cựu Ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất hành.

-       Sau mỗi bài đọc có đáp ca và lời nguyện.

-       Sau đáp ca và lời nguyện của bài đọc Cựu ước cuối cùng, thì đốt nến trên bàn thờ và chủ tế xướng kinh Vinh Danh, đang lúc hát có thể kéo hoặc rung chuông.

-       Bài đọc 1 (St 1,1 – 2, 2 hay St 1,1.26-31a)

-       Bài đọc 2 (St 22,1-18 hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18)

-       Bài đọc 3 (Xh 14,15 – 15,1a)

-       Bài đọc 4 (Is 54,5-14)

-       Bài đọc 5 (Is 55,1-11)

-       Bài đọc 6 (Br 3,9-15.32 – 4, 4)

-       Bài đọc 7 (Ed 36,16-17a.18-28)

Hát Vinh Danh…

-       Bài Thánh Thư (Rm 6,3-11)

Sau bài thánh thư Rm 6,3-11, thì chủ tế xướng trọng thể 3 lần ALLELUIA, mỗi lần lên một cung, cộng đoàn đáp lại 3 lần như thế và hát tiếp đáp ca.

-       Bài Tin Mừng: Mc 16,1-8

v    Phần thứ ba: PHỤNG VỤ THÁNH TẨY

-       Sau khi làm phép thánh tẩy và thêm sức xong (nếu có), hoặc nếu không thì sau khi làm phép nước mọi người đứng lên cầm nến cháy trong tay, cùng lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép thánh tẩy.

-       Chủ tế đi xuống rảy nước thánh trên mọi người tham dự, đang lúc cộng đoàn hát: “Tôi đã thấy nước…”.

-       Không đọc kinh Tin Kính nhưng có Lời nguyện Tín hữu.

v    Phần thứ tư: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

-       Sau lời giải tán cuối lễ, thêm 2 lần Alleluia.

 
MÙA PHỤC SINH
 
Năm mươi ngày từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một Đại Chúa Nhật (AC 22).
 
Mọi sự cử hành theo nghi thức Sách Lễ Roma. Tuy nhiên cần lưu ý:

LƯU Ý TRONG PHỤNG VỤ MÙA PHỤC SINH

1.      Thắp nến Phục Sinh vào Thánh lễ, Kinh Sáng và Kinh Chiều.

2.        Cộng đoàn đứng đọc kinh: “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng” (Tl 176).

3.      Các ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh mừng như Lễ Trọng kính Chúa, nhưng không đọc kinh Tin Kính trong Thánh lễ (AC 24).

4.       Về việc Rước lễ trong Mùa Phục Sinh: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm” (GL 920).

v    THÁNH LỄ CÁC NGÀY TRONG TUẦN MÙA PHỤC SINH

1.      Được cử hành các Lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay sổ bộ các thánh (IM 355b).

2.      Chỉ được cử hành lễ ngoại lịch hay các lễ tuỳ nhu cầu nếu thực sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi buộc (IM 376).

3.      Được cử hành thánh lễ an táng, thánh lễ cầu hồn sau khi được tin người chết hoặc trong ngày Giỗ đầu (IM 380-381).

 
4.      Không được cử hành lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381)

Tác giả bài viết: Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn